Znaleziono 44 artykuły

Wojciech Słomski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie i twórczość filozoficzna Karla R. Poppera Wojciech Słomski s. 33-50
Rund um die Kommunikationskonzeption in der Philosophie von Emmanuel Mounier Wojciech Słomski s. 57-70
Eklezjologia eucharystyczna Mikołaja Afanasjewa Wojciech Słomski s. 97-105
Pojęcie sacrum w ekofilozofii Henryka Skolimowskiego = The Conception of Sacrum in Eco Philosophy by Henryk Skolimowski Wojciech Słomski s. 123-135
Państwo i prawo w warunkach globalizacyjnych tendencji XXI w. Wojciech Słomski s. 129-151
"Filozofia współczesna. Główne nurty", Andrzej Miś, Warszawa 2000 : [recenzja] Wojciech Słomski Andrzej Miś (aut. dzieła rec.) s. 146-149
Dylematy etyczne XX wieku : klonowanie = Ethical Dilemmas in XX Century : Cloning Wojciech Słomski s. 147-159
"Przebóstwienie człowieka. Nauka świętego Grzegorza Palamasa w świetle tradycji prawosławnej", Georgios I. Mantzaridis, Lublin 1997 : [recenzja] Wojciech Słomski Georgios I. Mantzaridis (aut. dzieła rec.) s. 149-153
"Štúrovci a Hegel. K problematike slovenského heglianizmu a antiheglianizmu", Rudolf Dupkala, Prešov 2000 : [recenzja] Wojciech Słomski Rudolf Dupkala (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"O filozofię bać się nie musimy", Barbara Skarga, Warszawa 1999 : [recenzja] Wojciech Słomski Barbara Skarga (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Homer", Jasper Griffin, Warszawa 1999 : [recenzja] Wojciech Słomski Jasper Griffin (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Wiedza a założeniowość", pod red. Aliny Motyckiej, Warszawa 2000 : [recenzja] Wojciech Słomski Alina Motycka (aut. dzieła rec.) s. 160-164
"Umysł jako model świata", Robert Piłat, Warszawa 1999 : [recenzja] Wojciech Słomski Robert Piłat (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Filozofia polityki. Wybrane zagadnienia prakseologiczne", Krzysztof Murawski, Warszawa 1999 : [recenzja] Wojciech Słomski Krzysztof Murawski (aut. dzieła rec.) s. 165-167
O racjonalności Wojciech Słomski Jozef Vicenik (aut. dzieła rec.) Emil Višňovský (aut. dzieła rec.) Václav Černik (aut. dzieła rec.) s. 180-182
Bioetyka jako filozoficzna podstawa nauk biomedycznych = Bioethics as the Philosophical Basis of Biomedical Sciences Wojciech Słomski s. 185-192
Rola podmiotu w poznaniu w filozofii Karla R. Poppera Wojciech Słomski s. 185-198
Antypsycholizm Karla R. Poppera Wojciech Słomski s. 191-207
Myślenie potoczne a logika Wojciech Słomski Teresa Hołówka (aut. dzieła rec.) s. 194-198
"Psychologizm antypsychologizm", oprac. A. Olecha, Kraków 2001 : [recenzja] Wojciech Słomski A. Olecha (aut. dzieła rec.) s. 197-202
Czy filozofia jest arbitralna? Wojciech Słomski Józef Niżnik (aut. dzieła rec.) s. 203-207
"Od teoretickej ku aplikovanej estetike", Jana Soskova, Presov 2004 : [recenzja] Wojciech Słomski Jana Soskova (aut. dzieła rec.) s. 203-205
Szkice profesor Skargi Wojciech Słomski Barbara Skarga (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Kobieta w kręgu chrześcijańskiej kultury religijnej : problem kapłańskiego posługiwania kobiety w Kościele", Wojciech Słomski, Warszawa 1998 : [recenzja] Józef Krasiński Wojciech Słomski (aut. dzieła rec.) s. 219-225
