Znaleziono 19 artykułów

Alojzy Sajkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Poeta florencki na dworze Jana III", Alojzy Sajkowski, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 90
Roman Pollak Alojzy Sajkowski s. 125-132
"Barok", Alojzy Sajkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 157
Onufry Korotyński Alojzy Sajkowski s. 161-173
"Dzienniki 1695-1700", Stanisław Niezabitowski, oprac., przygotował do druku i wstępem opatrzył Alojzy Sajkowski, Poznań 1998 : [recenzja] Marceli Kosman Stanisław Niezabitowski (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"Staropolskie listy miłosne-piśmiennictwo nieznane", Alojzy Sajkowski, "Studia Polonistyczne" V Poznań 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 217
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb., "Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”", redaktor naczelny: Kazimierz Budzyk, komitet redakcyjny: Ewa Korzeniewska, Tadeusz Mikulski, Roman Pollak, Irmina Śliwińska, Stanisłąw Słupkiewicz (sekretarz), Zygmunt Szweykowski (tom 1) : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 237-247
Czytając Stryjkowskiego Alojzy Sajkowski s. 239-251
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Starnawski Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 247-259
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Starnawski Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 259-267
"Pisma wybrane", t. 1-2, Wacław Potocki, opracował Jan Dürr-Durski, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 452+323 : [recenzja] Alojzy Sajkowski Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Wacław Potocki (aut. dzieła rec.) s. 260-267
"Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza. 1641-1653", pod redakcją i ze wstępem Romana Pollaka, tekst przygotował Marian Pełczyński, komentarz opracował Marian Pełczyński i Alojzy Sajkowski, Wrocław 1957, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. XLVIII, 552 + 10 kart ilustracji, 1 tablica: [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Marian Pełczyński (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 266-284
"Pamiętniki", Jan Pasek, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Władysław Czapliński, Wrocław 1952, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 62, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wydanie trzecie, s. LX, 572, nlb. 2 : [recenzja] Alojzy Sajkowski Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Jan Pasek (aut. dzieła rec.) s. 329-334
"Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskielewiczów : wiek XVII", oprac., wstępem i przypisami opatrzył Alojzy Sajkowski ; red. i słowo wstępne Władysław Czapliński, Wrocław 1961 : [recenzja] Jarema Maciszewski Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 358-362
"Staropolska miłość. Z dawnych listów i pamiętników", Alojzy Sajkowski, Poznań 1981 : [recenzja] Henryk Lulewicz Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 406-407
"Krzysztof Opaliński, wojewoda poznański", Alojzy Sajkowski, Poznań 1960, Wydawnictwo Poznańskie, stron 260, 2 nlb. + 17 ilustracji : [recenzja] Władysław Czapliński Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 531-540
Uwagi nad Janem Jurkowskim Alojzy Sajkowski s. 562-567
"Od Sierotki do Rybeńki. W kręgu Radziwiłłowskiego mecenatu", Alojzy Sajkowski, Poznań 1965, Wydawnictwo Poznańskie, s. 252, 4 nlb. + 13 wklejek ilustr. : [recenzja] Marian Kaczmarek Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 575-579
"Nad staropolskimi pamiętnikami", Alojzy Sajkowski, Poznań 1964, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Prace Wydziału Filologicznego, Seria: Filologia Polska, Nr 6, s. 148 : [recenzja] Roman Pollak Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 591-594