Znaleziono 66 artykułów

Stanisław Achremczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o mecenacie kulturalnym biskupów warmińskich w XVII i XVIII wieku Stanisław Achremczyk s. 3-32
Nowe spojrzenie na Ignacego Krasickiego Stanisław Achremczyk s. 13-24
Profesora Stanisława Herbsta związki z Olsztynem Stanisław Achremczyk s. 21-27
Warmia wobec wydarzeń z lat 1733-1736 Stanisław Achremczyk s. 21-50
Warmia i Prusy Książęce w dobie wielkiej wojny północnej Stanisław Achremczyk s. 31-43
Stanisław Leszczyński w Prusach Królewskich i w Prusach Książęcych Stanisław Achremczyk s. 69-88
    Zacytuj
  • Udostępnij
Notki bibliograficzne Stanisław Achremczyk Tadeusz Baryła Danuta Bogdan Zbigniew Fras Barbara Michniewska-Szczepkowska Jerzy Przeracki Bohdan Łukaszewicz s. 93-112
"Braunsberger Segelschiffe und ihre Reeder von 1760 bis 1863", Siegfried Fornacon, "Zeitschrift für die Geschichte Altertumskunde Ermland" Beiheft 7, 1987 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Siegfried Fornacon (aut. dzieła rec.) s. 95-97
"Epistolografia Ignacego Krasickiego", Bożena Garszczyńska, Słupsk 1987 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Bożena Garszczyńska (aut. dzieła rec.) s. 97-100
"Ignacy Krasicki", Tadeusz Dworak, Warszawa 1987 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Tadeusz Dworak (aut. dzieła rec.) s. 101-103
"W obronie tronu króla Stanisława Leszczyńskiego", Edmund Cieślak, Gdańsk 1986 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 103-105
Biskup warmiński Jan Władysław Obłąk 1913-1988 Stanisław Achremczyk s. 117-124
Szlachta Prus Królewskich w latach 1660 – 1720 Stanisław Achremczyk s. 117-127
"Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krzewienie wiedzy", praca zbiorowa pod red. Stanisława Achremczyka, Olsztyn 2005 : [recenzja] Marcin Wakar Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 119-121
"Andrzej Chryzostom Załuski biskup płocki 1692-1698", Wojciech Góralski, Warszawa 1987 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 119-121
Organizacja i funkcjonowanie Sejmiku Generalnego Prus Królewskich w XVIII wieku Stanisław Achremczyk s. 121-147
"Polskie dominium maris Baltici. Zagadnienia geograficzne, ekonomiczne i społeczne X-XVIII w.", Wacław Odyniec, Warszawa 1982 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Wacław Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 122-127
Kalendarium dwudziestopięciolecia działalności Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego Stanisław Achremczyk s. 137-169
Uwagi o życiu i działalności Ignacego Krasickiego Stanisław Achremczyk Paul Cazin (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 139-150
"Zasłużeni ludzie dawnego Elbląga", pod red. Mariana Biskupa, Wrocław 1987 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 139-141
Notki bibliograficzne Stanisław Achremczyk Tadeusz Baryła Danuta Bogdan Wojciech Ciesielski Zbigniew Fras Lech Gizelbach Edward Martuszewski Jerzy Przeracki Krystyna Stasiewicz Bohdan Łukaszewicz s. 139-169
"Dzieje Polski nad Bałtykiem", Józef Wójcicki, Warszawa 1980 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Józef Wójcicki (aut. dzieła rec.) s. 145-148
Inwentarz ruchomości pozostałych po śmierci biskupa warmińskiego Andrzeja Chryzostoma Załuskiego Stanisław Achremczyk s. 147-165
"Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku. Tendencje unifikacyjne a partykularyzm", Jerzy Dygdała, Warszawa-Poznań-Toruń 1984 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Jerzy Dygdała (aut. dzieła rec.) s. 151-158
Władysław Ogrodziński 1918-2012 Stanisław Achremczyk s. 161-178
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 1961-2005 Stanisław Achremczyk s. 169-191
Z problematyki obrad sejmiku województwa malborskiego w XVIII stuleciu Stanisław Achremczyk s. 181-210
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dzieje Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w ujęciu Stanisława Achremczyka Tadeusz Oracki Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 203-207
Biskup warmiński Andrzej Chryzostom Załuski jako mąż stanu Stanisław Achremczyk s. 203-218
W odpowiedzi profesorowi Tadeuszowi Orackiemu Stanisław Achremczyk s. 209-211
"Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Dziedzictwo kulinarne", pod red. Stanisława Achremczyka, Olsztyn 2007 : [recenzja] Marcin Wakar Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 227-230
Nowa biografia Ignacego Krasickiego Stanisław Achremczyk Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) s. 259-264
"Poczet biskupów warmińskich", red. Stanisław Archemczyk, Olsztyn 2008 : [recenzja] Roman Kawecki Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 264-278
