Znaleziono 73 artykuły

Roman Pollak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ze studyów nad "Goffredem" Tassa-Kochanowskiego Roman Pollak s. 51-80
"Odszukany" druk sowizdrzalski Roman Pollak s. 83-87
Ze studyów nad "Goffredem" Tassa-Kochanowskiego : (uwagi nad formą poetycką przekładu) Roman Pollak s. 84-103
Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Bodniak (1897-1952) Roman Pollak s. 92-95
"Rex interpretum Polonorum", Roman Pollak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 103
"Od renesansu do baroku", Roman Pollak, Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 111
"Ze studiów nad powieścią A. Korczyńskiego", Roman Pollak [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 121
Zagadnienia periodyzacji historii literatury polskiej Roman Pollak s. 121-150
Pierwsze i drugie wydanie "Dafnidy" Twardowskiego : zestawienie różnic Roman Pollak s. 129-131
Szczytowe osiągnięcia literatury staropolskiej Roman Pollak s. 133-149
"Historia Mongalorum", Giovanni da Pian del Carpine, Milano 1929 : [recenzja] Roman Pollak Giovanni da Pian del Carpine (aut. dzieła rec.) s. 158-160
"Petrarkizm w poezji polskiej XVI wieku", Mieczysław Brahmer, Kraków 1927 Roman Pollak Mieczysław Brahmer (aut. dzieła rec.) s. 162-168
"Pierwsze i drugie wydanie "Dafnidy" Twardowskiego. Zestawienie różnic", Roman Pollak, "Pamętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 162
Ks. Bronisław Gładysz Roman Pollak s. 163-164
"Wybór pism", Stanisław Herakliusz Lubomirski, opracował Roman Pollak, Wrocław 1953, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 145, s. CIV, 278, 2 nlb. : [recenzja] Tadeusz Ulewicz Stanisław Herakliusz Lubomirski (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 167-174
"Ze wspomnień o Stefanie Grabińskim", Roman Pollak, Przemyśl 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 169
Poprawki tekstu w wydaniu "Ogrodu fraszek" Wacława Potockiego Roman Pollak s. 173-179
Barok w "Złocistej przyjaźnią zdradzie" Adama Korczyńskiego Roman Pollak s. 175-189
[Dwie notatki] Roman Pollak s. 179-182
Kallimachiana Roman Pollak s. 211-213
Powojenne Rożdzieńsciana Roman Pollak s. 223-229
Lucjan Rydel o przekładzie "Orlanda" przez Piotra Kochanowskiego Roman Pollak s. 229-233
Na marginesie ostatnich "Roździeńscianów" Roman Pollak s. 231-233
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb., "Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”", redaktor naczelny: Kazimierz Budzyk, komitet redakcyjny: Ewa Korzeniewska, Tadeusz Mikulski, Roman Pollak, Irmina Śliwińska, Stanisłąw Słupkiewicz (sekretarz), Zygmunt Szweykowski (tom 1) : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 237-247
Ze studyów nad "Goffredem" Tasa-Kochanowskiego Roman Pollak s. 238-255
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Starnawski Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 247-259
"Kultura staropolska", Kraków 1932 : [recenzja] Roman Pollak s. 248-256
Włosi Słowackiemu Roman Pollak s. 250-255
"Dworzanin polski", Łukasz Górnicki, opracował Roman Pollak, Wrocław 1954, wydanie drugie, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 109, s. CXXXIII, 1 nlb., 517 : [recenzja] Janusz Pelc Łukasz Górnicki (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 251-255
Ze studiów nad staropolskim przekładem "Orlanda Szalonego" Roman Pollak s. 252-286
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Starnawski Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 259-267
"Storia della litteratura polacca", Marina Bersano Begey, Milano 1957, 2 ed., Nuova Accademia, s. 382 : [recenzja] Roman Pollak Marina Bersano Begey (aut. dzieła rec.) s. 261-264
"Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza. 1641-1653", pod redakcją i ze wstępem Romana Pollaka, tekst przygotował Marian Pełczyński, komentarz opracował Marian Pełczyński i Alojzy Sajkowski, Wrocław 1957, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. XLVIII, 552 + 10 kart ilustracji, 1 tablica: [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Marian Pełczyński (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 266-284
