Znaleziono 32 artykuły

Kazimierz Budzyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O syntezę polskiego Renesansu [artykuł dyskusyjny] Kazimierz Budzyk s. 1-51
Autor pierwszej książki drukowanej w języku polskim Kazimierz Budzyk s. 3-9
O metodzie artystycznej polskiej literatury okresu Odrodzenia Kazimierz Budzyk s. 14-29
Sprawozdanie z podróży naukowej do Francji (17.X.1958 - 17.VII.1959) Kazimierz Budzyk s. 64-65
Rozwój języka a kształtowanie się stylów piśmiennictwa oraz niektórych form artystycznych literatury pięknej Kazimierz Budzyk s. 69-101
Co to jest polski sylabotonizm? Kazimierz Budzyk s. 123-152
Dookoła sprawy realizmu w literaturze Kazimierz Budzyk s. 162-180
Przełom wersyfikacyjny w strofice Biernata z Lublina Kazimierz Budzyk s. 190-216
"Bajki Ezopowe", przełożył i opracował Marian Golias, Wrocław-Kraków 1961, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria II, nr 127, s. XLIV, 137, 3 nlb. : [recenzja] Kazimierz Budzyk Marian Golias (aut. dzieła rec.) s. 229-240
"Z dziejów Renesansu w Polsce", Kazimierz Budzyk, Wrocław 1953, Wydawnictwo Polskiej Akademiii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Badań Literackich PAN, Studia Staropolskie, pod red. Kazimierza Budzyka, t. 1, s. 199, 1 nlb. : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb., "Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”", redaktor naczelny: Kazimierz Budzyk, komitet redakcyjny: Ewa Korzeniewska, Tadeusz Mikulski, Roman Pollak, Irmina Śliwińska, Stanisłąw Słupkiewicz (sekretarz), Zygmunt Szweykowski (tom 1) : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 237-247
Stefania Knispel-Wróblowa (22 XI 1911 - 2 II 1963) : wspomnienie Kazimierz Budzyk s. 255-257
Rym-upiór : "osie - stało się" Kazimierz Budzyk s. 260-268
Odpowiedź recenzenta Kazimierz Budzyk s. 262-263
"Stylistyka teoretyczna w Polsce", pod redakcją Kazimierza Budzyka, 1946, Z zagadnień poetyki, s. 406, 2 nlb. : [recenzja] Zdzisław Libera Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) s. 305-313
O chińskiej operze narodowej Kazimierz Budzyk s. 305-342
Sprawa realizmu w literaturze na przykładzie "Krótkiej rozprawy" Reja Kazimierz Budzyk s. 355-389
Odpowiedź prof. Kazimierza Budzyka. Kazimierz Budzyk s. 374-380
O Franiciszku Siedleckim wspomnienie Kazimierz Budzyk s. 375-386
O trwałe wartości w nauce : (rozważania pokongresowe) Kazimierz Budzyk s. 388-405
"Literatura pozytywizmu i Młodej Polski", vol. 1-2, opracował zespół pod kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego, zespół autorski: Wiesława Albrech, Zofia Muszyńska-Trojanowicz, Edward Pieścikowski, Anna Polakowska, Jadwiga Purzucka-Kradsheim, Izabella Teresińska, Andrzej Wanat, Warszawa 1973, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 526, 2 nlb.; ss. 718, 2 nlb.; "Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”", tomy 13-14, praca zainicjowana przez Kazimierza Budzyka, redaktora naczelnego do 1963 r., komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Ewa Korzeniewska, Jarosław Maciejewski, Roman Pollak, Stanisław Słupkiewicz, Zygmunt Szweykowski, Irmina Śliwińska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja]. Wiesława Albrecht (aut. dzieła rec.) Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) Zofia Muszyńska-Trojanowicz (aut. dzieła rec.) Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) Anna Polakowska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Jadwiga Purzycka-Kradsheim (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Izabela Teresińska (aut. dzieła rec.) Andrzej Wanat (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 412-419
"Szkice i materiały do dziejów literatury staropolskiej", Kazimierz Budzyk, Warszawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 364, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Ziomek Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) s. 546-560
"Literatura mieszczańska w Polsce od końca XVI w. do końca XVII w.", t. 1-2, opracowali: Kazimierz Budzyk, Hanna Budzykowa, Julian Lewański, Warszawa 1954, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, t. 1, s. 328, 4, nlb.; t. 2, s. 527, 3 nlb. : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Hanna Budzykowa (aut. dzieła rec.) Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 576-581
"Zarys teorii literatury", Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, redaktor naukowy Kazimierz Budzyk, Warszawa 1962, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. 508 : [recenzja] Tadeusz Bujnicki Stanisław Jaworski Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 590-604
Redakcja "Pamiętnika Literackiego" we Wrocławiu Kazimierz Budzyk s. 723-724
Z historii książki Kazimierz Budzyk A. A. Сидоров (aut. dzieła rec.) s. 745-748
"Historia literatury polskiej", Klasa IX, część I: „Literatura staropolska od początków piśmiennictwa do czasów saskich”, opracowali Kazimierz Budzyk i Jadwiga Pietrusiewiczowa, przy współudziale Łukasza Kurdybachy, Warszawa 1951, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. 212, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Ziomek Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Łukasz Kurdybacha (aut. dzieła rec.) Jadwiga Pietrusiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 764-776
Komedia sowizdrzalska Kazimierz Budzyk s. 814-866
Czas powstania nie dochowanego pierwodruku "Komedii rybałtowskiej nowej" Kazimierz Budzyk s. 1024-1028
Chronologia drugiej serii kleszych wypraw na wojnę Kazimierz Budzyk s. 1029-1035
"Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów", Stanisław Łempicki, słowo wstępne Kazimierza Budzyka, Warszawa 1952, Sp. Wyd. «Czytelnik», s. VIII, 747 : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 1197-1200
"Teka Stańczyka na tle historii Galicji w latach 1849-1869", Kazimierz Wyka, Wrocław 1951, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackiech, t. 4, pod redakcją Jana Kotta, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 226, nlb. 2 : [recenzja] Kazimierz Budzyk Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 1212-1216