Znaleziono 34 artykuły

Sambor Grucza

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przesłanki prowadzenia akademickiego kształcenia w zakresie zarządzania komunikacją projektową Sambor Grucza s. 1-18
Lingwistyka Stosowana : aktualne paradygmaty badawcze Sambor Grucza s. 7-9
"Lingwistyka Stosowana - Języki, teksty, dyskursy" : konferencja naukowa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Instytut Filologii Germańskiej i Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM, 13-14 kwietnia 2012, Poznań - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Sambor Grucza s. 7-8
Cele i zadania "Lingwistyki Stosowanej" Sambor Grucza s. 7-11
Lingwistyka stosowana - perspektywy i strategie rozwoju : konferencja naukowa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej i Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Sambor Grucza s. 7-8
Z kalendarium Polskiej Szkoły Lingwistyki Stosowanej Sambor Grucza s. 15-18
Sprache(n) – Fachsprache(n) – Fachsprachendidaktik Sambor Grucza s. 31-46
Główne tezy antropocentrycznej teorii języków Sambor Grucza s. 41-68
W sprawie translatoryki okulograficznej Sambor Grucza s. 51-61
LISTiG : wsparcie e-learningowe praktyki glotto- i translodydaktycznej Urszula Burda Agnieszka Dickel Sambor Grucza Paweł Szerszeń s. 57-72
O nieporozumieniach w sprawie siły lingwistyki Sambor Grucza s. 99-113
"Kommunikation in multikulturellen Projektteams. Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik", red. Sambor Grucza, Justyna Alnajjar, Frankfurt a. M. 2015 : [recenzja] Anna J. Piwowarczyk Justyna Alnajjar (aut. dzieła rec.) Sambor Grucza (aut. dzieła rec.) s. 120-127
Lingwistyka antropocentryczna a badania okulograficzne Sambor Grucza s. 149-162
Język a myślenie : kilka krytycznych refleksji dotyczących rozważań tej relacji Sambor Grucza s. 155-173
Nowe platformy dydaktyczne : Lingwistycznie Inteligentne Systemy Translo- i Glottodydaktyczne (LISTiG) Sambor Grucza s. 167-176
"Erwerbstheoretische und glottodidaktische Aspekte des frühen Zweitspracherwerbs. Sprachentwicklung der Kinder im natürlichen und schulischen Kontext", Aldona Sopata, Poznań 2009 : [recenzja] Sambor Grucza Aldona Sopata (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Meaning and Translation", Part 1: "Meaning", Tomasz Paweł Krzeszowski, Frankfurt am Main [etc.] 2012 : [recenzja] Sambor Grucza Tomasz Paweł Krzeszowski (aut. dzieła rec.) s. 195-200
"Translation Studies and Eye-Tracking Analysis", red. Sambor Grucza, Monika Płużyczka, Justyna Zając, Frankfurt Kamila Formela Sambor Grucza (aut. dzieła rec.) Monika Płużyczka (aut. dzieła rec.) Justyna Zając (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Übersetzer der bewegten Bilder. Audiovisuelle Übersetzung - ein neuer Ansatz", Małgorzata Korycińska-Wegner, Frankfurt am Main 2011 : [recenzja] Sambor Grucza Małgorzata Korycińska-Wegner (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Tłumaczenie a vista. Rozważania teoretyczne i badania eyetrackingowe", Monika Płużyczka, Warszawa 2015 : [recenzja] Sambor Grucza Monika Płużyczka (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Lingwistyka Języków Specjalistycznych", Sambor Grucza, Warszawa 2008 : [recenzja] Joanna Osiejewicz Sambor Grucza (aut. dzieła rec.) s. 255-260
"Werbung und Werte. Mitel ihrer Versprachlichung im Deutschen und Polnischen", Joanna Golonka, Wiesbaden 2009 : [recenzja] Sambor Grucza Joanna Golonka (aut. dzieła rec.) s. 271-275
"Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej. Analiza na przykładzie internetowej prezentacji przedsiębiorstw", Marcin Maciejewski, Poznań 2009 : [recenzja] Sambor Grucza Marcin Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 275-279
"Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera", ed. Kazimiera Myczko, Barbara Skowronek, Władysław Zabrocki, Poznań 2008 : [recenzja] Sambor Grucza Kazimiera Myczko (aut. dzieła rec.) Barbara Skowronek (aut. dzieła rec.) Władysław Zabrocki (aut. dzieła rec.) s. 277-282
"Polska Genologia Lingwistyczna. (Zagadnienia i problemy współczesnej genologii)", Danuta Ostaszewska, Romuald Cudak, Warszawa 2008 : [recenzja] Sambor Grucza Romuald Cudak (aut. dzieła rec.) Danuta Ostaszewska (aut. dzieła rec.) s. 283-287
"Strategie und Technik der literarischen Übersetzung an ausgewählten Beispielen aus Bertold Brechts "Hauspostille" im Polnischen und Englischen", Piotr Sulikowski, Szczecin 2008 : [reecnzja] Sambor Grucza Piotr Sulikowski (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a permisywizmem", Lesław Cirko, Wrocław 2009 : [recenzja] Sambor Grucza Lesław Cirko (aut. dzieła rec.) s. 291-296
"Fachsprachenpropädeutik im Germanistikstudium", hrsg. Magdalena Duś, Grażyna Zenderowska-Korpus, Częstochowa 2010 : [recenzja] Sambor Grucza Magdalena Duś (aut. dzieła rec.) Grażyna Zenderowska-Korpus (aut. dzieła rec.) s. 296-298
"Od lingwistyki tekstu do ligwistyki tekstu specjalistycznego", Sambor Grucza, Warszawa 2004 : [recenzja] Małgorzata Płomińska Sambor Grucza (aut. dzieła rec.) s. 297-301
"Polnisch-deutsche Unternehmenskommunikation : Ansätze zu ihrer linguistischen Erforschung", Sambor Grucza, Mariola Wierzbicka, Frankfurt am Main 2014 : [recenzja] Gabriela Krupa Sambor Grucza (aut. dzieła rec.) Mariola Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 298-300
"O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych", red. Sebastian Piotrowski, Lublin 2011 : [recenzja] Sambor Grucza Sebastian Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 320-321
"Grammatik im Text und Diskurs", red. Mariola Wierzbicka, Zdzisław Wawrzyniak, Frankfurt am Main 2011 : [recenzja] Sambor Grucza Zdzisław Wawrzyniak (aut. dzieła rec.) Mariola Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 322-327
"Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Professor Franciszek Grucza", Magdalena Olpińska‑Szkiełko, Sambor Grucza, Zofia Berdychowska, Jerzy Żmudzki (Hg.), Frankfurt am Main 2012 : [recenzja] Justyna Duch‑Adamczyk Agnieszka Poźlewicz Zofia Berdychowska (aut. dzieła rec.) Sambor Grucza (aut. dzieła rec.) Magdalena Olpińska‑Szkiełko (aut. dzieła rec.) Jerzy Żmudzki (aut. dzieła rec.) s. 333-336
Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit - Wielość i jedność germanistyki w skali światowej : XII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (Internationale Vereinigung für Germanistik, IVG), Warszawa - Uniwersytet Warszawski, 30.07 - 07.08. 2010 r. Sambor Grucza s. 339-343