Znaleziono 4 artykuły

Joanna Osiejewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawiedliwość językowa w prawie środowiska : ludy tubylcze a narody Unii Europejskiej Joanna Osiejewicz s. 149-163
Prawnomiędzynarodowe aspekty tłumaczenia traktatów Joanna Osiejewicz s. 205-215
Zum ontologischen und komponentalen Status von Versicherungsfachsprachen Joanna Osiejewicz s. 219-245
"Lingwistyka Języków Specjalistycznych", Sambor Grucza, Warszawa 2008 : [recenzja] Joanna Osiejewicz Sambor Grucza (aut. dzieła rec.) s. 255-260