Znaleziono 76 artykułów

Itskhok Fiselevitch Fikhman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
К вопросу о корпоративной взаимопомощи в византийском Египте Itskhok Fiselevitch Fikhman s. 91-97
"Pamyati uchitelya = In memoriam magistri", I. D. Amusin, M. N. Botvinnik, L. M. Gluskina, "VDI", 1965, nr 1 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman I. D. Amusin (aut. dzieła rec.) M. N. Botvinnik (aut. dzieła rec.) L. M. Gluskina (aut. dzieła rec.) s. 195
"Aleksandriya. Roman ob Aleksandre Makedonskom po russkoi rukopisi XV veka = Alexandria. The Romance on Alexander of Macedonia after a Russian Manuscript from the 15th cent.", Moscow 1965 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman s. 195
"Argonavtika = Argonautica", Apollonii Rodosskii, transl., introduction and notes by G. Ph. Zereteli, Tbilisi 1964 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Apollonii Rodoskii (aut. dzieła rec.) G. Ph. Zereteli (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Afiny i Severnoye Prichernomor'e v VI-II vv. do n.e. = Athens and the Northern Black Sea Coast in the 6th to 2nd cent. B.C.", I. B. Brashinskii, Moscow 1963 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman I. B. Brashinskii (aut. dzieła rec.) s. 195
"Remeslenniki pozdnerimskogo Egipta po dannym grecheskikh papirusov = The Craftsman of Late Roman Egypt after the Data of the Greek Papyri", I. F. Fikhman, Leningrad-Moscow 1964 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Itskhok Fiselevitch Fikhman (aut. dzieła rec.) s. 196
"Survey of Soviet Papyrology", I. F. Fikhman, "JJP", XV, 1965 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Itskhok Fiselevitch Fikhman (aut. dzieła rec.) s. 196
"K voprosu o korporativnoi vzaimopomoshchi v vizantiiskom Egipte = A Contribution to the Problem of Mutual Assistance in the Guilds of Byzantine Egypt", I. F. Fikhman, "JJP", XV, 1965 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Itskhok Fiselevitch Fikhman (aut. dzieła rec.) s. 196
"Nekotoryye voprosy khozyaistvennoi deyatelnosti remeslennykh korporacii pozdnerimskogo Egipta = Some Problems of the Economic Activities of Guilds in Late Roman Egypt", I. F. Fikhman, "VDI", 1965, nr 3 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Itskhok Fiselevitch Fikhman (aut. dzieła rec.) s. 196-197
"Istoriya drevnego mira = The History of the Ancient World", ed. V. N. Dyakov, S. I. Κovalev, Moscow 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. N. Dyakov (aut. dzieła rec.) S. I. Kovaleν (aut. dzieła rec.) s. 196
"Egipet na rubezhe dvukh epokh. Remeslenniki i remeslennyi trud v IV-seredine VII v. = Egypt on the Confines of Two Epochs. The Craftsmen and the Craftsmen's Work in the 4th to the Middle of the 7th cent.", I. F. Fikhman, Moscow 1965 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Itskhok Fiselevitch Fikhman (aut. dzieła rec.) s. 197
"K voprosu o trekh fazakh v razvitii egipetskikh patrotsiniev = A Contribution to the Problem of Three Phases in the Development of Egyptian Patrocinia", I. F. Fikhman, "VDI", 1966, nr 1 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Itskhok Fiselevitch Fikhman (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Antichnyye pisateli o Nubii = Ancient Writers on Nubia", I. S. Katsnelson, "Palestinskii Sbornik", 7 [70], 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman I. S. Katsnelson (aut. dzieła rec.) s. 198
"Vvedeniye v egipetskuyu filologiyu = An Introduction to Egyptian Philology", Μ. Α. Κorοstοvtsev, Moscow 1963 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman M. A. Korostovtsev (aut. dzieła rec.) s. 198
"Egipetskoye proiskhozhdeniye romana ob Aleksandre = The Egyptian Origin of the Romance on Alexander", Μ. Α. Κorοstοvtsev, [w:] "The Short Reports of the Institute of the Peoples of Asia, 65. Studies in Memoriam Ε. Ε. Bertels", Moscow 1964 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman M. A. Korostovtsev (aut. dzieła rec.) s. 198-199
