Znaleziono 21 artykułów

Tadeusz Wasilewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O służbie wojskowej ludności wiejskiej i składzie społecznym wojsk konnych i pieszych we wczesnym średniowieczu polskim Tadeusz Wasilewski s. 1-23
Bizantyńska symbolika zjazdu gnieźnieńskiego i jej prawno-polityczna wymowa Tadeusz Wasilewski s. 1-14
Problem kontroli demilitaryzacji dna mórz i oceanów Tadeusz Wasilewski s. 27-37
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Piśmiennictwo i liturgia słowiańska we wczesnym średniowieczu polskim Janusz Siatkowski Tadeusz Wasilewski s. 60-62
Helena księżniczka znojemska, żona Kazimierza II Sprawiedliwego : przyczynek do dziejów stosunków polsko-czeskich w XII-XIII w. Tadeusz Wasilewski s. 115-120
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1986-1988) : Wspomnienia pośmiertne : Jadwiga Karwasińska (1900-1986) Tadeusz Wasilewski s. 157-159
Studia nad dziejami panowania cesarza Michała III (842-867) Tadeusz Wasilewski s. 167-182
Dulebowie, Lędzianie, Chorwaci : z zagadnień osadnictwa plemiennego i stosunków politycznych na Bugiem, Sanem i Wisłą w X wieku Tadeusz Wasilewski s. 181-194
Synowie Giedymina w. ks. Litwy a następstwo tronu po nim Tadeusz Wasilewski s. 183-196
"Stosunek wzajemny: porządek międzynarodowy, prawo międzynarodowe, europejskie prawo wspólnotowe, prawo krajowe", Tadeusz Wasilewski, Toruń 2004 : [recenzja] Jacek Trawczyński Tadeusz Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 224-226
Zapomniane przekazy rocznikarskie o Bolesławie Mieszkowicu. O nie-Gallowe pojmowanie wczesnych dziejów Polski Tadeusz Wasilewski s. 225-237
Trzy nieznane relacje o wyprawie arcyksięcia Maksymiliana na Kraków w 1587 roku Tadeusz Wasilewski s. 280-286
[W liście do redakcji "Przeglądu Historycznego" Halina Evert-Kappesowa podjęła polemikę...] Tadeusz Wasilewski Ewa Wipszycka s. 353-355
Studia nad dziejami panowania cesarza Michała III (842-867) : cz. II: przewrót państwowy w 851/852 r. i ofensywa w Azji Mniejszej przeciwko Arabom Tadeusz Wasilewski s. 359-380
"Metryka Litewska. Księga Sigillat 1709-1719", oprac. Andrzej Rachuba, red. tomu Tadeusz Wasilewski, Warszawa 1987 : [recenzja] Stefan Ciara Andrzej Rachuba (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 408-409
"Skarbnica pamięci różnych spraw domowych jako i potocznych przypomnienia godnych i potrzebnych opisanie zachowująca... Pamiętnik lekarza króla Władysława IV", Maciej Vorbek Lettow ; oprac. Ewa Galos i Franciszek Mincer ; pod red. naukową Władysława Czaplińskiego, Wrocław 1968 : [recenzja] Janusz Tazbir Tadeusz Wasilewski Ewa Galos (aut. dzieła rec.) Maciej Vorbek Lettow (aut. dzieła rec.) Franciszek Mincer (aut. dzieła rec.) s. 412-415
"Relationes status dioecesium in Magno Ducatu Lituanie. I: Dioeceses Vilnensis et Samogitiae", pluribus adlaborantibus in unum redegit P. Rabikauskas S. J., Romae 1971 : [recenzja] Tadeusz Wasilewski P. Rabikauskas (aut. dzieła rec.) s. 428-430
"Diariusz, cz. 1", Jan Antoni Chrapowicki, oprac. Tadeusz Wasilewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Rafał Karpiński Jan Antoni Chrapowicki (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 594-595
"Ostatni Waza na polskim tronie", Tadeusz Wasilewski, Katowice 1984 : [recenzja] Stefan Ciara Tadeusz Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 631
"Studia nad historią wsi bizantyjskiej w VII-IX wieku", Halina Evert-Kappesowa, Łódź 1963 : [recenzja] Tadeusz Wasilewski Ewa Wipszycka Halina Evert-Kappesowa (aut. dzieła rec.) s. 669-673
"Przygody wojenne 1655-1666", Hieronim Chrystian Holsten, tł. Józef Leszczyński, oprac., wstępem, przypisami i indeksami opatrzył Tadeusz Wasilewski, oprac. redakcyjne Janusz Przewłocki, Warszawa 1980 [1981] : [recenzja] Rafał Karpiński Hieronim Chrystian Holsten (aut. dzieła rec.) Józef Leszczyński (aut. dzieła rec.) Janusz Przewłocki (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 797-798