Znaleziono 10 artykułów

Janusz K. Goliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"De se ipso ad posteritatem" : Kallimacha, Dantyszka i Janickiego autobiografie kreowane Janusz K. Goliński s. 3-24
Franciszka Gniewisza "Smutek codziennego życia ludzkiego" (1722) : problemy z autorem i poetyka tekstu Janusz K. Goliński s. 17-32
"Via purgativa" : o religijności Wacława Potockiego i jej świadectwach poetyckich Janusz K. Goliński s. 17-28
"Peccata capitalia" : ze staropolskich dziejów motywów Janusz K. Goliński s. 69-86
"Barokowa księga natury : o europejskiej symbolografii wieku siedemnastego", Jacek Sokolski, Wrocław 1992 : [recenzja] Janusz K. Goliński Jacek Sokolski (aut. dzieła rec.) s. 110-115
"Język poetycki Jana Andrzeja Morsztyna : z zagadnień semantyki", Danuta Ostaszewska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Janusz K. Goliński Danuta Ostaszewska (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Tradycja świętojańska w literaturze staropolskiej", Roman Mazurkiewicz, Kraków 1993; "Deesis : idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej", Roman Mazurkiewicz, Kraków 1994 : [recenzja] Janusz K. Goliński Roman Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 187-193
"Sarmaci i morze : marynistyczne początki w literaturze polskiej XVI-XVIII wieku", Edmund Kotarski, Warszawa 1995 : [recenzja] Janusz K. Goliński Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 193-199
"Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku", Edmund Kotarski, Gdańsk 1993 : [recenzja] Janusz K. Goliński Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 205-209
"Wybraźnia epok dawnych : obrazy - tematy - idee : materiały sesji dedykowane profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim", red. Janusz K. Goliński, Bydgoszcz 2001 : [recenzja] Andrzej Borkowski Janusz K. Goliński (aut. dzieła rec.) s. 233-241