Znaleziono 19 artykułów

Stefan Ciara

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specjalizacja archiwalna w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1975-1997 : wspomnienia i refleksje Stefan Ciara s. 119-126
"Oswald Balzer 1858-1933", Roman Nowacki, Opole 1998; "Przemysław Dąbkowski (1877-1950), profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza", Roman Nowacki, Opole 2002 : [recenzja] Stefan Ciara Roman Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 163-166
„Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty wielkopolskiej z XVII wieku”, Andrzej Pośpiech, Warszawa 1992 : [recenzja] Stefan Ciara Andrzej Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 171-172
Adam Skałkowski (1877-1951) : Profesor Uniwersytetu Poznańskiego Stefan Ciara s. 193-208
"Teresa Kunegunda Sobieska", Michał Komaszyński, Warszawa 1982 : [recenzja] Stefan Ciara Michał Komaszyński (aut. dzieła rec.) s. 213-214
"Kariera rodu Wejherów 1560-1657", Stefan Ciara, Warszawa 1980 : [recenzja] Marek Wrede Stefan Ciara (aut. dzieła rec.) s. 325-328
"Kariera rodu Weiherów 1560-1657", Stefan Ciara, Warszawa 1980 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Stefan Ciara (aut. dzieła rec.) s. 330-334
„Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego”, Janusz Łosowski, Lublin 2004 : [recenzja] Stefan Ciara Janusz Łosowski (aut. dzieła rec.) s. 365-368
"Metryka Litewska. Księga Sigillat 1709-1719", oprac. Andrzej Rachuba, red. tomu Tadeusz Wasilewski, Warszawa 1987 : [recenzja] Stefan Ciara Andrzej Rachuba (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 408-409
"Miscellanea Historico-Archivistica, t. I: 175-lecie Archiwum Głównego Akt Dawnych", Warszawa-Łódź 1985 : [recenzja] Stefan Ciara s. 426-428
Codzienne i niecodzienne sprawy lwowskich historyków w dobie II Rzeczypospolitej Stefan Ciara s. 505-511
"Magnateria polska epoki saskiej. Funkcje urzędów i królewszczyzn w procesie przeobrażeń warstwy społecznej", Teresa Zielińska, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Stefan Ciara Teresa Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 567-570
"Realizja reform egzekucji dóbr 1563-1665. Sprawa zastawów królewszczyzn małopolskich", Krzysztof Chłapowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Stefan Ciara Krzysztof Chłapowski (aut. dzieła rec.) s. 571-573
Finansowe kłopoty galicyjskich uczonych na przełomie XIX i XX w. Stefan Ciara s. 573-586
"Ostatni Waza na polskim tronie", Tadeusz Wasilewski, Katowice 1984 : [recenzja] Stefan Ciara Tadeusz Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 631
"Jan Sobieski król Polski", Otto Frost de Battaglia, przeł. Krystyna Szyszkowska, oprac. i wstępem poprz. Zbigniew Wójcik, Warszawa 1983 : [recenzja] Stefan Ciara Otto Frost de Battaglia (aut. dzieła rec.) Krystyna Szyszkowska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 632-633
"Miscellanea Historico-Archivistica t. III, Radziwiłłowie XVI-XVIII wieku: w kręgu polityki i kultury", Warszawa - Łódź 1989 : [recenzja] Stefan Ciara s. 719-721
"Polska czasów saskich. Materiały z konferecji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Filii UW w Białymstoku", pod red. M. Wrzoska, Białystok 1986 : [recenzja] Stefan Ciara M. Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 830-831
"Maria Kazimiera d'Arquien Sobieska królowa Polski 1641-1716", Michał Komaszyński, Kraków-Wrocław 1984 : [recenzja] Stefan Ciara Michał Komaszyński (aut. dzieła rec.) s. 925-926