Znaleziono 6 artykułów

Janusz S. Gruchała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Romuald Cudak Roman Doktor Kazimierz Gajda Janusz S. Gruchała Bogusław Gryszkiewicz Ewa Głębicka Ewa J. Głębicka Alicja Karlińska-Włodarczyk Zbigniew Majchrowski Krystyna Maksimowicz Ewa Malinowska Danuta Patkaniowska Maria Piasecka Ewa Pindór Krzysztof Pleśniarowicz Magdalena Popiel Elżbieta Skrzypek Marek Tobera Jerzy Waligóra Maria Wichowa Maria Zachara Maria Zeic-Piskorska Zygmunt Ziątek Bronisław Kazimierz Świegocki s. 13-145
Andrzeja Morsztyna gry z czytelnikiem : o pewnym typie wiersza enumeracyjnego Janusz S. Gruchała s. 29-40
O wydawcach warszawskich Janusz S. Gruchała s. 124-129
"Dzieje tekstu >>Arateów<< Cycerona w XV i XVI wieku", Janusz S. Gruchała, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.21 (1984) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Janusz S. Gruchała (aut. dzieła rec.) s. 195
„Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki”, Janusz S. Gruchała, Kraków 2002 : [recenzja] Piotr Trafiłowski Janusz S. Gruchała (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"Staropolska poezja ziemiańska. Antologia", oprac. Janusz S. Gruchała, i Stanisław Grzeszczuk, Warszawa 1988 : [recenzja] Rafał Karpiński Janusz S. Gruchała (aut. dzieła rec.) Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 709-711