Znaleziono 10 artykułów

Janusz Siatkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowiańskie nazwy "warkocza" w świetle materiałów gwarowych i źródeł historycznych Janusz Siatkowski s. 8-24
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1992-1994) : Wspomnienia pośmiertne : Jan Safarewicz (1904-1992) Janusz Siatkowski s. 31-33
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2001-2003) : Wspomnienia pośmiertne : Franciszek Sławski (1916-2001) Janusz Siatkowski s. 48-50
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Polskie XIX-wieczne materiały gwarowe w Marburgu Kazimierz Feleszko Janusz Siatkowski s. 52-57
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Wpływ języka polskiego na język i gwary niemieckie Janusz Siatkowski s. 55-56
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1993 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Referaty i streszczenia : Wawrzyniec Puttkamer - rodowód i pochodzenie nazwiska Janusz Siatkowski s. 58-59
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Piśmiennictwo i liturgia słowiańska we wczesnym średniowieczu polskim Janusz Siatkowski Tadeusz Wasilewski s. 60-62
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Pierwsze polskie wydanie "Historii rzymskich" Janusz Siatkowski s. 92, 92-0
"Studia nad słowiańsko‑niemieckimi kontaktami językowymi", Janusz Siatkowski, Warszawa 2015 : [recenzja] Piotr Bartelik Janusz Siatkowski (aut. dzieła rec.) s. 215-220
Recenzeci Prac Językoznawczych Edward Breza Oleg Leszczak Janusz Siatkowski Dorota Szumska Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 312