Znaleziono 15 artykułów

Krystyna Maksimowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Romuald Cudak Roman Doktor Kazimierz Gajda Janusz S. Gruchała Bogusław Gryszkiewicz Ewa Głębicka Ewa J. Głębicka Alicja Karlińska-Włodarczyk Zbigniew Majchrowski Krystyna Maksimowicz Ewa Malinowska Danuta Patkaniowska Maria Piasecka Ewa Pindór Krzysztof Pleśniarowicz Magdalena Popiel Elżbieta Skrzypek Marek Tobera Jerzy Waligóra Maria Wichowa Maria Zachara Maria Zeic-Piskorska Zygmunt Ziątek Bronisław Kazimierz Świegocki s. 13-145
Antytargowickie druki ulotne Juliana Ursyna Niemcewicza : sprawa chronologizacji Krystyna Maksimowicz s. 41-56
Jak więźniowie Nikołaja Repnina radzili sobie z cenzurą podczas pobytu w niewoli kałuskiej? Krystyna Maksimowicz s. 73-80
Oświeceniowy rebus polityczny : o ukrytych w akrostychach nazwiskach wodzów targowickich Krystyna Maksimowicz s. 111-121
Seweryn Rzewuski i okolicznościowa poezja polityczna doby Sejmu Czteroletniego Krystyna Maksimowicz s. 124-141
Seweryn Rzewuski w nowej familii : (lata 1779-1788) Krystyna Maksimowicz s. 135-166
Julian Platt (1923-1997) Krystyna Maksimowicz s. 187-190
Wpływ pierwiastka komicznego na kształtowanie opinii publicznej w utworach poetyckich czasu konfederacji targowickiej Krystyna Maksimowicz s. 225-233
Schyłek życia Seweryna Rzewuskiego : (lata 1794-1811) Krystyna Maksimowicz s. 229-246
Wokół oświeceniowych życzeń noworocznych Krystyna Maksimowicz s. 255-268
"Konkury Seweryna Rzewuskiego i Kazimierza Nastora Sapiehy o rękę Anny z Cetnerów Sanguszkowej w poezji", Krystyna Maksimowicz, "Ze Skarbca Kultury”, z.46 (1988): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Krystyna Maksimowicz (aut. dzieła rec.) s. 312
"Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, część pierwsza 1788-1789", z papierów Edmunda Rabowicza oprac. Krystyna Maksimowicz, Warszawa 1998 : [recenzja] Wojciech Kaliszewski Krystyna Maksimowicz s. 349-353
"Literatura konfederacji barskiej", t. 1-4, red. Janusz Maciejewski, Agnieszka Bąbek, Agata Grabowska-Kuniczuk, Jacek Wójcicki, Warszawa 2005-2009 : [recenzja] Krystyna Maksimowicz Jacek Wójcicki Agnieszka Bąbel (aut. dzieła rec.) Agata Grabowska-Kuniczuk (aut. dzieła rec.) Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 375-380
Poezja wobec wojny rosyjsko-tureckiej : 1787-1792 Krystyna Maksimowicz s. 379-396
"Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku", opracowała Krystyna Maksimowicz, Gdańsk 2008 : [recenzja] Wojciech Kaliszewski Krystyna Maksimowicz (aut. dzieła rec.) s. 380-383