Znaleziono 156 artykułów

Włodzimierz Bolecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyznania feministy (1) Włodzimierz Bolecki s. 1-8
Podmiot jako przedmiot Włodzimierz Bolecki s. 1-5
Słówko o przemianach Włodzimierz Bolecki s. 1-4
Opis przedwojennej twórczości Witolda Gombrowicza Włodzimierz Bolecki s. 3-32
Jak są zrobione cytaty : "opowieści biograficzne" Wacława Berenta Włodzimierz Bolecki s. 3-38
Zapomniana dekada Włodzimierz Bolecki s. 4-8
  Zacytuj
 • Udostępnij
O gatunkach to i owo Włodzimierz Bolecki s. 4-6
Gombrowicz w tekstach drugich Włodzimierz Bolecki s. 4-6
Niebezpieczne związki Włodzimierz Bolecki s. 4-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
PPP : Pierwszy Polski Poststrukturalista Włodzimierz Bolecki s. 5-18
Teksty i głosy : z zagadnień poetyki modernizmu Włodzimierz Bolecki s. 5-19
Pochwała translatologii Włodzimierz Bolecki s. 6-8
Myśli różne o postkolonializmie : wstęp do tekstów nie napisanych Włodzimierz Bolecki s. 6-14
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wizualizacja, literatura i cała reszta Włodzimierz Bolecki s. 6-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
O humanistyce inaczej Włodzimierz Bolecki s. 6-11
Doświadczenie i modernizm Włodzimierz Bolecki s. 6-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polowanie na postmodernistów (w Polsce) Włodzimierz Bolecki s. 7-24
L'historien de la littérature et les citations Włodzimierz Bolecki s. 7-31
Język. Polifonia. Karnawał Włodzimierz Bolecki s. 7-33
Modernizm w literaturze polskiej XX w. : rekonesans Włodzimierz Bolecki s. 11-34
Pytania o przedmiot literaturoznawstwa Włodzimierz Bolecki s. 11-21
  Zacytuj
 • Udostępnij
Impresjonizm w prozie modernizmu : wstęp do modernizmu w literaturze polskiej XX wieku Włodzimierz Bolecki s. 17-33
  Zacytuj
 • Udostępnij
Principium individuationis : motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza Włodzimierz Bolecki s. 17-33
  Zacytuj
 • Udostępnij
Coherence of Literary Texts Is a Convention Włodzimierz Bolecki Jan Patrick Lee (tłum.) s. 27-57
Od "postmodernizmu" do "modernizmu" : Wat - inne doświadczenie Włodzimierz Bolecki s. 29-39
Postmodernizowanie modernizmu Włodzimierz Bolecki s. 31-45
Modalność : literaturoznawstwo i kognitywizm Włodzimierz Bolecki s. 31-49
Schulz: język poetycki i proza Włodzimierz Bolecki s. 40-69
"Maison-Laffite, 13 décembre" Włodzimierz Bolecki Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 45-67
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sytuacja nauk humanistycznych w świecie współczesnym : (Konferencja – Warszawa, 21 II 2003) : Literaturoznawca w poszukiwaniu tożsamości Włodzimierz Bolecki s. 45-56
Przestrzeń w dziele literackim Włodzimierz Bolecki s. 53-56
"Dziennik pisany nocą" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Włodzimierz Bolecki s. 55-62
Odpowiedź Włodzimierz Bolecki s. 62-72
Realistyczny i poetycki model prozy narracyjnej Włodzimierz Bolecki s. 64-82
Jak czytano "Opowieści biograficzne" Wacława Berenta (1934-1939) Włodzimierz Bolecki s. 71-112
Witkacy: fatalne terminy : (uwagi wstępne) Włodzimierz Bolecki s. 73-81
Od potworów do znaków pustych : z dziejów groteski : Młoda Polska i dwudziesolecie międzywojenne Włodzimierz Bolecki s. 73-121
"Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna" Włodzimierz Bolecki s. 79-82
Witkacy - Schulz, Schulz - Witkacy : wariacje interpretacyjne Włodzimierz Bolecki s. 82-101
Czy Witkacy był antysemitą? Włodzimierz Bolecki s. 88-104
"Powieść i czytelnicy. Społeczne uwarunkowanie zjawisk odbioru", Bogusław Sułkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Bogusław Sułkowski (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 93-99
Krytyk - semantyk nieliteracki Włodzimierz Bolecki s. 95-107
Le grotesque chez Aleksander Wat : en guise d'entré en matière Włodzimierz Bolecki Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 99-111
"Problemy odbioru i odbiorcy. Studia", red. Tadeusza Bujnickiego, Janusza Sławińskiego, Wrocław 1977 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 99-109
