Znaleziono 11 artykułów

Romuald Cudak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prescriptum Romuald Cudak s. 5
III Kongres Polonistyki Zagranicznej : garść informacji Romuald Cudak s. 6-8
Streszczenia prac doktorskich Romuald Cudak Roman Doktor Kazimierz Gajda Janusz S. Gruchała Bogusław Gryszkiewicz Ewa Głębicka Ewa J. Głębicka Alicja Karlińska-Włodarczyk Zbigniew Majchrowski Krystyna Maksimowicz Ewa Malinowska Danuta Patkaniowska Maria Piasecka Ewa Pindór Krzysztof Pleśniarowicz Magdalena Popiel Elżbieta Skrzypek Marek Tobera Jerzy Waligóra Maria Wichowa Maria Zachara Maria Zeic-Piskorska Zygmunt Ziątek Bronisław Kazimierz Świegocki s. 13-145
Edukacja literacka cudzoziemców w sytuacji przemian Romuald Cudak s. 31-40
Interpretacja utworu literackiego w szkole z perspektywy rewolucji metodologicznej ostatnich lat Romuald Cudak s. 67-78
Tekst w nauczaniu cudzoziemców jako problem Romuald Cudak s. 79-90
Czy istnieje polski język biznesu? Romuald Cudak Jolanta Tambor s. 109-120
Uniwersytet Śląski Romuald Cudak s. 176-179
Polonistyka na Uniwersytecie im. L. Kossutha w Debreczynie Romuald Cudak s. 180-183
"Polska Genologia Lingwistyczna. (Zagadnienia i problemy współczesnej genologii)", Danuta Ostaszewska, Romuald Cudak, Warszawa 2008 : [recenzja] Sambor Grucza Romuald Cudak (aut. dzieła rec.) Danuta Ostaszewska (aut. dzieła rec.) s. 283-287
In memoriam : (pamięci Iskry Likomanowej) Aleksandra Achtelik Kalina Bachnewa Romuald Cudak Ewa Jaskółowa Bernadeta Niesporek-Szamburska Jolanta Tambor s. 339-343