Znaleziono 4 artykuły

Anna Tyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Madrygały staropolskie", Alina Nowicka-Jeżowa, Wrocław 1978 : [recenzja] Alina Nowicka-Jeżowa Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) Anna Tyńska (tłum.) s. 101-109
"Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym", Włodzimierz Bolecki, Wrocław 1982 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) Anna Tyńska (tłum.) s. 109-116
"Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany", Jadwiga Kotarska, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Dorota Gostyńska Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) Anna Tyńska (tłum.) s. 126-138
Narration en tant que monologue énoncé Michał Głowiński Anna Tyńska (tłum.) s. 129-161