Znaleziono 13 artykułów

Roman Sobol

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Karpiński - Repnin : w związku z odnalezieniem autografu wiersza do generał-gubernatorstwa Litwy Roman Sobol s. 3-31
Sprawozdania z podróży naukowych za granice Zdzisława Kopczyńska Roman Loth Hanna Maria Małgowska Ryszard Przybylski Jadwiga Rytel Krystyna Sierocka Roman Sobol Jerzy Woronczak Marta Wyka-Hussakowska s. 95-110
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Jadwiga Czachowska Jan Detko Jerzy Kądziela Roman Sobol Maria Straszewska Ryszard Wojciechowski Jerzy Święch s. 97-104
"Franciszek Karpiński a folklor. Wybrane zagadnienia", Roman Sobol, "Literatura Ludowa" nr 4 Włodzimierz Bolecki Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 218
Franciszka Karpińskiego "Podróż w kraju zaczarowanym" Roman Sobol s. 321-348
"Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem", Franciszek Karpiński, oprac. Roman Sobol, wydanie przygotowali Elżbieta Aleksandrowska i Zbigniew Goliński, Warszawa 1987 : [recenzja] Tomasz Chachulski Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Franciszek Karpiński (aut. dzieła rec.) Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 325-334
"Franciszek Karpiński", Roman Sobol, Warszawa 1979 : [recenzja] Barbara Paczkowska Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 333
[W ostatnim tomie "Archiwum Literackiego"] Roman Sobol s. 412
"Ze studiów nad Karpińskim. I", Roman Sobol, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom VII, komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Jan Kott, Zdzisław Libera, ss. 428 + 6 wklejek ilustr. : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 455-459
"Korespondencja Ignacego Krasickiego", z papierów Ludwika Bernackiego wydali i opracowali Zbigniew Goliński, Mieczysław Klimowicz, Roman Wołoszyński, pod redakcją Tadeusza Mikulskiego, Wrocław 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, t. 1: s. LXXIX, 443 +46 ilustracji, 1 tablica, 1 mapa i 1 kartka erraty; t. 2: s. 796 + 40 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Roman Sobol Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 481-495
Pierwodruk "Pieśni nabożnych" Karpińskiego Roman Sobol s. 505-514
Sesja Oświecenia we Wrocławiu w dniu 28 października 1955 Roman Sobol s. 591-595
"Korespondencja Franciszka Karpińskiego z lat 1763-1825", zebrał i do druku przygotował Tadeusz Mikulski, komentarz opracował Roman Sobol, Wrocław 1958, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, Tadeusza Mikulskiego i Stanisława Pigonia, tom 4, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. XXIX, 1 nlb., 268, 2 nlb. + 9 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Stanisław Pigoń Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 667-678