Znaleziono 5 artykułów

Henryk Lulewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rejestry podatkowe Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1637-1717 Henryk Lulewicz Witold Sienkiewicz s. 111-118
Zjazd w Rudnikach we wrześniu 1572 roku Henryk Lulewicz s. 203-219, 317
"Elita władzy w województwach poznańskim i kaliskim za Zygmunta III", Edward Opaliński, Poznań 1981 : [recenzja] Henryk Lulewicz Edward Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 366-369
"Staropolska miłość. Z dawnych listów i pamiętników", Alojzy Sajkowski, Poznań 1981 : [recenzja] Henryk Lulewicz Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 406-407
Skład wyznaniowy senatorów świeckich Wielkiego Księstwa Litewskiego za panowania Wazów Henryk Lulewicz s. 425-445