Znaleziono 17 artykułów

Paweł Szerszeń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Computergestützte Aus- und Weiterbildung im beruflichen Kontext: Linguistische und sprachdidaktische Betrachtungen zum EDEKA-Wissensportal Christian Efing Karl-Hubert Kiefer Paweł Szerszeń s. 39-50
LISTiG : wsparcie e-learningowe praktyki glotto- i translodydaktycznej Urszula Burda Agnieszka Dickel Sambor Grucza Paweł Szerszeń s. 57-72
Na czym polega "lingwistyczna inteligencja" współczesnych systemów glottodydaktycznych? : adaptywność w skali mikro- i makro- w obecnych rozwiązaniach e-learningowych = What is "Linguistic Intelligence" of Modern Glottodactic Systems? : Adaptivity on Micro- and Macro Scale in Current E-Learning Solutions Paweł Szerszeń s. 61-72
Dydaktyka „języka ekonomii" (I) : czym jest tzw. język ekonomii? : kilka uwag o lingwistycznych uwarunkowaniach dydaktyki „języka ekonomii" Paweł Szerszeń s. 77-85
Dydaktyka „języka ekonomii" (II) : teksty ekonomiczne, ich gatunki i komponenty oraz metody uczenia „języka ekonomii" Paweł Szerszeń s. 95-108
    Zacytuj
  • Udostępnij
Datengestützte Bemerkungen zum Fach(fremd)sprachenlernen und -lehren im Sekundar- und Tertiärbereich in Deutschland. Teil I: Projektablauf und ausgewählte Ergebnisse der Analyse von Lehrwerken, Kernlehrplänen, Interviews und Hospitationen Paweł Szerszeń s. 100-119
"Platformy (glotto)dydaktyczne. Ich implementacja w uczeniu specjalistycznych języków obcych", Paweł Szerszeń, Warszawa 2014 : [recenzja] Renata Czaplikowska Paweł Szerszeń (aut. dzieła rec.) s. 117-119
Datengestützte Bemerkungen zum Fach(fremd)sprachenlernen und -lehren im Sekundar- und Tertiärbereich in Deutschland. Teil II: Ergebnisse der Lehrer- und Lernerbefragungen Paweł Szerszeń s. 120-137
„Berufsfeld-Kommunikation: Deutsch" (= Wissen-Kompetenz-Text 7), red. Karl-Hubert Kiefer, Christian Efing, Matthias Jung, Annegret Middeke, Frankfurt a. M. 2014 : [recenzja] Paweł Szerszeń Christian Efing (aut. dzieła rec.) Matthias Jung (aut. dzieła rec.) Karl-Hubert Kiefer (aut. dzieła rec.) Annegret Middeke (aut. dzieła rec.) s. 125-127
"Ausbildungsvorbereitung im Deutschunterricht der Sekundarstufe I. Die sprachlich-Kommunikativen Facetten von Ausbildungsfähigkeit", Christian Effing, [w:] "Wissen-Kompetenz-TexT", T. 5, red. Ch. Efing, B. Hufeisen, N. Janich, Frankfurt a. M. 2013 : [recenzja] Paweł Szerszeń Christian Efing (aut. dzieła rec.) s. 128-130
Kilka uwag na temat optymalnego czasu rozpoczynania nauki języka specjalistycznego i możliwości jej realizacji Paweł Szerszeń s. 133-149
Nowe kierunki w badaniach nad gramatyką i leksykonem Paweł Szerszeń s. 257-264
Polska szkoła lingwistyki stosowanej : kilka uwag na kanwie monografi i F. Gruczy pt. "Lingwistyka stosowana. Zarys jej historii, zadań i dokonań" Paweł Szerszeń s. 261-269
"Glottodydaktyka a hiperteksty internetowe ( = Języki, Kultury, Teksty, Wiedza 12)", Paweł Szerszeń, Warszawa 2010 : [recenzja] Renata Czaplikowska Paweł Szerszeń (aut. dzieła rec.) s. 296-298
Sprawozdanie z uroczystości związanej z 25-leciem podpisania umowy o bezpośredniej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem w Hamburgu Paweł Szerszeń s. 301-302
Sprawozdanie z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur", Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku : (Słupsk 24-25 września 2009) Paweł Szerszeń s. 323-327
Sprawozdanie z VI Konferencji "Język trzeciego tysiąclecia: Terminologia w naukach o języku i komunikacji międzykulturowej - kod dla wtajemniczonych czy narzędzie poznania?" zorganizowanej przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" :(Kraków 17-19 marca 2010) Paweł Szerszeń s. 351-353