Znaleziono 26 artykułów

Ewa Wolnicz-Pawłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 5-6
Od Redaktora Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 5-6
Od Redaktora Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 5-6
    Zacytuj
  • Udostępnij
Od Redaktora Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 7-8
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Jubileusz stulecia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1907-2007) : Tradycje Wydziału I Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 17-39
"Dzieje Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w latach 1981-2007 : (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Piskurewicza)", Agata Zaranek : [recenzja] Ewa Wolnicz-Pawłowska Agata Zaranek (aut. dzieła rec.) s. 39-40
"Tutaj żyjemy zupełnie poza nawiasem…" : list Leopolda Staffa do Stanisława Dobrowolskiego z 1946 r. Leopold Staff Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 41-42
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Bronisław Chlebowski (1846-1918) : Trzeci prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (w 90. rocznicę śmierci) Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 47-58
Profesor Włodzimierz Zych (1 VIII 1929-9 I 2013) Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 50-56
Sprawozdanie sekretarza generalnego za okres 1 stycznia 2010 r. - 31 grudnia 2010 r. Ewa Wolnicz-Pawłowska Leszek Zasztowt s. 63-69
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za okres styczeń 2013 - grudzień 2013 r. Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 69-70
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za okres styczeń 2013 - grudzień 2013 r. Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 69-70
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres grudzień 2010 - grudzień 2012 Stanisław Kazubski Ewa Wolnicz-Pawłowska Krzysztof Wrocławski Włodzimierz Zych s. 77-80
Aktualny księgozbiór TNW : cz. I Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 77-89
    Zacytuj
  • Udostępnij
Aktualny księgozbiór TNW : cz. I Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 77-89
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Marian Jurkowski (1929-2005) Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 78-82
Standaryzacja nazw geograficznych poza granicami Polski : problematyka językowa Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 79-93
Troska o kulturę języka ojczystego Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 103-115
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007 oraz 2008-2010) : Wspomnienia pośmiertne : Mieczysław Künstler (1933-2007) Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 116-118
O nazwiskach polskich : co znaczą i o czym mówią nasze nazwiska? Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 128-137
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Problematuka życia i zdrowia w tradycji i kulturze polskiej : (Konferencja - Warszawa, 16 X 2003) Wojciech Bołoz Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 132-134
Nazwy geograficzne w kulturze narodu Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 143-156
"Czterechsetlecie unii brzeskiej : zagadnienia języka religijnego", red. Zenon Leszczyński, Lublin 1998 ; "Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego”, red. Bogusław Kreja, Gdańsk 1999 ; „Człowiek – nauka – wiara : materiały sympozjum dla uczczenia jubileuszu 200-lecia chrześcijaństwa", red. Jacek J. Jadacki, Krzysztof Wójtowicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Ewa Wolnicz-Pawłowska Jacek J. Jadacki (aut. dzieła rec.) Bogusław Kreja (aut. dzieła rec.) Zenon Leszczyński (aut. dzieła rec.) Krzysztof Wójtowicz (aut. dzieła rec.) s. 195-198
Listy polskie w Państwowym Archiwum Powiatowym w Bardejowie na Słowacji Wanda Szulowska Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 213-228
Recenzeci Prac Językoznawczych Edward Breza Oleg Leszczak Janusz Siatkowski Dorota Szumska Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 312
"Życie i zdrowie człowieka w tradycji i kulturze polskiej. (Materiały konferencji „Problematyka życia i zdrowia w tradycji i kulturze polskiej”, Warszawa, 16 października 2003)", Wojciech Bołoz, Ewa Wolnicz-Pawłowska, Warszawa 2004 : [recenzja] Mariusz Ciszek Wojciech Bołoz (aut. dzieła rec.) Ewa Wolnicz-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 852-854