Znaleziono 2 artykuły

Krzysztof Opaliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych", red. Piotr Jóźwiak, Krzysztof Opaliński, Piła 2012 : [recenzja] Anna Korzeniewska-Lasota Piotr Jóźwiak (aut. dzieła rec.) Krzysztof Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Satyry", Krzysztof Opaliński, opracował Lesław Eustachiewicz, Wrocław 1953, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 147, s. LXII, 320 : [recenzja] Jadwiga Pietrusiewiczowa Lesław Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) Krzysztof Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 319-324