Znaleziono 6 artykułów

Rudolf Dupkala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Koniec ideológií" v kontextoch historicistických koncepcií filozofie dejín Rudolf Dupkala s. 39-43
Conflict or Dialogue of Cultures in the Context of Current Migrations Rudolf Dupkala s. 39-57
"Štúrovci a Hegel. K problematike slovenského heglianizmu a antiheglianizmu", Rudolf Dupkala, Prešov 2000 : [recenzja] Wojciech Słomski Rudolf Dupkala (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Reflexie európskej filozofie na Slovensku", Rudolf Dupkala, Michalovice 2001 : [recenzja] Wojciech Słomski Rudolf Dupkala (aut. dzieła rec.) s. 257-261
Európsky a slovansko-národný rozmer slovenskej filozofie 19. storočia (Filozofia "národotvorného činu" Slovákov) Rudolf Dupkala s. 287-293
Herderova „filozofia humanity” a jej ohlas na Slovensku v tvorbe J. Kollára a P. J. Šafárika Rudolf Dupkala s. 329-336