"Punkt widzenia i konsekwencje stylu nominalnego w powieści >>Duże litery<< Adama Ciompy", Włodzimierz Bolecki, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1981) : [recenzja] Jan Zieliński Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 102
"Schulz: nazywanie nienazywalnego", Włodzimierz Bolecki, "Teksty" nr 6 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 102
Przedwiośnie oraz inne pory roku Włodzimierz Bolecki s. 105-119
Intertekstualność stylizacja i kolacja... Włodzimierz Bolecki s. 106-110
Punkt widzenia i konsekwencje stylu nominalnego w powieści : "Duże litery" Adama Ciompy Włodzimierz Bolecki s. 109-139
"Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym", Włodzimierz Bolecki, Wrocław 1982 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) Anna Tyńska (tłum.) s. 109-116
Nic o nas bez nas : rozmowa z prof. dr hab. Włodzimierzem Boleckim Włodzimierz Bolecki Magdalena Bąk Agnieszka Nęcka s. 109-117
"Kultura - komunikacja - literatura. Studia nad XX wiekiem", red. Stefan Żółkiewski, Maryla Hopfinger, Wrocław 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 110-120
Niesuwerenność i hegemonia Włodzimierz Bolecki Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 110-123
"Problemy socjologii literatury", red. Janusza Sławiński, Wrocław 1971 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 120-127
"Krytyk- semantyk nieliteracki", Włodzimierz Bolecki, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 125
"Gra w Gombrowicza", Jerzy Jarzębski, Warszawa 1982 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 126-132
"Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa" Włodzimierz Bolecki s. 126-134
Woda czysta, woda przejrzysta... : o wierszach Adama Mickiewicza i Wallace'a Stevensa David Keily Włodzimierz Bolecki (tłum.) s. 126-139
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczne ramy lektury Włodzimierz Bolecki s. 127-134
The critical reception of Bruno Schulz's prose Włodzimierz Bolecki Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 129-140
"Język. Polifonia. Karnawał", Włodzimierz Bolecki, "Teksty" nr 3 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 131
Nekrologi filozofów Włodzimierz Bolecki Gustaw Herling-Grudziński s. 132-154
"Tango Gombrowicz", collected by Rajmund Kalicki, Kraków 1984 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Rajmund Kalicki (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 132-133
Proza Miłosza Włodzimierz Bolecki s. 133-164
"Gombrowicz i krytycy", oprac. Zdzisław Łapiński, Kraków 1984 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 133-137
"Nauczyć się siebie. O twórczości prozatorskiej Bernarda Sztajnerta", Stefan Błażejewski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Stefan Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Ja, Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji", Zdzisław Łapiński, Lublin 1985 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 137-140
"Lektura Bachtina", Eugeniusz Czaplejewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 137
"Jak czytano >>opowieści biograficzne<< Wacława Berenta (1934-1939)", Włodzimierz Bolecki, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 138
"Marksizm-kultura-dialog", Edward Kasperski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 139
"Barok. Sztuka-literatura-filozofia", Olgierd Narbutt, Wrocław 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Olgierd Narbutt (aut. dzieła rec.) s. 139
"Historia i biografia. >>Opowieści biograficzne<< Wacława Berenta", Włodzimierz Bolecki, Wrocław 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 141-144
"Źródła literackie w badaniu historycznym", Jerzy Topolski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 143
"Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T.1. Metody stylistyki literackiej. Kierunki ergocentryczne", Oprac. H. Markiewicz, wyd.2 przejrzane i zmienione, Kraków 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki s. 145
"Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 147-149
"Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T.2", Oprac. W. Markiewicz, Kraków 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki H. Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 147
