Znaleziono 10 artykułów

Andrzej Gołąb

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie spójności tekstu "Kąpieli w Lucca" Leopolda Buczkowskiego Andrzej Gołąb s. 205-218
">>Świtezianka<< Mickiewicza wobec dziedzictwa sentymentalizmu", Andrzej Gurbiel, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków" z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Andrzej Gołąb Andrzej Gurbiel (aut. dzieła rec.) s. 237
"Droga poetycka Mariana Piechala", Regina Lubas, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Andrzej Gołąb Regina Lubas (aut. dzieła rec.) s. 273
"Zagadnienia spójności tekstu >>Kąpieli w Lucca<< Leopolda Buczkowskiego", Andrzej Gołąb, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Andrzej Gołąb (aut. dzieła rec.) s. 277
"Prasa konspiracyjna w Polsce do 1939", Jerzy Myśliński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R.XVIII : [recenzja] Andrzej Gołąb Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 283
"Lewicowe czasopisma literackie lat 1918-39. Refleksje i uwagi", Krystyna Sierocka, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R.XVIII : [recenzja] Andrzej Gołąb Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 303
"Muza krajobrazu ojczystego", Małgorzata Baranowska, "Twórczość" nr 2 (1980) : [recenzja] Andrzej Gołąb Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 340
"Iwaszkiewicza >>mit powstania<< i ironia czynu dziejowego", Maria Janion, "Twórczość" nr 2 (1980) : [recenzja] Andrzej Gołąb Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 368
"O pojęciach >>sentymentalizmu<< i >>preromantyzmu<< w nauce o literaturze", Witold Kowalczyk, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1979) : [recenzja] Andrzej Gołąb Witold Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 376
"Impresjonizm i ekspresjonizm w >>Ziemi obiecanej<< W.S.Reymonta", Magdalena Popiel, "Zeszyty Naukowe UJ" DL. Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Gołąb Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) s. 398