Znaleziono 13 artykułów

Dorota Gostyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Hanna Batorowska Marek Bieńczyk Maria Bokszczanin Anna Bury Anna Faber-Chojnacka Elżbieta Gondek Dorota Gostyńska Barbara Góra Barbara Kasprzyk-Obrębska Elżbieta Kiślak Krystyna Kossakowska-Jarosz Anna Krajewska Ewa Kraskowska Tomasz Kędziora Małgorzata Leyko Mirosław Przylipiak Barbara Sienkiewicz Ewa Skorupa Włodzimierz Szturc Sylwia Wójcikowa s. 12-109
Whitman, Majakowski i ciało polityczne Clare Cavanagh Dorota Gostyńska (tłum.) s. 63-89
O "Rozmowach" Witolda Gombrowicza Beth Holmgren Dorota Gostyńska (tłum.) s. 75-106
Komparatysta z kraju Spinozy badał fakt metafizycznej osmozy... Dorota Gostyńska s. 104-109
"Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany", Jadwiga Kotarska, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Dorota Gostyńska Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) Anna Tyńska (tłum.) s. 126-138
Teoria bohatera literackiego: "Emma" Joel Weinsheimer Dorota Gostyńska (tłum.) s. 163-187
"Trzej poeci późnego baroku: Wespazjan Kochowski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Wacław Potocki" Dorota Gostyńska s. 176-184
"Retoryka iluzji : koncept w poezji barokowej", Dorota Gostyńska, Warszawa 1991 : [recenzja] Paweł Stępień Dorota Gostyńska (aut. dzieła rec.) s. 177-183
Po stronie historii literatury John Frow Dorota Gostyńska (tłum.) s. 195-218
"Poezja późnego baroku : główne kierunki przemian", Marek Prejs, Warszawa 1989 : [recenzja] Dorota Gostyńska Marek Prejs (aut. dzieła rec.) s. 284-291
Literatura jako palingeneza tekstu : o niektórych zasadach historii literatury Claus Uhlig Dorota Gostyńska (tłum.) s. 297-329
Ruiny pamięci : fragmenty archeologiczne i artefakty tekstowe Eugenio Donato Dorota Gostyńska (tłum.) s. 319-339
"Erotyk staropolski : inspiracje i odmiany", Jadwiga Kotarska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980 : [recenzja] Dorota Gostyńska Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 365-374