Znaleziono 65 artykułów

Ewa Wipszycka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka państwa rzymskiego wobec rzemiosła tkackiego w Egipcie (I-IV w. n.e.) Ewa Wipszycka s. 1-19
Z problematyki badań nad zasięgiem znajomości pisma w starożytności Ewa Wipszycka s. 1-28
In memoriam Roger Rémondon 1923-1971 Ewa Wipszycka s. 9-14
Kiedy rozpoczął się kryzys tradycyjnej religii polis greckich? Ewa Wipszycka s. 11-28
L'emploi des titres 'abba', 'apa' et 'papas' dans l'Egypte byzantine Tomasz Derda Ewa Wipszycka s. 23-56
Martyrs who received two crowns Ewa Wipszycka Adam Łajtar s. 49-54
The basilicas at Ptolemais : a historian's commentary on the results of archaeological exploration Ewa Wipszycka s. 51-67
L'épitaphe de Duhēla SB III 6249 : des moines gaïanites dans des monastères alexandrins Ewa Wipszycka Adam Łajtar s. 55-69
SB IV 7315, Texte mentionnant des martyrs qui ont reçu 'deux couronnes' : la plus ancienne inscription chrétienne d'Égypte? Ewa Wipszycka Adam Łajtar s. 67-73
II vescovo e il suo clero. A proposito di CPR V 11 Ewa Wipszycka s. 67-81
Deux καθολικαί 'εκκλησίαι dans le Mons Porphyrites Ewa Wipszycka Adam Łajtar s. 71-85
Quand a-t-on commencé à voir les moines comme un groupe à part? Pour comprendre "Vita Antonii" 46, 2-5 Ewa Wipszycka s. 83-92
Le nationalisme a-t-il existé dans I'Egypte byzantine? Ewa Wipszycka s. 83-128
Les reçus d'impôts et le bureau des comptes des pagarchies aux VIe-VIIe siècles Ewa Wipszycka s. 105-116
Les impôts professionnels et la structure de l'industrie dans l'Egypte romaine. A propos de la ϰoπή τριχóς Ewa Wipszycka s. 117-130
Church treasures of Byzantine Egypt Ewa Wipszycka s. 127-139
Les clercs dans les communautés monastiques d'Ägypte Ewa Wipszycka s. 135-166
Άναχωρητής, έρημιτης, έγκλειστος, άποτακτικός. Sur la terminologie monatstique en Égypte Ewa Wipszycka s. 147-168
Resources and economic activities of the Egyptian monastic communities (4th-8th century) Ewa Wipszycka s. 159-263
Ίερατικαí ώναí Ewa Wipszycka s. 163-170
"The Elephantine Papyri in English. Three Millennia of Cross-cultural Continuity and Change", by Bezalel Porten ; with J. Joel Farber [et al.], Leiden-New York-Köln 1996 : [recenzja] Ewa Wipszycka J. Joel Farber (aut. dzieła rec.) Bezalel Porten (aut. dzieła rec.) s. 165-169
"Apokryfy Nowego Testamentu", pod red. ks. M. Starowieyskiego, Lublin 1980 : [recenzja] Ewa Wipszycka M. Starowieyski (aut. dzieła rec.) s. 165-167
Contribution à l'étude de l'économie de la congrégation pachômienne Ewa Wipszycka s. 167-210, 5
Le fonctionnement interne des monastères et des laures en Égypte du point de vue économique : à propos d'une publication récente de textes coptes de Bawit Ewa Wipszycka s. 169-186
"Writing, Teachers, and Students in Graeco-Roman Egypt", Raffaella Cribiore, Atlanta 1996 : [recenzja] Ewa Wipszycka Raffaella Cribiore (aut. dzieła rec.) s. 169-173
Patriarcha aleksandryjski i jego biskupi (IV-VII w.) Ewa Wipszycka s. 177-194
"Rim i rannieje christianstwo", Robert Wipper, Moskwa 1954 : [recenzja] Jerzy Kolendo Anna Mączakowa Ewa Wipszycka Robert Wipper (aut. dzieła rec.) s. 179-186
The Nag Hammadi Library and the monks : a papyrologist's point of view Ewa Wipszycka s. 179-191
Les ordres mineurs dans l'Eglise d'Egypte du IVe au VIIIe siècle Ewa Wipszycka s. 181-215
