Znaleziono 4 artykuły

Kazimiera Myczko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mündlicher Ausdruck als Ziel des Fremdsprachenunterrichts Kazimiera Myczko s. 47-57
Konstrukty świadomości komunikacyjnej w kształceniu obcojęzycznym Kazimiera Myczko s. 93-102
Die kognitive Dimension des Unterrichtsdiskurses im Fremdsprachenunterricht Kazimiera Myczko s. 231-237
"Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera", ed. Kazimiera Myczko, Barbara Skowronek, Władysław Zabrocki, Poznań 2008 : [recenzja] Sambor Grucza Kazimiera Myczko (aut. dzieła rec.) Barbara Skowronek (aut. dzieła rec.) Władysław Zabrocki (aut. dzieła rec.) s. 277-282