Znaleziono 19 artykułów

Jan Kochanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pieśni", Jan Kochanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 87
"Treny", Jan Kochanowski, oprac. Janusz Pelc, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 111
"Carmina latina", cz. 3: "Komentarz", Jan Kochanowski, oprac. Z. Głombiowska, Gdańsk 2013 : [recenzja] Krystyna Płachcińska Zofia Głombiowska (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 159-165
"Frasche", Jan Kochanowski, a cura di Nullo Minissi, Milano 1995 : [recenzja] Andrzej Litwornia Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Nullo Minissi (aut. dzieła rec.) s. 199-213
"Laments", Jan Kochanowski, translated by Seamus Heaney and Stanisław Barańczak, London-Boston 1995 : [recenzja] Piotr Urbański Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) Seamus Heaney (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 207-213
"Pieśni i wybór wierszy", Jan Kochanowski, oprac. Tadeusz Sinko, b. m., b. d. : [recenzja] Mieczysław Hartleb Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 210-216
"Odprawa posłów greckich", Jan Kochanowski, opracował Tadeusz Ulewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, wydanie dziesiąte, zupełnie zmienione, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 3, s. C, 66, 2 nlb. : [recenzja] Janina Kołtuniakowa Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 227-232
"Fraszki", Jan Kochanowski, oprac. Janusz Pelc, wydanie II, zmienione, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Paweł Stępień Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Dzieła polskie", Jan Kochanowski, wstępem i przypisami opatrzył Julian Krzyżanowski, Warszawa 1953, wydanie drugie, zupełne, Państwowy Instytut Wydawniczy, t. 1, s. 426, 2 nlb.; t. 2, s. 370, 2 nlb.; t. 3, s. 406, 2 nlb. : [recenzja] Janusz Pelc Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 291-303
"Treny", Jan Kochanowski, oprac. Henryka Gaertnera i Stan. Łempickiego, Lwów 1930 : [recenzja] Mieczysław Hartleb Henryk Gaertner (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 334-338
"Odprawa posłów greckich...", Jan Kochanowski : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 338-339
"Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. Tom wstępny. Wprowadzenie wydawnicze do edycji", Jan Kochanowski, Oprac. M.R.Mayenowa (i in.), Wrocław 1983 : [recenzja] Adam Karpiński Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 366
Wendego Biblioteka klasyków polskich : "Pisma polskie wybrane", Jan Kochanowski, Warszawa 1914 ; "Wybór pism wierszem i prozą", Mikołaj Rej, Warszawa 1914 ; "Flis, Worek Judaszów i inne pisma polskie w wyborze", S. F. Klonowicz, Warszawa 1914 ; "Dworzanin polski, Rozmowa o elekcyey i Dzieje w Koronie polskiej w wyborze", Łukasz Górnicki, Warszawa 1914 : [recenzja] Wiktor Hahn Łukasz Górnicki (aut. dzieła rec.) Sebastian Fabian Klonowicz (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Rej (aut. dzieła rec.) s. 381-382
"Z łacińska śpiewa Słowian Muza. Elegia, foricoenia, liryki w przekładzie /z łac. Katarzyna Mroczek Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 389
Literatura polska XVI w. w wydaniach "Bibljoteki narodowej" Paweł Rybicki Ludwik Antoni Birkenmajer (aut. dzieła rec.) Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Władysław Folkierski (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) Mikołaj Rej (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 463-467
"Dryas Zamchana. Podobizna autografu, przechowanego w Bibljotece Ordynacji Zamoyskiej", Jan Kochanowski, Lwów 1928 : [recenzja] Józef Fritz Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 479-480
"Fraszki", Jan Kochanowski, opracował Janusz Pelc, Wrocław-Kraków 1957, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 163, s. LXXVI, 166, 2 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 535-542
"Psałterz Dawidów", Jan Kochanowski, opracował Jerzy Ziomek, Wrocław-Kraków 1960, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 174, s. CLXXVIII, 304, 2 nlb. : [recenzja] Wiktor Weintraub Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 577-584
"Fraszki", Jan Kochanowski, do druku przysposobił i posłowiem opatrzył Władysław Floryan, Wrocław 1953, Wyd. 1, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 134, 2 nlb., VI, 2 nlb.; "Pieśni", Jan Kochanowski, do druku przysposobił i posłowiem opatrzył Władysław Floryan, Wrocław 1953, Wyd. 1, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 2 nlb., 88, 2 nlb., VII, 1 nlb. : [recenzja] Tadeusz Ulewicz Władysław Floryan (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 609-616