Początek nowej serii wydawniczej Wojciech Słomski Alina Motycka (aut. dzieła rec.) s. 220-222
"Między mitem a logosem. Europejski podręcznik filozofii. Dialektyka greckiego oświecenia jako europejski paradygmat", pod red. Barbary A. Markiewicz, Warszawa 2000 : [recenzja] Wojciech Słomski Barbara A. Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Antropologia filozoficzna : ujęcie pragmatyczne", Gernot Böhme, Warszawa 1998 : [recenzja] Wojciech Słomski Gernot Böhme (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Dejiny filozofie", Vladimir Leško, Frentišek Mihina, Bratysława 1999 : [recenzja] Wojciech Słomski Vladimir Leško (aut. dzieła rec.) Frentišek Mihina (aut. dzieła rec.) s. 249-251
"Błędy, spory, argumenty. Szkice z logiki stosowanej", Teresa Hołówka, Warszawa 1998 : [recenzja] Wojciech Słomski Teresa Hołówka (aut. dzieła rec.) s. 251-255
"Историа философии в избранных фрагментах с комментариями", Василий Алексеевич Степанович, Сeмен Дмитриевич Шаш, Брест 2002 : [recenzja] Wojciech Słomski Василий Алексеевич Степанович (aut. dzieła rec.) Сeмен Дмитриевич Шаш (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Arbitralność filozofii", Józef Niżnik, Warszawa 1999 : [recenzja] Wojciech Słomski Józef Niżnik (aut. dzieła rec.) s. 255-259
"Reflexie európskej filozofie na Slovensku", Rudolf Dupkala, Michalovice 2001 : [recenzja] Wojciech Słomski Rudolf Dupkala (aut. dzieła rec.) s. 257-261
Zwierzęcy świat Wojciech Słomski Jacek Lejman (aut. dzieła rec.) s. 260-263
O niektórych etycznych aspektach transplantacji = On Some Ethical Aspects of Transplantation Wojciech Słomski s. 261-271
    Zacytuj
  • Udostępnij
Leszek Kołakowski - jako krytyk uniwersalizmu kulturowego Wojciech Słomski s. 263-276
Etyczne aspekty relacji lekarz-przedstawiciel medyczny = Ethical Aspects of the Doctor-Medical Representative Relationship Wojciech Słomski s. 277-289
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Wyznania filozofa", B. Magee, Warszawa 2000 : [recenzja] Wojciech Słomski B. Magee (aut. dzieła rec.) s. 423-426
"Biznes i moralność", Jennifer Jackson, tłum. Robert Pucek, Warszawa 1999 : [recenzja] Wojciech Słomski Jennifer Jackson (aut. dzieła rec.) Robert Pucek (aut. dzieła rec.) s. 435-440
"Motyw wyjścia w Biblii : od historii do teologii", Bogdan Poniży, Poznań 2001 : [recenzja] Wojciech Słomski Bogdan Poniży (aut. dzieła rec.) s. 447-449
"Rządcy Archidiecezji Wrocławskiej w latach 1945-1995", ks. Józef Swastek, Wrocław 1998 : [recenzja] Wojciech Słomski Józef Swastek (aut. dzieła rec.) s. 453-456
"Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera", Ignacy Bokwa, Tarnów 1996 : [recenzja] Wojciech Słomski Ignacy Bokwa (aut. dzieła rec.) s. 454-456
"Duch Święty został nam dany. Nauczanie Ojców i wiara starożytnego Kościoła", Bogdan Częsz, Gniezno 1998 : [recenzja] Wojciech Słomski Bogdan Częsz (aut. dzieła rec.) s. 456-459
"Od teoretickej ku aplikowanej estetike : (problemy filozofie dejín estetiky na Slovensku)", Jana Sašková, Prešov 2001 : [recenzja] Wojciech Słomski Jana Sašková (aut. dzieła rec.) s. 465-466
"Bioetyka : zagadnienia wybrane", Wojciech Słomski, Warszawa 2007 : [recenzja] Mariusz Ciszek Wojciech Słomski (aut. dzieła rec.) s. 636-638