"Pistsy drevnego Egipta = The Scribes of Ancient Egypt", Μ. Α. Korostovtsev, Moscow 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman M. A. Korostovtsev (aut. dzieła rec.) s. 198
"Korpus bosporskikh nadpisei = Corpus Inscriptionum Regni Bosporani CIRB", ed. V. V. Struve [et al.], Moscow-Leningrad 1965 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. V. Struve (aut. dzieła rec.) s. 199
"Neizdannyye papirusy i drugiye teksty Gosudarstvennogo Ermitazha = Unedited Papyri and Other Texts of the State Hermitage", O. O. Krüger, M. G. Βystrikονa, "VDI", 1964, nr 2 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman M. G. Bystrikova (aut. dzieła rec.) O. O. Krüger (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Egiptyane drevniye i sovremennyye = The Ancient and the Contemporary Egyptians", M. A. Korostovtsev, "VDI", 1966, nr 1 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman M. A. Korostovtsev (aut. dzieła rec.) s. 199
"Do pitaniya pro pokhozhdeniya gretskogo folkloru v ellenistichnomu Egipti = A Contribution to the Question of Origin of Greek Folklore in Hellenistic Egypt", V. P. Maslyuk, "Lvivskii Derzhavnii Universitet im. Iv. Franka. Pitaniya klassichnoi filologii", 1963, fasc. 3 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. P. Maslyuk (aut. dzieła rec.) s. 200-201
"Neizdannyye papirusy i drugiye teksty Gosudarstvennogo Ermitazha = Unedited Papyri and Other Texts of the State Hermitage", O. O. Krüger, M. G. Βystrikοva, "VDI", 1964, nr 2 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman M. G. Bystrikova (aut. dzieła rec.) O. O. Krüger (aut. dzieła rec.) s. 200
"Prorotstvo goncharia ta yudeiska prorocha literatura = The Oracle of the Potter and the Judaic Prophetic Literature", V. P. Maslyuk, "Lvivskii Derzhavnii Universitet im. Iv. Franka. Pitaniya klassichnoi filologii", 1963, fasc. 3 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. P. Maslyuk (aut. dzieła rec.) s. 201
"Epigrammy = Epigrams", Pallad Aleksandriiskii, transl. and commentary Yu. S. Schultz, "Vizantiiski Vremennik", XXIV, 1964 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Yu. S. Schultz (aut. dzieła rec.) s. 201
"Pamyatka gretsko-egipetskogo folkloru - oksirynkhskii papirus no. 2332 = A Relic of the Greco-Egyptian Folklore - the Papyrus no. 2332 from Oxyrhynchus", V. P. Maslyuk, "Lvivskii Derzhavnii Universitet im. Iv. Franka. Pitaniya klassichnoi filologii", 1963, fasc. 3 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. P. Maslyuk (aut. dzieła rec.) s. 201
"The State of the Ptolemies", N. N. Pikus, [w:] "History of Ancient Greece", Moscow 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman N. N. Pikus (aut. dzieła rec.) s. 201
"Defensor civitatis", K. I. Novitskaya, "VDI", 1965, no 2 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman K. I. Novitskaya (aut. dzieła rec.) s. 201
"L'esclavage dans l'Egypte hellénistique", Ν. Ν. Pikus, [w:] "Actes du X Congrès International de Papyrologie. Varsovie-Cracovie, 3-9 septembre 1961", Wrocław-Warszawa-Kraków 1964 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman N. N. Pikus (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Vidlyudnik = Dyscolos", Menander, transl. by A. O. Sodomory, Lviv 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman A. O. Sodomory (aut. dzieła rec.) s. 201
"Gerond i Ptolemei II Filadelf = Herodas and Ptolemy II Philadelphus", A. P. Smotrich, "VDI", 1962, nr 1 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman A. P. Smotrich (aut. dzieła rec.) s. 202
"Import Aleksandrii v Severnom Prichernomor'e = Alexandrian Imports in the Northern Black Sea Region", I. G. Shurgaya, "VDI", 1965, nr 4 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman I. G. Shurgaya (aut. dzieła rec.) s. 202
