Znaleziono 5 artykułów

Jarema Maciszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mechanizm kształtowania się opinii publicznej w Polsce doby kontrreformacji", Jarema Maciszewski [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jarema Maciszewski (aut. dzieła rec.) s. 140
Seweryn Władysław Maciszewski : kartka z dziejów kryzysu w ZNP (1937-1938) Seweryn Władysław Maciszewski s. 243-253
"Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskielewiczów : wiek XVII", oprac., wstępem i przypisami opatrzył Alojzy Sajkowski ; red. i słowo wstępne Władysław Czapliński, Wrocław 1961 : [recenzja] Jarema Maciszewski Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 358-362
W sprawie kultury szlacheckiej : Andrzej Zajączkowski, Główne elementy kultury szlacheckiej w Polsce : ideologia a struktury społeczne, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961 Jarema Maciszewski s. 539-546
"Wojna domowa w Polsce (1606-1609) : studium z dziejów walki przeciw kontrreformacji", Jarema Maciszewski, Cz. 1: "Od Stężycy do Janowca", Wrocław 1960 : [recenzja] Franciszek Mincer Jarema Maciszewski (aut. dzieła rec.) s. 795-801