"Historia literatury jako historia dialogu", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 148
Język jako świat przedstawiony : o wierszach Stanisława Barańczaka Włodzimierz Bolecki s. 149-174
"Wolne głosy. O prozie Ryszarda Schuberta", Włodzimierz Bolecki, "Twórczość" z.6 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 149
"Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej", Michał Głowiński, Kraków 1978: [recenzja] Włodzimierz Bolecki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) L. Grobelak (tłum.) s. 149-156
"Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T.3. Perspektywy socjologiczne. Marksizm w badaniach literackich i jego promieniowanie", Oprac. H. Markiewicz, wyd.2 przejrzane i zmienione, Kraków 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki s. 149
"Emigracyjność" - "polityczność" - historia literatury Włodzimierz Bolecki s. 151-160
O semiotyce niesemiotycznie (uwagi na marginesie Semiotyki kultury) Włodzimierz Bolecki s. 152-164
"Próby lingwistycznego ujęcia metafory", Józef Japola, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Józef Japola (aut. dzieła rec.) s. 154
"Granice przekładu", Marian Jurkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Maria Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 154
"Dialog a nauka o literaturze", Edward Kasperski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 156
"Wybrane problemy metodologiczne i teoretyczne współczesnej nauki o przekładzie", Bohdan Łazarczyk, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Bohdan Łazarczyk (aut. dzieła rec.) s. 156
"Między awangardą a kulturą masową. Wokół społecznej roli pisarza", Kamila Rudzińska, Przedmowa; S.Żółkiewski, Nota bibliogr.: M.Hopfinger, Warszawa 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) s. 157
"Witkacy: fatalne terminy. (Uwagi wstępne)", Włodzimierz Bolecki, "Teksty" nr 6 (1976) : [recenzja] Ryszard Nycz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 159
"Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki", Wstęp i komentarz: Z.Jarosiński, Wybór i przygotowanie tekstów H.Zaworska, Wrocław 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki s. 161
"Romantyczna legenda księcia Józefa", Maria Janion, Maria Żmigrodzka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 165
"Przekładalność a elementarne jednostki semantyczne", Anna Wierzbicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 166
"Historia i biografia. >>Opowieści biograficzne<< Wacława Berenta", Włodzimierz Bolecki, Wrocław 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 167
"Realistyczny i poetycki model prozy narracyjnej", Włodzimierz Bolecki, "Teksty" nr 6 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 168
">>Węzły życia<< w świetle >>Dzienników czasu wojny<<", Stanisław Majchrowski, "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ", Nauki Humanistyczno-Społeczne Seria 1, z.26 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Stanisław Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Szkice literackie i artystyczne. 1925-1970", Jan Brzękowski, Wybór, wstęp i oprac. A.K. Waśkiewicz, Kraków 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jan Brzękowski (aut. dzieła rec.) s. 169
Schulz: nazywanie nienazywalnego Włodzimierz Bolecki s. 170-181
Słowacki Gombrowicza Włodzimierz Bolecki s. 171-192
Wyznania członka lokalnej wspólnoty interpretacyjnej Włodzimierz Bolecki s. 171-186
"Listy redaktorów poznańskich do Michała Czajkowskiego z lat 1838-1841", Oprac. Z. Wójcicka, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki s. 171
"Społeczne ramy lektury", Włodzimierz Bolecki [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 172
"Ekspresjonistyczny model artysty w >>Żywych kamieniach<< Wacława Berenta na tle ekspresjonistycznych tendencji w literaturze polskiej", Hanna Gosk, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 173