"Istoriya drevnei Gretsii = The History of Ancient Greece", V. S. Sergeyev, Moscow 1963 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. S. Sergeyev (aut. dzieła rec.) s. 202
"Sledy vliyaniya ellenisticheskikh kultov v Severnom Prichernomor'e = The Traces of Influence of the Hellenistic Cults in the Northern Black Sea Region", S. P. Ρotοtskii, "Palestinskii Sbornik", fasc. 9 [72], 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman S. P. Ρotοtskii (aut. dzieła rec.) s. 202
"A review of the book of A. Świderek entitled "W państwie Apolloniosa. Społeczeństwo wczesnoptolemejskie w świetle archiwum Zenona" = "In the Estate of Apollonios. The Early Ptolemaic Society in the Light of the Archive of Zenon", Warsaw 1959", A. P. Smotrich, "VDI", 1964, nr 3 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman A. P. Smotrich (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"Geografiya v 17 knigakh = Geography in Seventeen Books", Strabon, a transl., essay and commentary by G. A. Stratanovskii ; general ed. S. L. Utсhenко ; ed. of the translation O. O. Krüger, 1964 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman G. A. Stratanovskii (aut. dzieła rec.) s. 203
"Papirus z Oksyrynchos nr 2506 i Palinodia Stezychora = The Papyrus no. 2506 from Oxyrhynchus and the Palinode of Stesichorus", A. P. Smotriсh, "Meander", XX, 1965 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman A. P. Smotrich (aut. dzieła rec.) s. 203
"Rol' grekov v epokhu Ptolemeya I na osnovanii demoticheskikh papirusov GMII im. A. S. Pushkina = The Role of the Greeks in the Epoch of Ptolemy I according to the Evidence of the Demotic Papyri of A. S. Pushkin State Museum of Fine Arts", V. V. Struve, [w:] "The Philology and History of the Foreign Countries of Asia and Africa", Leningrad 1965 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. V. Struve (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Nekotoryye aspekty sotsialnogo razvitiya Drevnego Vostoka = Some Aspects of the Social Development of the Ancient Orient", V. V. Struνe, "Voprosy Istorii", 1965, nr 5 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. V. Struve (aut. dzieła rec.) s. 203
"Iz istorii ellenisticheskoy ekonomiki. Κ voprosu o torgovoy konkurentsii Bospora i Egipta v III v. do n.e. = From the History of Hellenistic Economics. A Contribution to the Problem of Commercial Competition between the Bosporus and Egypt in the 3rd cent. B.C.", M. K. Trofimova, "VDI", 1961, nr 2 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman M. K. Trofimova (aut. dzieła rec.) s. 204-205
"Obshchiny Egipta i Shumera i obshchiny Indii = The Communities of Egypt and Sumer and the Communities of India", V. V. Struve, "Vestnik Leningradskogo Universiteta", XVIII, 1965, no 20 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. V. Struve (aut. dzieła rec.) s. 204
"Sotsialno-ekonomicheskiye osobennosti ellenisticheskikh gosudarstv = The Social and Economic Peculiarities of the Hellenistic States", I. S. Sventsitskaya, Moscow 1963 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman I. S. Sventsitskaya (aut. dzieła rec.) s. 204
"Oksirinkskaya didaskalia k tetralogii Eskhila o Danaidakh (P. Oxy. 2256, fr. 3) = The Oxyrhynchite Didascalia to the Tetralogy of Aeschylus on the Danaids (P. Oxy. 2256, fr. 3)", I. Μ. Τrοnskii, "VDI", 1957, nr 2 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman I. Μ. Τrοnskii (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Iz istorii ideologii II veka n.e. = From the Ideology of the 2nd cent. A.D.", M. K. Trofimova, "VDI", 1961, nr 4 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman M. K. Trofimova (aut. dzieła rec.) s. 205
"Delfskiye manumissii kak istochnik po istorii rabstva v Gretzii = The Delphic Manumissions as Sources on the History of Slavery in Greece", Κ. Κ. Zel'in, [w:] "The Conference on the Study of the Problems of Antiquity, 9-14 April 1964, Leningrad, The Theses and Reports", Moscow 1964 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Κ. Κ. Zel'in (aut. dzieła rec.) s. 206
