Znaleziono 22 artykuły

Tadeusz Witczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spór o "Żywot i sprawy poćciwego szlachcica polskiego Mikołaja Reja z Nagłowic" Tadeusz Witczak s. 3-44
U kresu prac nad tomem I "Bibliografii Literatury Polskiej". Tadeusz Witczak s. 5-7
Z zagadek "Krótkiej rozprawy" Mikołaja Reja Tadeusz Witczak s. 51-82
"Studia Polonistyczne" Tadeusz Witczak s. 98-100
"Zagadka >>Spectrum albo Nowego czyśćca<< Mikołaja Reja", Tadeusz Witczak, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 99
"Historyja o starem i młodem Tobijaszu (1693)", Tadeusz Witczak, "Archiwum Literackie XIV", 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 117
"Studia nad twórczością Mikołaja Reya", Tadeusz Witczak, Warszawa 1975 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 139
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Samuel Fiszman Julian Lewański Janusz Odrowąż-Pieniążek Zdzisław Skwarczyński Tadeusz Witczak s. 163-171
"Do biografii i twórczości Stanisława Serafina Jagodyńskiego", Tadeusz Witczak, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 233
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb., "Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”", redaktor naczelny: Kazimierz Budzyk, komitet redakcyjny: Ewa Korzeniewska, Tadeusz Mikulski, Roman Pollak, Irmina Śliwińska, Stanisłąw Słupkiewicz (sekretarz), Zygmunt Szweykowski (tom 1) : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 237-247
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Starnawski Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 247-259
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Starnawski Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 259-267
"Spór o żywot i sprawy poćciwego ślachcica polskiego Mikołaja Reja z Nagłowic", Tadeusz Witczak, "Pamiętnik Literacki", z. 2 (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 291
Roman Pollak (31 lipca 1886 - 23 lutego 1972) [nekrolog] Tadeusz Witczak s. 393-402
"Z realiów >>Monachomachii<< Krasickiego", Tadeusz Witczak, "Ruch Literacki" z. 3 (1980) : [recenzja] Adam Karpiński Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 420
Z zagadek "Krótkiej rozprawy" Mikołaja Reja Tadeusz Witczak s. 423-473
O złudnym tropie autorstwa "Proteusa abo Odmieńca" (1564) Tadeusz Witczak s. 505-510
O trzech pseudo-szymonowicianach Tadeusz Witczak s. 517-536
Gdańska "Tragedia o bogaczu i Łazarzu" w rękopisie z r. 1643 Tadeusz Witczak s. 574-595
"Sielanki i pozostałe wiersze polskie", Szymon Szymonowic, opracował Janusz Pelc, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 182, s. CXIV, 236, 2 nlb. : [recenzja] Tadeusz Witczak Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) Szymon Szymonowic (aut. dzieła rec.) s. 577-590
"Obrońcy języka polskiego. Wiek XV-XVIII", opracował Witold Taszycki, wykaz osób zestawiła Kazimiera Warczewska, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 146, s. LXXXIX, 1 nlb., 393, 1 nlb.; "Walka o język w literaturze staropolskiej", Maria Renata Mayenowa, zestawienie bibliograficzne wykonały Barbara Otwinowska, Lucylla Pszczołowska, Jadwiga Puzynina, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 78, odbitka z tomu: "Bibliografia literatury polskiej okresu Odrodzenia" : [recenzja] Tadeusz Witczak Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) Jadwiga Puzynina (aut. dzieła rec.) Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) Kazimiera Warczewska (aut. dzieła rec.) s. 615-637
"Najstarsza poezja polsko-łacińska (do połowy XVI wieku)", Marian Plezia, Wrocław 1952, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 141, s. XCV, 128 : [recenzja] Tadeusz Witczak Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 719-723