'Neokoros' dans SB XIV 11972 : un ecclesiastique ou un pretre paien? Ewa Wipszycka s. 181-186
Καθολική et les autres épithètes qualifiant le nom έκκλησία : contribution à l'étude de l'ordre hiérarchique des églises dans l'Égypte byzantine Ewa Wipszycka s. 191-212
Remarques sur les lettres privées chrétiennes des IIe-IVe siècles : (a propos d'un livre de M. Naldini) Ewa Wipszycka s. 203-221
"L'administration civile de l'Egypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse", Jacqueline Lallemand, Bruxelles 1964 : [recenzja] Ewa Wipszycka Jacqueline Lallemand (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Egipet na rubeje dvukh epokh. Remeslenniki i remeslennyi trud v IV - seredine VII v. (L'Egypte entre deux époques. Artisans et travail artisanal du IVe au milieu du VIIe siècle)", Itskhok Fiselevitch Fikhman, Moskva 1965 : [recenzja] Ewa Wipszycka Itskhok Fiselevitch Fikhman (aut. dzieła rec.) s. 217-236
Books, literacy, and Christian communities : on two recent books by Roger S. Bagnall Ewa Wipszycka Roger S. Bagnall (aut. dzieła rec.) s. 249-266
Papyri and ostraka kept in the Department of Papyrology of Warsaw University : a web page project Tomasz Derda Tomasz Markiewicz Jakub Urbanik Ewa Wipszycka s. 265-270
Le nombre des moines dans les communautés monastiques d'Egypte Ewa Wipszycka s. 265-309
"Papyrology and the History of Early Islamic Egypt", ed. Petra M. Sijpesteijn, Lennart Sundelin, Leiden-Boston 2004 : [recenzja] Ewa Wipszycka Petra M. Sijpesteijn (aut. dzieła rec.) Lennart Sundelin (aut. dzieła rec.) s. 274-278
"Historia starożytnych Greków. T. 2, Okres klasyczny", Benedetto Bravo, Marek Węcowski, Ewa Wipszycka, Aleksander Wolicki, Warszawa 2009 : [recenzja] Lech Trzcionkowski Benedetto Bravo (aut. dzieła rec.) Ewa Wipszycka (aut. dzieła rec.) Aleksander Wolicki (aut. dzieła rec.) Marek Węcowski (aut. dzieła rec.) s. 274-281
"Columbia Papyri XI", ed. by Timothy M. Teeter, Atlanta 1998 : [recenzja] Ewa Wipszycka Timothy M. Teeter (aut. dzieła rec.) s. 283-287
"Essays in Honor of C. Bradford Welles", New Haven 1966 : [recenzja] Ewa Wipszycka s. 313-318
"Proceedings of the Twelfth International Congress of Papyrology", ed. by Deborah H. Samuel, Toronto 1970 : [recenzja] Ewa Wipszycka Deborah H. Samuel (aut. dzieła rec.) s. 318-331
"Historia Kościoła", Hermiasz Sozomen, z jęz. grec. przeł. S. Kazikowski, wstępem opatrzył Z. Zieliński, Warszawa 1980 : [recenzja] Ewa Wipszycka Hermiasz Sozomen (aut. dzieła rec.) Z. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 321-323
"Gli epistrategi nell'Egitto greco-romano", Mariangela Vandoni, Milano-Varese : [recenzja] Ewa Wipszycka Mariangela Vandoni (aut. dzieła rec.) s. 331-332
"Philae and the End of Ancient Egyptian Religion. A Regional Study of Religious Transformation (298-642 CE)", Jitse H. F. Dijkstra, Leuven-Paris-Dudley 2008 : [recenzja] Ewa Wipszycka Adam Łajtar Jitse H. F. Dijkstra (aut. dzieła rec.) s. 333-341
Ľascétisme féminin dans l’Égypte de l’antiquité tardive: un sujet difficile. Sur un livre de María Jesús Albarrán Martínez Ewa Wipszycka s. 337-351
"Studia z historii doktryn: Myśl polityczna starożytności", Grzegorz Leopold Seidler, Kraków 1961 ; "Myśl polityczna średniowiecza", Grzegorz Leopold Seidler, Kraków 1961 : [recenzja] Ewa Wipszycka Andrzej Wyrobisz Grzegorz Leopold Seidler (aut. dzieła rec.) s. 345-350