"Leksika satirovskikh dram Eskhila - Κ voprosu o stilisticheskoi kharakteristike janra = The Wording of the Satyric Drama of Aeschylus - A Contribution to the Problem of Stylistic Characterization of the Genre", V. N. Yarkho, "Izvestiya Akademii Nauk SSSR. Series of literature and language", XXII, 1963, no 6 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. N. Yarkhо (aut. dzieła rec.) s. 206
"Polozheniye rabov v Vizantii VI v. - preimushchestvenno po dannym zakonodatelstva Iustiniana = The Situation of the Slaves in Byzantium in the 6th Century - Chiefly on the Data of the Legislation of Justinian", Ζ. V. Udaltsονa, "Vizantiiskii Vremennik", XXIV, 1964 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Ζ. V. Udaltzoνa (aut. dzieła rec.) s. 206
"Gimn Dioskura Alkmana = The Hymn of Dioscurus of Alcman", Α. I. Zaitsev, [w:] "The Language and Style of the Writers of Antiquity", Leningrad 1966 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Α. I. Zaitsev (aut. dzieła rec.) s. 206
"Novyye publikatsii papirusov po istorii Egipta i Sirii s kontsa III do nachala VIII v.n.e. = New Publications of the Papyri Concerning the History of Egypt and Syria from the End of the 3rd to the Beginning of the 8th cent. A.D.", Κ. Κ. Zel'in, "VDI", 1964, nr 4 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Κ. Κ. Zel'in (aut. dzieła rec.) s. 207
"Delfiiskiye manumissii kak istochnik po istorii rabstva v Gretzii v ellenisticheskuyu epokhu = The Delphic Manumissions in Greece as a Source on the History of Slavery in Greece in the Hellenistic Epoch", Κ. Κ. Zel'in, "VDI", 1965, nr 3 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Κ. Κ. Zel'in (aut. dzieła rec.) s. 207
"Egipet na rubeje dvukh epokh. Remeslenniki i remeslennyi trud v IV - seredine VII v. (L'Egypte entre deux époques. Artisans et travail artisanal du IVe au milieu du VIIe siècle)", Itskhok Fiselevitch Fikhman, Moskva 1965 : [recenzja] Ewa Wipszycka Itskhok Fiselevitch Fikhman (aut. dzieła rec.) s. 217-236
In memoriam Otto Oskarovich Krüger Itskhok Fiselevitch Fikhman s. 255-257
In memoriam Peter Viktorovich Jernstedt Itskhok Fiselevitch Fikhman s. 257-260
"Antichnye avtory о proizvodstve papirusa-bumagi v Egipte. Uchenye zapiski Gor'kovskogo Gosudarstvennogo universiteta. Seriya istoriko-filologicheskaya", Vyp. 52 = The ancient authors on the production of the papyrus-paper in Egypt. The Scientific Memoirs of the Gorkiy State University", W. G. Borukhovich, fasc. 52, 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman W. G. Borukhovich (aut. dzieła rec.) s. 417-418
"Iz novykh rabot po papirologii = New works on papyrology", I. D. Amusin, "Vestnik Drevney Istorii", 1959, nr 2 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman I. D. Amusin (aut. dzieła rec.) s. 417
"Arameyskiy kontrakt 134 g.n.e. iz okrestnostey Mertvogo moria", [w:] "Drevniy mir. Sbornik statey v chest' akademika V. V. Struve" = "An Aramaic contract dated A.D. 134 from the environs of the Dead Sea", [w:] "The Ancien-World. A collection of essays in honour of the academician V. V. Struve", I. D. Amusin, Moscow 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman I. D. Amusin (aut. dzieła rec.) s. 417
"Papirusnye svidetelstva ob organizacii proizvodstva i prodaje charty v Egiptie vremeni Ptolemeev", [w:] "Problemy socialno-ekonomicheskoy istorii Drevnego mira. Sbornik pamyati akademika A. I. Tiumeneva" = "Papyrus-testimonies concerning the organization of the production and sale of charta in Egypt in the times of the Ptolemies", [w:] "The problems of the social and economic history of the Ancient World. A collection of essays in memory of the Academician A. I. Tiumenev", W. G. Borukhovich, Moscow-Leningrad 1963 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman W. G. Borukhovich (aut. dzieła rec.) s. 418
