Znaleziono 6 artykułów

Włodzimierz Zych

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Dlaczego Stanisław Staszic jest nam tak bliski i współczesny? Włodzimierz Zych s. 17-27
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Szkolnictwo wyższe nieuniwersyteckie - korzenie Politechniki Warszawskiej Włodzimierz Zych s. 44-53
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sprawozdanie z obchodów Roku jubileuszowego z okazji 250-lecia urodzin Stanisława Staszica Włodzimierz Zych s. 54-56
Marek Dietrich (1934-2009) Włodzimierz Zych s. 60-63
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres grudzień 2010 - grudzień 2012 Stanisław Kazubski Ewa Wolnicz-Pawłowska Krzysztof Wrocławski Włodzimierz Zych s. 77-80
Dlaczego Stanisław Staszic jest nam tak bliski i współczesny? Włodzimierz Zych s. 179-189