Elementy platońskie w "Dworzaninie" Górnickiego Roman Pollak s. 267-275
"Wybór pism", Adam Gdacjusz, opracowali Henryk Borek i Jan Zaremba, redaktor naukowy Stanisław Rospond, Warszawa-Wrocław 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Biblioteka Pisarzy Śląskich, Seria A, (Starośląska), Nr 2, redaktor naczelny Stanisław Rospond, Instytut Śląski Opolu, ss. 460, 4 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Roman Pollak Henryk Borek (aut. dzieła rec.) Adam Gdacjusz (aut. dzieła rec.) Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 275-280
""Goffred" Tassa-Kochanowskiego", Roman Pollak, Poznań 1922 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 277-283
"Dworzanin polski", Łukasz Górnicki, oprac. Roman Pollak, Kraków 1928 : [recenzja] Mieczysław Brahmer Łukasz Górnicki (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 283-291
"Letteratura polacca", Giovanni Maver, [w:] „Storia delle letterature moderne d'Europa e d'America”, diretta da Carlo Pellegrini, casa editrice dr. Francesco Vallardi, Volume quinto, Milano 1958, s. 269-418 +10 reprodukcji : [recenzja] Roman Pollak Giovanni Maver (aut. dzieła rec.) s. 293-298
"Ricerche Slavistiche", Vol. X, Roma 1962, sansoni editore, pubblicazione dell'Istituto di Filologia Slava dell'Università di Roma, a cura di Giovanni Maver, con la collaborazione di Ettore Lo Gatto e Riccardo Picchio, s. 242 : [recenzja] Roman Pollak Ettore Lo Gatto (aut. dzieła rec.) Giovanni Maver (aut. dzieła rec.) Riccardo Picchio (aut. dzieła rec.) s. 296-300
Dokoła pierwszej polskiej "nauki o języku" Roman Pollak s. 302-318
Na marginesie drugiego z "Trenów" Roman Pollak s. 302-305
Wątki romansowe w straropolskim przekładzie "Orlanda Szalonego" Roman Pollak s. 347-360
"Miscellanea staropolskie", 1, redaktor naukowy Roman Pollak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, Stanisława Pigonia, Romana Pollaka, Czesława Zgorzelskiego, t. VI, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 376, 6 nlb. + 5 wklejek ilustr.; "Miscellanea staropolskie", 2, redaktor naukowy Roman Pollak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, pod redakcją Zbigniewa Golińskiego, Stanisława Pigonia, Romana Pollaka, Czesława Zgorzelskiego, t. X, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 318, 2 nlb. : [recenzja] Edmund Kotarski Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 359-366
"Ricerche Slavistiche", vol. XI-XIV, Roma 1963-1966, pubblicazione dell'Istituto di Filologia Slava dell'Università di Roma, a cura di Giovanni Maver, con la collaborazione di Ettore Lo Gatto e Riccardo Picchio, Sansoni Editore, vol. XI: ss. 224 2 nlb. + VI; vol. XII: ss. 236, 2 nlb. + VI; vol. XIII: ss. 264, 2 nlb. + VI; vol. XIV: ss. 330, 2 nlb. : [recenzja] Roman Pollak Ettore Lo Gatto (aut. dzieła rec.) Giovanni Maver (aut. dzieła rec.) Riccardo Picchio (aut. dzieła rec.) s. 359-363
Enrico Damiani (1892-1953) : wspomnienie pośmiertne Roman Pollak s. 364-367
"Wśród literatów staropolskich", Roman Pollak, Warszawa 1966, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 662, 2 nlb. + 16 wklejek ilustr. : [recenzja] Stefan Nieznanowski Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 367-376
"Literatura pozytywizmu i Młodej Polski", vol. 1-2, opracował zespół pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego, zespół autorski: Wiesława Albrech, Zofia Muszyńska-Trojanowicz, Edward Pieścikowski, Anna Polakowska, Jadwiga Purzucka-Kradsheim, Izabella Teresińska, Andrzej Wanat, Warszawa 1973, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 526, 2 nlb.; ss. 718, 2 nlb.; "Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”", tomy 13-14, praca zainicjowana przez Kazimierza Budzyka, redaktora naczelnego do 1963 r., komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Ewa Korzeniewska, Jarosław Maciejewski, Roman Pollak, Stanisław Słupkiewicz, Zygmunt Szweykowski, Irmina Śliwińska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja]. Wiesława Albrecht (aut. dzieła rec.) Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) Zofia Muszyńska-Trojanowicz (aut. dzieła rec.) Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) Anna Polakowska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Jadwiga Purzycka-Kradsheim (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Izabela Teresińska (aut. dzieła rec.) Andrzej Wanat (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 412-419
