Znaleziono 22 artykuły

Edmund Kotarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rektorzy i profesorowie Gimnazjum Gdańskiego w XVII w. Edmund Kotarski s. 3-34
; O gdańskiej poezji rodzinnej XVIII wieku Edmund Kotarski s. 19-52
O gdańskiej poezji rodzinnej XVIII wieku Edmund Kotarski s. 19-52
Wśród uczniowskich i studenckich walet : z osiemnastowiecznej gdańskiej poezji okolicznościowej Edmund Kotarski s. 23-72
Morze Sarmatów Edmund Kotarski s. 25-37
"Miasto - kultura - literatura" Edmund Kotarski s. 50-57
Walny Zjazd Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Edmund Kotarski s. 90-107
"Publicystyka Jana Dymitra Solikowskiego", Edmund Kotarski, Toruń 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 116
"Literatura renesansu w Polsce", Janusz Pelc, Warszawa 1994 : [recenzja] Edmund Kotarski Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 122-127
"Trzymajmy się morza. Problemy morza w opinii Rzeczypospolitej XVIII wieku", oprac. i wstęp Edmund Kotarski, Gdańsk 1985 : [recenzja] Wojciech Kriegseisen Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 127-131
"Dialogi Mikołaja Reja w perspektywie tradycji literackiej", Edmund Kotarski [w:] "Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja, 1569-1969", Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 160
"Początki wiedzy o morzu w dawnej Rzeczypospolitej. Problematyka morska w nauce gdańskiej doby baroku i oświecenia", Lech Mokrzecki, Wrocław 1983 : [recenzja] Edmund Kotarski Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 167-173
"Kształtowanie się publicystyki staropolskiej", Edmund Kotarski, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie" 3, Gdańsk 1974 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Sarmaci i morze : marynistyczne początki w literaturze polskiej XVI-XVIII wieku", Edmund Kotarski, Warszawa 1995 : [recenzja] Janusz K. Goliński Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 193-199
"Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku", Edmund Kotarski, Gdańsk 1993 : [recenzja] Edmund Kotarski Magdalena Rudkowska s. 204-211
"Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku", Edmund Kotarski, Gdańsk 1993 : [recenzja] Janusz K. Goliński Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 205-209
25-lecie Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza : sesja naukowa: "Z problemów polskiej literatury marynistycznej" Edmund Kotarski s. 205-212
"Muza gdańska Janowi Sobieskiemu 1673-1699", Edmund Kotarski, Wrocław 1985 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Problemy literatury staropolskiej", pod redakcją Janusza Pelca, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Edmund Kotarski Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 343-349
"U progu marynistyki polskiej : XV-XVII wieku", Edmund Kotarski, Gdańsk 1978 : [recenzja] Jakub Zdzisław Lichański Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 343-346
"Miscellanea staropolskie", 1, redaktor naukowy Roman Pollak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, Stanisława Pigonia, Romana Pollaka, Czesława Zgorzelskiego, t. VI, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 376, 6 nlb. + 5 wklejek ilustr.; "Miscellanea staropolskie", 2, redaktor naukowy Roman Pollak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, pod redakcją Zbigniewa Golińskiego, Stanisława Pigonia, Romana Pollaka, Czesława Zgorzelskiego, t. X, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 318, 2 nlb. : [recenzja] Edmund Kotarski Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 359-366
"Jan Kochanowski : szczyt renesansu w literaturze polskiej", Janusz Pelc, Warszawa 1980 : [recenzja] Edmund Kotarski Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 405-410