Znaleziono 33 artykuły

Mariusz Ciszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Terroryzm masowego rażenia zagrożeniem dla współczesnego bezpieczeństwa Mariusz Ciszek s. 11-19
Bezpieczeństwo biologiczne w aspekcie zagrożeń ekologicznych oraz jako autonomiczny nurt bezpieczeństwa narodowego Mariusz Ciszek s. 15-21
Problematyka bezpieczeństwa ekologicznego w płaszczyźnie kulturowej Mariusz Ciszek s. 19-25
Bezpieczeństwo ekologiczne i zrównoważony rozwój w aspekcie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Ciszek s. 29-41
Europejska Konwencja Bioetyczna w ochronie (bio)bezpieczeństwa człowieka w obszarze biomedycyny : wymiar jednostkowy i społeczny Mariusz Ciszek s. 39-57
Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa państwa = The theoretical basis of the national security Mariusz Ciszek s. 39-47
"Ekologizm" jako nowy nurt polityczny : implikacje filozoficzno-etyczne Mariusz Ciszek s. 45-51
Filozofia ujmowania zagrożeń ekonomicznych dla bezpieczeństwa narodowego RP i stabilności wewnętrznej państwa Mariusz Ciszek s. 47-58
Postulat czwartej generacji praw człowieka w politycznym systemie międzynarodowej ochrony : próba filozoficznego uzasadnienia z perspektywy personalizmu etycznego Mariusz Ciszek s. 105-116
Ekoterroryzm zagrożeniem dla polityki zrównoważonego rozwoju : aspekt ideologiczny i praktyczny Mariusz Ciszek s. 107-119
Petera Singera relatywistyczna koncepcja bioetyki jako krytyka etyki tradycyjnej Mariusz Ciszek s. 109-121
Teocentryczny model etyki środowiskowej Mariusz Ciszek s. 141-156
Etyczne podstawy polityki zrównoważonego rozwoju Mariusz Ciszek s. 153-163
Sztuczne zapłodnienie z perspektywy bioetyki rodziny Mariusz Ciszek s. 157-179
"Bezpieczeństwo i prawa człowieka w dziedzinie etycznych problemów ludzkiej prokreacji : studium bioetyczno-prawne", Mariusz Ciszek, Toruń 2011 : [recenzja] Anna Gdula Mariusz Ciszek (aut. dzieła rec.) s. 159-165
The idea of theocentrism in the catholic environmental ethics Mariusz Ciszek s. 173-178
Poglądy bioetyczne i ekofilozoficzne w społecznym nauczaniu Jana Pawła II : na przykładzie wybranych encyklik Mariusz Ciszek s. 191-197
Problem pochodzenia człowieka z perspektywy ewolucjonizmu teistycznego Mariusz Ciszek s. 192-205
"Filozofia ekologii rodziny ludzkiej w systemie środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego", Mariusz Ciszek, Siedlce 2012 : [recenzja] Urszula Sadowska Mariusz Ciszek (aut. dzieła rec.) s. 197-202
Wychowanie proekologiczne warunkiem zachowania zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego : kilka refleksji natury etycznej Mariusz Ciszek s. 199-203
Problem "wypalania" w kontekście sekularystycznych przeobrażeń współczesnego społeczeństwa Mariusz Ciszek s. 221-225
Czy Koran jest odpowiedzialny za współczesne oblicze terroryzmu? : refleksje wokół pojęcia dżihad i zasad etyki islamskiej Mariusz Ciszek s. 227-237
Ekologiczne aspekty katolickiej teologii moralnej Mariusz Ciszek s. 317-326
Józefa M. Dołęgi koncepcja ekofilozofii systemowej Mariusz Ciszek s. 337-344
Rachunek sozologiczny instrumentem w polityce i ekonomii środowiskowej Mariusz Ciszek Andrzej W. Świderski s. 369-378
Ekoetyczne założenia buddyzmu Mariusz Ciszek s. 407-416
Bioetyka – etyka życia na nowe tysiąclecie Mariusz Ciszek Józef Jaroń (aut. dzieła rec.) s. 441-444
U podstaw etyki uniwersalnej Mariusz Ciszek s. 457-460
Rola etyki środowiskowej w edukacji ekologicznej oraz jej implikacje w katechezie Mariusz Ciszek s. 467-473
Między bioetyką a ekofilozofią Mariusz Ciszek s. 475-477
"Etyka seksualna : podstawy antropologiczne", Wojciech Bołoz, Warszawa 2003 : [recenzja] Mariusz Ciszek Wojciech Bołoz (aut. dzieła rec.) s. 584-587
"Bioetyka : zagadnienia wybrane", Wojciech Słomski, Warszawa 2007 : [recenzja] Mariusz Ciszek Wojciech Słomski (aut. dzieła rec.) s. 636-638
"Życie i zdrowie człowieka w tradycji i kulturze polskiej. (Materiały konferencji „Problematyka życia i zdrowia w tradycji i kulturze polskiej”, Warszawa, 16 października 2003)", Wojciech Bołoz, Ewa Wolnicz-Pawłowska, Warszawa 2004 : [recenzja] Mariusz Ciszek Wojciech Bołoz (aut. dzieła rec.) Ewa Wolnicz-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 852-854