Znaleziono 24 artykuły

Magdalena Popiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Retoryka zła w "Próchnie" Wacława Berenta Magdalena Popiel s. 3-34
Streszczenia prac doktorskich Romuald Cudak Roman Doktor Kazimierz Gajda Janusz S. Gruchała Bogusław Gryszkiewicz Ewa Głębicka Ewa J. Głębicka Alicja Karlińska-Włodarczyk Zbigniew Majchrowski Krystyna Maksimowicz Ewa Malinowska Danuta Patkaniowska Maria Piasecka Ewa Pindór Krzysztof Pleśniarowicz Magdalena Popiel Elżbieta Skrzypek Marek Tobera Jerzy Waligóra Maria Wichowa Maria Zachara Maria Zeic-Piskorska Zygmunt Ziątek Bronisław Kazimierz Świegocki s. 13-145
Artysta awangardowy : między arcyludzkim a nieludzkim : próba estetyki antropologicznej Magdalena Popiel s. 49-74
LAOKOON, czyli o granicach wzniosłości w prozie Stanisława Przybyszewskiego Magdalena Popiel s. 50-71
Próba tragizmu epickiego - "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego Magdalena Popiel s. 59-92
Od topografii do przestrzeni mitycznej : analiza przestrzeni w "Ziemi obiecanej" Reymonta Magdalena Popiel s. 89-131
Estetyka kaprysu : w kręgu wizualizacji Magdalena Popiel s. 94-104
    Zacytuj
  • Udostępnij
List artysty jako gatunek narracji epistolograficznej : o listach Stanisława Wyspiańskiego Magdalena Popiel s. 115-124
    Zacytuj
  • Udostępnij
Gest powtórzenia w "Żywych kamieniach" Wacława Berenta Magdalena Popiel s. 119-133
Włoskie drogi postmodernizmu Gianni Vattimo Magdalena Popiel s. 132-138
"Ziemia obiecana : powieść", t. I-II, Władysław Stanisław Reymont, oprac. Magdalena Popiel, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996 : [recenzja] Barbara Koc Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) Władysław Stanisław Reymont (aut. dzieła rec.) s. 195-198
Maria Renata Mayenowa o "Weselu" Wyspiańskiego Magdalena Popiel s. 199-205
"Hamlet" Wyspiańskiego : czytanie, pisanie, czyli o wędrowaniu w labiryncie świata Magdalena Popiel s. 230-240
"Historyczne konteksty >>Żywych kamieni<< Wacława Berenta", Magdalena Popiel, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.55 : [recenzja] Anna Bujnowska Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) s. 252
"Impresjonizm i ekspresjonizm w >>Ziemi obiecanej<< W.St.Reymonta. (Rekonesans)", Magdalena Popiel, "Zeszyty Naukowe UJ" DL. Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Ewa Graczyk Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) s. 255
Feminizm i filologia Magdalena Popiel s. 274-280
"Historia i metafora : o „Żywych kamieniach” Wacława Berenta", Magdalena Popiel, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989 : [recenzja] Janusz Kopciński Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) s. 304-308
"Gest powtórzenia w >>Żywych kamieniach<< Wacława Berenta", Magdalena Popiel, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Zawadzka Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) s. 328
"Wokół modernizmu : szkice", Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1985 : [recenzja] Magdalena Popiel Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 346-349
"Przestrzeń i literatura", pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Magdalena Popiel Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 370-378
"Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", pod red. Tadeusza Bujnickiego i Janusza Maciejewskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986 : [recenzja] Magdalena Popiel Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 387-394
"Powieści o «wieku nerwowym»", Krystyna Kłosińska, Katowice 1988 : [recenzja] Magdalena Popiel Krystyna Kłosińska (aut. dzieła rec.) s. 388-392
"Impresjonizm i ekspresjonizm w >>Ziemi obiecanej<< W.S.Reymonta", Magdalena Popiel, "Zeszyty Naukowe UJ" DL. Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Gołąb Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) s. 398
"Porównania : studia o kulturze modernizmu", pod red. Romana Zimanda, indeks zestawiła Izabela Jarosińska, Warszawa 1983 : [recenzja] Magdalena Popiel Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 417-426