Znaleziono 20 artykułów

Krystyna Sierocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z podróży naukowej do ZSRR (17.I.-28.II.1962 r.). Krystyna Sierocka s. 13-14
Sprawozdanie z podróży naukowej do ZSRR (wrzesień 1961 r.). Krystyna Sierocka s. 22-24
Sprawozdania z podróży naukowych za granice Zdzisława Kopczyńska Roman Loth Hanna Maria Małgowska Ryszard Przybylski Jadwiga Rytel Krystyna Sierocka Roman Sobol Jerzy Woronczak Marta Wyka-Hussakowska s. 95-110
"Biuletyn Polonistyczny" Krystyna Sierocka s. 105-107
Magazyny literackie dwudziestolecia międzywojennego (przyczynek do charakterystyki) Krystyna Sierocka s. 119-130
Lewicowe czasopisma literackie lat 1918-1939 : (refleksje i uwagi) Krystyna Sierocka s. 127-140
"Zwierciadło prasy : czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej", pod red. Bohdana Galstera, Janiny Kamionki-Straszakowej, Krystyny Sierockiej ; przy współudziale Anieli Piorunowej, Wrocław 1978 : [recenzja] Oskar Stanisław Czarnik Bohdan Galster (aut. dzieła rec.) Janina Kamionka-Straszakowa (aut. dzieła rec.) Aniela Piorunowa (aut. dzieła rec.) Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 130-133
"Czasopisma awangardy. Cz.1: 1919-1931", Tadeusz Kłak, Wrocław 1978 : [recenzja] Krystyna Sierocka Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 161
"Tradycja i współczesność. Powinowactwa literackie polsko-rosyjskie", Red. B.Galster, J.Kamionka-Straszakowa, K.Sierocka, B.Stachiejew, Wrocław 1978 : [recenzja] Krystyna Sierocka s. 181
">>Wieś<< (1934-1935) na tle chłopskiej prasy lat trzydziestych", Jerzy Chudziński, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Krystyna Sierocka Jerzy Chudziński (aut. dzieła rec.) s. 184
"Z dziejów czasopiśmiennictwa polskiego w ZSRR. "Kultura Mas" (1929-1937)", Krystyna Sierocka, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Paczkowski Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 185-186
Wiwiana Witt Krystyna Sierocka s. 186-189
">>Mazur kajdaniarski<< Ludwika Wyrańskiego", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1978 : [recenzja] Krystyna Sierocka Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 187
">>Lewar<<. 1933-1936. (Zarys monograficzny)", Krzysztof Woźniakowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" XIII (1975) : [recenzja] Krystyna Sierocka Krzysztof Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Warszawskie czasopisma literackie. Cz. II. Lata 1932-1939", Krystyna Sierocka [w:] "Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939", z.5, Warszawa 1973 : [recenzja] Krystyna Sierocka Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 235
"Życie teatralne Warszawy w okresie międzywojennym. Cz.II. Lata 1929-1939", Edward Krasiński [w:] "Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939" z.5. Studia Warszawskie T. XVIII, Warszawa 1973 : [recenzja] Krystyna Sierocka Edward Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 271
"Lewicowe czasopisma literackie lat 1918-39. Refleksje i uwagi", Krystyna Sierocka, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R.XVIII : [recenzja] Andrzej Gołąb Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 303
"O wzajemnych powiązaniach literackich polsko-rosyjskich", tom poświęcony VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Pradze, pod redakcją Samuela Fiszmana i Krystyny Sierockiej, przy współudziale Tadeusza Kołakowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich i Zakład Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, ss. 302, 2 nlb. : [recenzja] Marian Stępień Samuel Fiszman (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kołakowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 336-344
Literatura nieznana : poezja i proza polska w ZSRR w latach 1918-1939 Krystyna Sierocka s. 403-431
Dyskusja nad książką "O poezji Mieczysława Jastruna" Krystyna Sierocka s. 662-663