"Kontrakty о sdache vnaem skota, prinadlejashchego satrapu Arshamu", [w:] "Problemy socialno-ekonomicheskoy istorii Drevnego mira. Sbornik pamyati akademika, A. I. Tiumeneva" = "The lease contracts of cattle belonging to the satrap Arsham", [w:] "The problems of the social and economic history of the Ancient World. A collection of essays in memory of the Academician A. I. Tiumenev", Μ. Α. Dandamaev, Moscow-Leningrad 1963 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Muhammad A. Dandamayev (aut. dzieła rec.) s. 418
"Issledovaniya po istorii zemel'nykh otnosheniy v ellenisticheskom Egiptie II-I v. do n.e. = Studies in the history of agrarian relations in the Hellenistic Egypt in the II-I centuries B.C.", Κ. Κ. Zel'in, Moscow 1960 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Κ. Κ. Zel'in (aut. dzieła rec.) s. 419
"Iz oblasti grecheskoy istoriografii IV v. do n.e. (v svyazi s орublikovaniem novykh fragmentov "Grecheskoy istorii" iz Oksirinkha) = Greek historiography in the IV century B.C. (on the occasion of the publication of some new fragments of Hellenica Oxyrhynchia", Κ. Κ. Zel'in, "VDI", 1960, nr 1 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Κ. Κ. Zel'in (aut. dzieła rec.) s. 419-420
"Gosudarstvennyi stroy Nubii v VII-IX w. n.e. i zakony Bokkhorisa", [w:] "Drevniy mir. Sbornik statey v chest' akademika V. V. Struve" = "The state order of Nubia in the VII-IX centuries A.D. and the laws of Bocchoris", [w:] "The Ancient World. A collections of essays in honour of the Academician V. V. Struve", I. S. Katznel'sоn, Moscow 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman I. S. Katznel'sоn (aut. dzieła rec.) s. 420
"Legenda o Nektanebe v povesti 'Jizn' i deyaniya Aleksandra Makedonskogo", [w:] "Drevniy mir. Sbornik statey v chest' akademika V. V. Struve" = "The legend of 'Nectanebo' in the romance 'The Life and Deeds of Alexander of Macedon'", [w:] "The Ancient World. A collection of essays in honour of the Academician V. V. Struve", R. V. Kinjalov, Moscow 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman R. V. Kinjalov (aut. dzieła rec.) s. 420
"Epigraficheskie melochi. Trudy Gosudarstvennogo Ermitaja", t. VII : "Kultura i iskusstvo antichnogo mira" = "Epigraphical minutiae. The works of the State Ermitage", vol. VII : "The culture and art of the ancient world", Ο. Ο. Krüger, Leningrad 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman O. O. Krüger (aut. dzieła rec.) s. 421-422
"Recenziya na kn. : Κ. Κ. Zel'in, Issledovaniya po istorii zemel'nykh otnosheniy v ellinisticheskom Egipte II-I vv. do n.e. = The review of the book of Κ. K. Zel'in, Studies on the history of agrarian relations in the Hellenistic Egypt in the II-I centuries B.C.", O. O. Krüger, Moscow, 1960, "VDI", 1962, no 3 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman O. O. Krüger (aut. dzieła rec.) s. 421
"Neizdannye papirusy Gosudarstvennogo Ermitaja. 1. K voprosu ob uchete naseleniya ν rimskom Egipte = The Unpublished papyri of the State Ermitage. 1. A contribution to the question of census in the Roman Egypt", O. O. Krüger and M. G. Bystrikova, "VDI", 1961, No. 2 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman M. G. Bystrikova (aut. dzieła rec.) O. O. Krüger (aut. dzieła rec.) s. 421
"Zatvorniki v ptolomeevskom Egipte", [w:] "Problemy socialno-ekonomicheskoy istorii drevnego mira. Sbornik pamyati akademika A. I. Tiumeneva" = "The recluses in the Ptolomaic Egypt",[w:] "The problems of the social and economic history of the ancient world. A collection of essays in memory of the Academician A. I. Tiumenev", O. O. Krüger, Moscow-Leningrad 1963 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman O. O. Krüger (aut. dzieła rec.) s. 422-423
"Arrian i ego trud 'Pochod Aleksandra' v kn. 'Arrian. Pochod Aleksandra' = Arrian and his work 'The Expedition of Alexander' in the book 'Arrian. The Expedition of Alexander'", O. O. Krüger, Moscow-Leningrad 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman O. O. Krüger (aut. dzieła rec.) s. 422
