Znaleziono 16 artykułów

Paweł Stępień

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Amarant" znaczy "nie więdnący" : tajemnice neoplatońskiej architektury "Roksolanek" Szymona Zimorowicza Paweł Stępień s. 19-38
Bez złudzeń i bez pocieszenia - Jan Andrzej Morsztyn wobec religii Paweł Stępień s. 25-43
Racje żywych i racje umarłych : Ismena i Antygona Paweł Stępień s. 39-50
Chaos i ład : "Lament świętokrzyski" w świetle tradycji teologicznej Paweł Stępień s. 69-94
"Żołtarz Jezusow" Władysława z Gielniowa : tylko adaptacja czy arcydzieło liryki religijnej? Paweł Stępień s. 86-103
Miłość, śmierć, mistyka : o liryce erotycznej Jana Andrzeja Morsztyna Paweł Stępień s. 125-132
"Barok - epoka przeciwieństw", Janusz Pelc, indeks oprac. Teresa Obiedzińska, Warszawa 1993 : [recenzja] Paweł Stępień Teresa Obiedzińska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 175-181
"Retoryka iluzji : koncept w poezji barokowej", Dorota Gostyńska, Warszawa 1991 : [recenzja] Paweł Stępień Dorota Gostyńska (aut. dzieła rec.) s. 177-183
System wypłacalności kontrahenta w obrocie gospodarczym Paweł Stępień s. 193-207
"Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci : Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn", Paweł Stępień, Warszawa 1996 : [recenzja] Antoni Czyż Paweł Stępień (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Natura i łaska w poezji polskiego baroku : okres potrydencki : studia o tekstach", Piotr Urbański, Kielce 1996 : [recenzja] Paweł Stępień Piotr Urbański (aut. dzieła rec.) s. 203-211
Ocena innowacyjności Polski przez pryzmat sytuacji gospodarczej i instytucji wspierania innowacji Ireneusz Miciuła Paweł Stępień s. 217-227
"Fraszki", Jan Kochanowski, oprac. Janusz Pelc, wydanie II, zmienione, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Paweł Stępień Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Literatura i kultura polska po „Potopie”", pod red. nauk. Barbary Otwinowskiej i Janusza Pelca, przy współudziale Barbary Falęckiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Paweł Stępień Barbara Falęcka (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 231-238
"Zagadnienia retoryki w analizie poezji polskiej przełomu XVI i XVII wieku", Adam Rysiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990 : [recenzja] Paweł Stępień Adam Rysiewicz (aut. dzieła rec.) s. 231-235
Odpowiedź autora artykułu Paweł Stępień s. 267-268