Znaleziono 8 artykułów

Jadwiga Pietrusiewiczowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Juliusz Nowak-Dłużewski (31 III 1893 - 19 IV 1972) Jadwiga Pietrusiewiczowa s. 84-85
"Z dziejów Renesansu w Polsce", Kazimierz Budzyk, Wrocław 1953, Wydawnictwo Polskiej Akademiii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Badań Literackich PAN, Studia Staropolskie, pod red. Kazimierza Budzyka, t. 1, s. 199, 1 nlb. : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Muza domowa", przedmowa, Zbigniew Morsztyn, autor przedmowy: Jan Dürr-Durski, Warszawa 1954, Państwowy Instytut Wydawniczy, t. 1, s. 5-97 : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Morsztyn (aut. dzieła rec.) s. 257-261
"Satyry", Krzysztof Opaliński, opracował Lesław Eustachiewicz, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 147, s. LXII, 320 : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Lesław Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) Krzysztof Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 319-324
"Literatura mieszczańska w Polsce od końca XVI w. do końca XVII w.", t. 1-2, opracowali: Kazimierz Budzyk, Hanna Budzykowa, Julian Lewański, Warszawa 1954, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, t. 1, s. 328, 4, nlb.; t. 2, s. 527, 3 nlb. : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Hanna Budzykowa (aut. dzieła rec.) Julian Lewański (aut. dzieła rec.) s. 576-581
"Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego", przygotował do druku, objaśnił i wstępem poprzedził Juliusz Nowak-Dłużewski, redaktor naukowy Jadwiga Pietrusiewiczowa, Wrocław 1953, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. XXIII, 1 nlb., 316 : [recenzja] Janusz Pelc Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) Jadwiga Pietrusiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 580-583
"Historia literatury polskiej", Klasa IX, część I: „Literatura staropolska od początków piśmiennictwa do czasów saskich”, opracowali Kazimierz Budzyk i Jadwiga Pietrusiewiczowa, przy współudziale Łukasza Kurdybachy, Warszawa 1951, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. 212, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Ziomek Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Łukasz Kurdybacha (aut. dzieła rec.) Jadwiga Pietrusiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 764-776
"Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów", Stanisław Łempicki, słowo wstępne Kazimierza Budzyka, Warszawa 1952, Sp. Wyd. «Czytelnik», s. VIII, 747 : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 1197-1200