Znaleziono 2 artykuły

Sebastian Piotrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O strategiach w komunikacji egzolingwalnej w warunkach formalnych Sebastian Piotrowski s. 117-131
"O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych", red. Sebastian Piotrowski, Lublin 2011 : [recenzja] Sambor Grucza Sebastian Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 320-321