"Twórczość literacka Andrzeja Bursy", Maciej Chrzanowski, Wrocław 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Maciej Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Pobożność i erotyka w poezji Kaspra Twardowskiego", Andrzej Milcarz, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVIII, Wrocław 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Andrzej Milcarz (aut. dzieła rec.) s. 177
"Forma, śmiech i rzeczy ostateczne : studia o Gombrowiczu", Jan Błoński, wydanie 1, Kraków 1994 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 179-190
"Teatr Różewicza", Stanisław Gębala, Wrocław 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Stanisław Gębala (aut. dzieła rec.) s. 179
"O literaturze polskiej. Materiały. Cz.2. Polska literatura współczesna", Wybór i opracowanie A.Z. Makowiecki, Warszawa 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki s. 179
"Świat przeciw jednostce. W kręgu modernistycznych antynomii", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 182
"Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Wyd. 2", Konrad Górski, Warszawa 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 183
"Poetyka bez granic", pod red. Włodzimierza Boleckiego i Wojciecha Tomasika, indeks oprac. Romualda Truszkowska, Warszawa 1995 : [recenzja] Inga Iwasiów Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) Romualda Truszkowska (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Przemiany polskiej myśli literackiej lat 1945-1949", Zbigniew Jarosiński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 189
">>Gdy myśl łączy się z przestrzenią<<. Uwagi o przypowieści >>Quidam<<", Zdzisław Łapiński, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 194
"Obrazy tekstów w procesie nauczania szkolnego", Jurand Banach, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jurand Banach (aut. dzieła rec.) s. 196
"Spojrzenie >>w górę<< i >>wokoło<< (Norwid, Malczewski)", Marian Maciejewski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 196
"Prerenesans i manieryzm w poezji polskiej. (Próba wyznaczenia granic)", Marek Prejs, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Marek Prejs (aut. dzieła rec.) s. 199
"O charakterze poezji polsko-słowiańskiej", Teofil Lenartowicz, Wstęp i oprac. Jan Nowakowski, Tłum. /z włoskiego Włodzimierz Bolecki Teofil Lenartowicz (aut. dzieła rec.) s. 199
"Fredro z paradyzu. Studia i szkice", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Liryka miłosna Jana Kochanowskiego a madrygałowa pieśń romańska. Obserwacje porównawcze", Alina Nowicka-Jeżowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 202
"Stanisława Lema dialog z czytelnikiem", Andrzej Stoff, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 205
Mieliśmy swój modernizm Tomasz Bocheński Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 213-224
"Spójność tekstu (literackiego) jest konwencją", Włodzimierz Bolecki [w:] "Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej" T.LXVII, Red. J.Sławiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 215
"O prozie Henryka Worcella", Stanisław Bereś, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 216
"Wprowadzenie do estetyki filmowej", Zbigniew Wyszyński, Wrocław 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Zbigniew Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 217
"Franciszek Karpiński a folklor. Wybrane zagadnienia", Roman Sobol, "Literatura Ludowa" nr 4 Włodzimierz Bolecki Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 218
"Relacja autor-postać w świadomości literackiej dwudziestolecia międzywojennego", Włodzimierz Bolecki, "Ruch Literacki" z. 3 (1981) : [recenzja] Grażyna Borkowska Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 219
"Twórczość poetycka Mariana Czuchnowskiego w latach 1930-36", Hanna Sośnicka, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Hanna Sośnicka (aut. dzieła rec.) s. 220
"Świat przyrody w prozie Jarosława Iwaszkiewicza (obraz natury jako forma okspresji światopoglądu)", Jerzy Speina, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jerzy Speina (aut. dzieła rec.) s. 220
"Schulz: język poetycki i proza", Włodzimierz Bolecki, "Teksty" nr 6 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 221