Znaleziono 5 artykułów

Maria Niewęgłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"L'utilisation de 'histoire par les orateurs attiques", Michel Nouhaud, Paris 1982 : [recenzja] Maria Niewęgłowska Michel Nouhaud (aut. dzieła rec.) s. 305-308
Polityczna rola fratrii ateńskich w IV wieku p.n.e. Maria Niewęgłowska s. 387-399
"Zagospodarowanie przestrzenne miast greckich", Aleksandra Wąsowicz, Wrocław 1982 : [recenzja] Maria Niewęgłowska Aleksandra Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 393
"Dzieje Rzymu od założenia miasta. Księgi XLI-XLV", Periochy (Streszczenia) ksiąg XVLI-CXLII", Tytus Liwiusz, przekł. Mieczysław Brożek, Wrocław 1982 : [recenzja] Maria Niewęgłowska Mieczysław Brożek (aut. dzieła rec.) Tytus Liwiusz (aut. dzieła rec.) s. 394
"Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu", oprac. B. Bravo [et al.], pod red. E. Wipszyckiej, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Niewęgłowska Benedetto Bravo (aut. dzieła rec.) Ewa Wipszycka (aut. dzieła rec.) s. 405