Znaleziono 9 artykułów

Franciszek Mincer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o nadaniu kurateli pruskiej w roku 1605 Franciszek Mincer s. 3-27
"Działalność Samuela Łaskiego na terenie Prus Książęcych", Franciszek Mincer, "Śląski Kwartalnik Historyczny - Sobótka" R. 30, 1975, nr 2 : [recenzja] Janusz Ekes Franciszek Mincer (aut. dzieła rec.) s. 124-127
Objęcie rządów w Księstwie Pruskim przez elektora Joachima Fryderyka (marzec-wrzesień 1605) Franciszek Mincer s. 129-149
"Skarbnica pamięci różnych spraw domowych jako i potocznych przypomnienia godnych i potrzebnych opisanie zachowująca... Pamiętnik lekarza króla Władysława IV", Maciej Vorbek Lettow ; oprac. Ewa Galos i Franciszek Mincer ; pod red. naukową Władysława Czaplińskiego, Wrocław 1968 : [recenzja] Janusz Tazbir Tadeusz Wasilewski Ewa Galos (aut. dzieła rec.) Maciej Vorbek Lettow (aut. dzieła rec.) Franciszek Mincer (aut. dzieła rec.) s. 412-415
Monografie miast i powiatów Warmii i Mazur Barbara Janiszewska-Mincer Franciszek Mincer s. 440-457
"Acta Prussica. Abhandlungen zur Geschichte Ost- und Westpreussens. Fritz Gause zum 75. Geburtstag", Würzburg 1968 : [recenzja] Franciszek Mincer s. 468-473
"Die Landstände im Herzogtum Preussen 1543-1561", Norbert Ommler, Bonn 1967 : [recenzja] Franciszek Mincer Norbert Ommler (aut. dzieła rec.) s. 524-529
"Boguslaus Radziwill. Der Statthalter des Grossen Kurfürsten in Ostpreussen", Jörg Jacoby, Marburg/Lahn 1959 : [recenzja] Władysław Czapliński Franciszek Mincer Jörg Jacoby (aut. dzieła rec.) s. 599-602
"Wojna domowa w Polsce (1606-1609) : studium z dziejów walki przeciw kontrreformacji", Jarema Maciszewski, Cz. 1: "Od Stężycy do Janowca", Wrocław 1960 : [recenzja] Franciszek Mincer Jarema Maciszewski (aut. dzieła rec.) s. 795-801