Znaleziono 27 artykułów

Krzysztof Wójtowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Matematyka - nauka o fikcjach? Krzysztof Wójtowicz s. 3-26
Kilka uwag o (meta)filozofii matematyki Krzysztof Wójtowicz s. 12-29
Antyrealistyczna ucieczka w sferę możliwości Krzysztof Wójtowicz s. 15-27
Redukcje ontologiczne w matematyce: cz. 2: strategie argumentacyjne na rzecz realizmu Krzysztof Wójtowicz s. 29-40
Naturalizm w filozofii matematyki Krzysztof Wójtowicz s. 29-52
O najważniejszym argumencie na rzecz matematycznego realizmu Krzysztof Wójtowicz s. 31-48
Naturalizm matematyczny Penelope Maddy : próba analizy Krzysztof Wójtowicz s. 39-64
Podstawowe założenia strukturalizmu w filozofii matematyki Krzysztof Wójtowicz s. 40-60
Platonizm Gödla a "quasi-empiryzm" Quin'a - próba porównania Krzysztof Wójtowicz s. 40-60
Bezpośredni skutek przepisów prawa wspólnotowego w porządku prawnym RP Krzysztof Wójtowicz s. 43-70
Analiza antyrealizmu modalnego Krzysztof Wójtowicz s. 45-79
Redukcje ontologiczne w matematyce: cz. 3: zagadnienie rekonstrukcji fragmentów matematyki Krzysztof Wójtowicz s. 49-62
Oblicza matematycznego quasi-empiryzmu Krzysztof Wójtowicz s. 61-83
Dowód matematyczny – argumentacja czy derywacja? : część I Krzysztof Wójtowicz s. 63-80
Status hipotezy kontinuum w świetle koncepcji Woodina Krzysztof Wójtowicz s. 67-82
Teoria obliczeń kwantowych – argument w sporze o aprioryczny status matematyki? Krzysztof Wójtowicz s. 71-91
Dowód matematyczny – argumentacja czy derywacja? : część II Krzysztof Wójtowicz s. 81-92
Kilka uwag o twierdzeniu Gödla i intensjonalności Krzysztof Wójtowicz s. 83-93
O nadużywaniu pojęcia możliwości w filozofii matematyki Krzysztof Wójtowicz s. 85-95
On (some) presuppositions in mathematics Krzysztof Wójtowicz s. 103-116
Redukcje ontologiczne w matematyce.: cz. 1 Krzysztof Wójtowicz s. 105-118
Wokół problemu realizmu teoriomnogościowego Krzysztof Wójtowicz s. 113-130
Strukturalizm a realizm obiektywny : rzeczywisty spór? Krzysztof Wójtowicz s. 115-128
Kilka uwag o tezie Churcha Krzysztof Wójtowicz s. 129-139
Czy matematyka jest niezbędna w nauce? Krzysztof Wójtowicz s. 141-160
Kilka uwag w sprawie niezbędności matematyki w nauce Krzysztof Wójtowicz s. 161-173
"Czterechsetlecie unii brzeskiej : zagadnienia języka religijnego", red. Zenon Leszczyński, Lublin 1998 ; "Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego”, red. Bogusław Kreja, Gdańsk 1999 ; „Człowiek – nauka – wiara : materiały sympozjum dla uczczenia jubileuszu 200-lecia chrześcijaństwa", red. Jacek J. Jadacki, Krzysztof Wójtowicz, Warszawa 1995 : [recenzja] Ewa Wolnicz-Pawłowska Jacek J. Jadacki (aut. dzieła rec.) Bogusław Kreja (aut. dzieła rec.) Zenon Leszczyński (aut. dzieła rec.) Krzysztof Wójtowicz (aut. dzieła rec.) s. 195-198