"K voprosu o proiskhojdenii kul'ta khristianskikh celiteley = A contribution to the question of the origin of the cult of Christian healers", S. J. Lur'ie, "VDI", 1960, nr 2 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman S. J. Lur'ie (aut. dzieła rec.) s. 423
"Pekhleviyskie papirusy sobraniya GMII imeni A. S. Pushkina = The Pahlavi papyri from the collection of A. S. Pushkin State Museum of Fine Arts", A. G. Perikhanian, "VDI", 1961, nr 3 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman A. G. Perikhanian (aut. dzieła rec.) s. 423-424
"Izuchenie istorii ellinisticheskogo Egipta v XIX v.", [w:] "Drevniy mir. Sbornik statey v chest' akademika V. V. Struve" = "The study of the history of the Hellenistic Egypt in the XIX century", [w:] "The Ancient World. A collection of essays in honour of the Academician V. V. Struve", N. N. Pikus, Moscow 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman N. N. Pikus (aut. dzieła rec.) s. 424
"Obshchestvennyi stroy ellinisticheskogo Egipta = The social structure of the Hellenistic Egypt", V. V. Struve, "Voprosy Istorii", 1962, nr 2 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman V. V. Struve (aut. dzieła rec.) s. 424-425
"Italia i Vizantia v VI veke = Italy and the Byzantine Empire in the VI century", Ζ. V. Udaltzoνa, Moscow 1959 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Ζ. V. Udaltzoνa (aut. dzieła rec.) s. 425
"Novonaydennaya komediya Menandra "Ugriumec" ("chelovekonenavistnik") = The newly discovered comedy of Menander "Dyscolos" ("the hater of mankind")", I. Μ. Τrοnskiу, "VDI", 1960, nr 4 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman I. Μ. Τrοnskiy (aut. dzieła rec.) s. 425
"Rabstvo i kolonat v vizantiyskoy Italii vo vtoroy polovine VI-VII v. (Preimushchestvenno po dannym Ravenskikh papirusow). Sbornik 'Vizantiyskie ocherki' = The slavery and colonate in the Byzantine Italy in the second half of the VI-VII centuries (chiefly after the data of the papyri from Ravenna). The collection 'The Byzantine Essays'", Ζ. V. Udaltzονa, Moscow 1961 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Ζ. V. Udaltzoνa (aut. dzieła rec.) s. 426
"Nekotorye dannye vizantiyskikh papirusov VI-VII vekov o formakh zemlevladeniya i polojenii rabov i kolonov = Some data of the Byzantine papyri of the VI-VII centuries concerning the forms of landed property and the situation of slaves and coloni", Z. V. Udаltzоva, Moscow 1960 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Ζ. V. Udaltzoνa (aut. dzieła rec.) s. 426
"K kharakteristike korporatziy vizantiyskogo Egipta = A contribution to the study of the corporations in the Byzantine Egypt", I. F. Fikhman, "Vizantiyskiy Vremennik", vol. XVII, 1960 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Itskhok Fiselevitch Fikhman (aut. dzieła rec.) s. 426-427
"K probleme socialnogo sostava remeslennikov v Egipte IV - serediny VII v. n.e.", [w:] "Problemy socialno-ekonomicheskoy istorii drevnego mira. Sbornik pamyati akademika Α. I. Tiumeneva" = "The social composition of handicrafts men in Egypt in the period of the IV to the middle of the VII century A.D.", [w:] "The problems of social and economic history of the ancient world. A collection of essays in memory of the Academician A. I. Tiumenev", I. F. Fikhman, Moscow-Leningrad 1963 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Itskhok Fiselevitch Fikhman (aut. dzieła rec.) s. 427
"Remeslo i krupnoe imenie v Vizantiyskom Egypte. (Po dannym grecheskikh papirusov) = Handicrafts and large estate in the Byzantine Egypt (after the data of the Greek papyri)", I. F. Fikhman, "Palestinskiy Sbornik", fasc. 7 [70], 1962 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Itskhok Fiselevitch Fikhman (aut. dzieła rec.) s. 427