Giovanni Maver (18 lutego 1891 - 12 lipca 1970) [nekrolog] Roman Pollak s. 423-428
"Oblężenie Jasnej Góry Częstochowskiej" : (uwagi na marginesie pierwszego wydania) Roman Pollak s. 424-438
Gofrediana Roman Pollak s. 434-440
Notatki o Trentowskim Roman Pollak s. 473-483
Coleridge o Sarbiewskim Roman Pollak s. 475-476
"Jana Rybińskiego „Gęśli różnorymnych” Księga I", Zbigniew Nowak, Anna Świderska, Gdańsk 1958, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, s. 47 + 4 fotokopie : [recenzja] Roman Pollak Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) Anna Świderska (aut. dzieła rec.) s. 479-480
""Poezje" Kochowskiego a "Goffred" Tassa-Kochanowskiego", Roman Pollak, "Biblioteka Warszawska", 1913 : [recenzja] Julian Krzyżanowski Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 483-487
Mickiewicz i "Orland Szalony" Ariosta Roman Pollak s. 488-496
Rozmowa plebanowa z panem o wojnie na czasy teraźniejsze Roman Pollak s. 492-502
Suum cuique : sprawa autorstwa "Pokuty w kwartanie" Roman Pollak s. 531-540
"Pamiętniki", Jan Pasek, opracował i wstępem opatrzył Roman Pollak, ilustrował Adam Marczewski, słownik opracowała redakcja, Warsawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 451, 1 nlb. : [recenzja] Jan Szpruch Adam Marczewski (aut. dzieła rec.) Jan Pasek (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 560-569
Nad palimpsestem tekstu "Gofreda" Roman Pollak s. 568-573
"Nad staropolskimi pamiętnikami", Alojzy Sajkowski, Poznań 1964, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Prace Wydziału Filologicznego, Seria: Filologia Polska, Nr 6, s. 148 : [recenzja] Roman Pollak Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 591-594
Notatki na marginesie utworów A. Korczyńskiego Roman Pollak s. 599-603
Kitowicziana Roman Pollak s. 610-616
"Antologia pamiętników polskich XVI wieku", pod red. Romana Pollaka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Józef Babicz Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 611-612
"Wśród literatów staropolskich", Roman Pollak, Warszawa 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Mieczysław Radwan Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 612-615
"Nieznany poemat polski z wieku XVII", Roman Pollak, Warszawa 1912 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 626
Dokoła "Trenów" Jana Kochanowskiego Roman Pollak s. 638-641
Rękopis Bibl. Kórnickiej Nr. 488 Roman Pollak s. 642-649
Cristina Agosti (26 kwietnia 1881 - 2 maja 1966) [nekrolog] Roman Pollak s. 699-702
"Gospodarstwo", Anzelm Gostomski, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Stefan Inglot, Wrocław 1951, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 139, s. XLI, 133 : [recenzja] Roman Pollak Anzelm Gostomski (aut. dzieła rec.) Stefan Inglot (aut. dzieła rec.) s. 723-726
"Dzieje w Koronie Polskiej", Łukasz Górnicki, opracował Henryk Barycz, Wrocław 1950, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 124, s. LXIV, 157, wydanie drugie : [recenzja] Roman Pollak Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Łukasz Górnicki (aut. dzieła rec.) s. 726-728
"Gofred abo Jeruzalem wyzwolona", Torkwato Tasso, przekładania Piotra Kochanowskiego, na podstawie pierwodruku wydał, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Roman Pollak, Wrocław 1951, Biblioteka Narodowa, Seria II, nr 4, s. LI, 1 nlb, wydanie trzecie, całkowite : [recenzja] Mieczysław Brahmer Piotr Kochanowski (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Torkwato Tasso (aut. dzieła rec.) s. 728-734
"Melancholia Scholastyka" z czasów saskich Roman Pollak s. 861-868
Odpowiedź recenzenta Roman Pollak s. 1239