Znaleziono 3 artykuły

Zenon Leszczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doświadczenie tekstów sakralnych odbite w obiegowych porównaniach Zenon Leszczyński s. 151-163
"Kariera >>Dzierżymordy<<", Zenon Leszczyński, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Barbara Więzik Zenon Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 194
"Czterechsetlecie unii brzeskiej : zagadnienia języka religijnego", red. Zenon Leszczyński, Lublin 1998 ; "Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego”, red. Bogusław Kreja, Gdańsk 1999 ; „Człowiek – nauka – wiara : materiały sympozjum dla uczczenia jubileuszu 200-lecia chrześcijaństwa", red. Jacek J. Jadacki, Krzysztof Wójtowicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Ewa Wolnicz-Pawłowska Jacek J. Jadacki (aut. dzieła rec.) Bogusław Kreja (aut. dzieła rec.) Zenon Leszczyński (aut. dzieła rec.) Krzysztof Wójtowicz (aut. dzieła rec.) s. 195-198