Znaleziono 2 artykuły

Oleg Leszczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spójność jako presumpcja tekstowości (rozważania metodologiczne na marginesie książki Marcina Preyznera) Oleg Leszczak s. 79-91
Recenzeci Prac Językoznawczych Edward Breza Oleg Leszczak Janusz Siatkowski Dorota Szumska Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 312