[W liście do redakcji "Przeglądu Historycznego" Halina Evert-Kappesowa podjęła polemikę...] Tadeusz Wasilewski Ewa Wipszycka s. 353-355
"Wojna Żydowska", Józef Flawiusz, z jęz. grec. przeł. oraz wstępem i komentarzem opatrzył Jan Radożycki, Poznań 1980 : [recenzja] Ewa Wipszycka Józef Flawiusz (aut. dzieła rec.) Jan Radożycki (aut. dzieła rec.) s. 390-391
Aleksandryjscy biskupi i cesarskie rozdawnictwa zboża Ewa Wipszycka s. 399-408, 492
"Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w.", Marcel Simon, Warszawa 1979 : [recenzja] Ewa Wipszycka Marcel Simon (aut. dzieła rec.) s. 405-407
"Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu", oprac. B. Bravo [et al.], pod red. E. Wipszyckiej, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Niewęgłowska Benedetto Bravo (aut. dzieła rec.) Ewa Wipszycka (aut. dzieła rec.) s. 405
Świeckie bractwa w życiu religijnym chrześcijańskiego Egiptu Ewa Wipszycka s. 447-463
"La crise de l'empire roamin de Marc-Aurèle à Anastase", Roger Rémondon, Paris 1964 : [recenzja] Ewa Wipszycka Roger Rémondon (aut. dzieła rec.) s. 494-498
Formy produkcji rzemieślniczej w Egipcie grecko-rzymskim Ewa Wipszycka s. 523-536
"Historia starożytnych Greków. T. I - do końca wojen perskich", Benedetto Bravo, Ewa Wipszycka, Warszawa 1988 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Benedetto Bravo (aut. dzieła rec.) Ewa Wipszycka (aut. dzieła rec.) s. 583-587
"The last days of Graeco-Roman paganism", J. Geffcken, tł. S. Mac Cormack, Amsterdam [etc.] 1978 : [recenzja] Ewa Wipszycka J. Geffcken (aut. dzieła rec.) s. 630-631
"Studia nad historią wsi bizantyjskiej w VII-IX wieku", Halina Evert-Kappesowa, Łódź 1963 : [recenzja] Tadeusz Wasilewski Ewa Wipszycka Halina Evert-Kappesowa (aut. dzieła rec.) s. 669-673
"The Abinnaeus Archive : papiers of a Roman Officer in the reign of Constantinus II", colected and reedited by H. I. Bell [et al.], Oxford 1962 : [recenzja] Ewa Wipszycka H. I. Bell (aut. dzieła rec.) s. 700-703
"Rzemieślnicy i kupcy w Antiochii i ich ranga społeczna (II połowa IV wieku)", Waldemar Ceran, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Ewa Wipszycka Waldemar Ceran (aut. dzieła rec.) s. 704-708
"Historia starożytnego Rzymu : zarys syntetyczny dla studentów I roku historii", Maria Jaczynowska, Toruń 1970 : [recenzja] Jan Trynkowski Ewa Wipszycka Maria Jaczynowska (aut. dzieła rec.) s. 737-740
"L'industrie textile dans l'Egypte romaine", Ewa Wipszycka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Irena Turnau Ewa Wipszycka (aut. dzieła rec.) s. 824-826
"Prośba za chrześcijanami. O zmartwychwstaniu umarłych", Atenagoras z Aten, z jęz. grec. przeł., wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Kalinowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Ewa Wipszycka Atenagoras z Aten (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalinowski (aut. dzieła rec.) s. 828-829
"Homilie o Księgach Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej", Orygenes, przekł. i oprac. Stanisław Kalinowski, wstęp ks. Emil Stanula, Warszawa 1984 : [recenzja] Ewa Wipszycka Stanisław Kalinowski (aut. dzieła rec.) Emil Stanula (aut. dzieła rec.) s. 829-830
"Libanios", hrsg. von G. Fatouros und T. Krischer, Darmstadt 1983 : [recenzja] Ewa Wipszycka G. Fatouros (aut. dzieła rec.) T. Krischer (aut. dzieła rec.) s. 911-913