Znaleziono 11 artykułów

Danuta Ostaszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Danuta Ostaszewska Ewa Sławkowa s. 7-8
Adekwatne dać rzeczy słowo, czyli o stylu opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Danuta Ostaszewska s. 13-28
Relacje sensu wewnątrz pola znaczeniowego WSZECHŚWIAT w poezji Bolesława Leśmiana : opozycja leksykalna "ziemski" - "pozaziemski" Danuta Ostaszewska s. 31-44
Aktualizacja znaczeń leksemu "oczy" w twórczości Jana Andrzeja Morsztyna Danuta Ostaszewska s. 48-66
O organizacji sonetu barokowego : uwag kilka Danuta Ostaszewska s. 105-112
"Język poetycki Jana Andrzeja Morsztyna : z zagadnień semantyki", Danuta Ostaszewska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Janusz K. Goliński Danuta Ostaszewska (aut. dzieła rec.) s. 163-166
Językowy obraz wieku człowieka w ujęciu współczesnej poezji Danuta Ostaszewska s. 176-194
Śp. Prof. dr hab. Irena Bajerowa (13 marca 1921 - 2 lipca 2010) Danuta Ostaszewska s. 275-280
"Polska Genologia Lingwistyczna. (Zagadnienia i problemy współczesnej genologii)", Danuta Ostaszewska, Romuald Cudak, Warszawa 2008 : [recenzja] Sambor Grucza Romuald Cudak (aut. dzieła rec.) Danuta Ostaszewska (aut. dzieła rec.) s. 283-287
Rozważania na temat rozprawy "Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim" Danuta Ostaszewska Marcin Maciołek (aut. dzieła rec.) s. 417-425
Profesor Alina Kowalska (1932-2001) : pedagog, historyk języka, badacz dziejów polszczyzny na Śląsku Henryka Jenek Danuta Ostaszewska s. 419-422