Znaleziono 11 artykułów

Justyna Zając

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag na temat tłumaczenia wtórnych tekstów wspólnotowych Justyna Zając s. 27-240
Efektywność ról międzynarodowych Unii Europejskiej Justyna Zając s. 49-61
"Translation Studies and Eye-Tracking Analysis", red. Sambor Grucza, Monika Płużyczka, Justyna Zając, Frankfurt Kamila Formela Sambor Grucza (aut. dzieła rec.) Monika Płużyczka (aut. dzieła rec.) Justyna Zając (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Researching Discourse in Business Genres. Cases and Corpora", red. Paul Gillaerts et al., Bern 2012 : [recenzja] Justyna Zając Paul Gillaerts (aut. dzieła rec.) s. 222-229
Linguistic Issues of Email Discourse in Business Communication Justyna Zając s. 245-256
Unia Europejska wobec idei państwa palestyńskiego Justyna Zając s. 249-261
Unia Europejska wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 2009–2017 Justyna Zając s. 249-262
"CEO-Speak", Joel Amernic, Russell Craig, 2006 : [recenzja] Justyna Zając Joel Amernic (aut. dzieła rec.) Russell Craig (aut. dzieła rec.) s. 295-300
"Chatten mit dem Vorstand. Die Rolle der unternehmensinternen Kommunikation für organisatorischen Wandel im Unternehmen", Heinrike Fetzer, Tübingen 2010 : [recenzja] Justyna Zając Heinrike Fetzer (aut. dzieła rec.) s. 298-306
"19. Meaning in Translation", eds. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Marcel Thelen, Peter Lang 2010 : [recenzja] Justyna Zając Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (aut. dzieła rec.) Marcel Thelen (aut. dzieła rec.) s. 326-330
"Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit", XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (IVG), Warszawa, 30 lipca - 7 sierpnia 2010 r. Ewa Bartoszewicz Hans-Jörg Schwenk Reinhold Utri Justyna Zając s. 331-338