Znaleziono 3 artykuły

Urszula Burda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
LISTiG : wsparcie e-learningowe praktyki glotto- i translodydaktycznej Urszula Burda Agnieszka Dickel Sambor Grucza Paweł Szerszeń s. 57-72
"Wirtschaftdeutsch", Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska, Warszawa 2007 : [recenzja] Piotr Kuna Urszula Burda (aut. dzieła rec.) Agnieszka Dickel (aut. dzieła rec.) Magdalena Olpińska (aut. dzieła rec.) s. 260-262
"Staatsordnung und politisches System", T. I, Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska, Warszawa 2008 : [recenzja] Piotr Kuna Urszula Burda (aut. dzieła rec.) Agnieszka Dickel (aut. dzieła rec.) Magdalena Olpińska (aut. dzieła rec.) s. 262-264