Podróże biskupa warmińskiego Andrzeja Chryzostoma Załuskiego do Królewca Stanisław Achremczyk s. 267-273
"Przewodnik po zabytkowych kościołach północnej Warmii", Tadeusz Chrzanowski, Olsztyn 1978 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 267-269
Biskup warmiński Jan Stefan Wydżga jako prezes ziem pruskich Stanisław Achremczyk s. 275-288
"Olsztyn 1353–2003", red. Stanisław Achremczyk, Władysław Ogrodziński, Olsztyn 2003 : [recenzja] Józef Włodarski Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 297-304
"Rocznik Olsztyński" T. 14/15, 1983 : [recenzja] Stanisław Achremczyk s. 307-310
"Rozwój kartografii Wybrzeża Gdańskiego do roku 1772", Jan Szeliga, Wrocław 1982 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Jan Szeliga (aut. dzieła rec.) s. 313-318
"Olsztyn 1945-2005 : kultura i nauka", red. Stanisław Achremczyk i Władysław Ogrodziński, Olsztyn 2006 : [recenzja] Józef Borzyszkowski Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 323-327
"Kariera rodu Weiherów 1560-1657", Stefan Ciara, Warszawa 1980 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Stefan Ciara (aut. dzieła rec.) s. 330-334
"Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696-1772. Skład społeczny i działalność", Stanisław Achremczyk, Olsztyn 1981 : [recenzja] Irena Janosz-Biskupowa Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 334-336
"Między Wisłą a Niemnem. Szkice historyczne", Stanisław Achremczyk, Olsztyn 2008 : [recenzja] Marek Sidor Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 360-362
Testament kanclerza wielkiego koronnego i biskupa warmińskiego Andrzeja Chryzostoma Załuskiego Stanisław Achremczyk s. 375-397
Braniewo i jego mieszkańcy w czasach nowożytnych Stanisław Achremczyk s. 395-405
"Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696-1772. Skład społeczny i działalność", Stanisław Achremczyk, Olsztyn 1981 : [recenzja] Łukasz Kądziela Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 408-410
Olsztyńskie badania dziejów Królewca i Kaliningradu po 1945 roku Stanisław Achremczyk s. 409-424
Spory i konflikty szlachty malborskiej w drugiej połowie XVII wieku Stanisław Achremczyk s. 417-434
Uczniowie Prus Książęcych w toruńskim gimnazjum akademickim 1600-1817 Stanisław Achremczyk s. 419-421
Polityka bałtycka Jana III Sobieskiego Stanisław Achremczyk Michał Komaszyński (aut. dzieła rec.) s. 421-426
"Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku", T. 1, Tadeusz Oracki, Olsztyn 1984 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 425-430
"Pieniądz w Prusach Królewskich za Kazimierza Jagiellończyka, w świetle skarbu z Lęborka", Marta Męclewska, Edwin Rozenkranz, Wrocław 1983 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Marta Męclewska (aut. dzieła rec.) Edwin Rozenkranz (aut. dzieła rec.) s. 451-454
"Rocznik Olsztyński" T. 12/13, 1981 : [recenzja] Stanisław Achremczyk s. 451-456
Mecenat warmiński w czasach nowożytnych Stanisław Achremczyk s. 453-461
Między Olsztynem a Wrocławiem Stanisław Achremczyk s. 453-458
"Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur", red. Stanisław Achremczyk, Olsztyn 2008 : [recenzja] Izabela Lewandowska Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 458-461
"Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich", praca zbiorowa pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka, Olsztyn 2000 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) Krystyna Stasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 469-471
"Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660-1703", Stanisław Achremczyk, Olsztyn 1991 : [recenzja] Jerzy Maroń Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 473-475
Indygena bez indygenatu Stanisław Achremczyk s. 475-489
Supliki chłopów z Żuław malborskich na sejmiki generalne Prus Królewskich Stanisław Achremczyk s. 499-507
50-lecie szkolnictwa polskiego na Warmii, Mazurach i Powiślu Stanisław Achremczyk s. 513-519
"Obrona polskiej granicy zachodniej od końca XIV do schyłku XVIII wieku", Karol Olejnik, Poznań 1985 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Karol Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 529-535
Ksiądz profesor Alojzy Szorc (1935-2010) Stanisław Achremczyk s. 541-546
Ziemie pruskie w oczach Ignacego Krasickiego Stanisław Achremczyk s. 545-554
"Historia Warmii i Mazur. Od pradziejów do 1945 roku", Stanisław Achremczyk, Olsztyn 1992 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 561-562
"Poczet biskupów warmińskich", pod red. Stanisława Achremczyka, Olsztyn 2008 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 563-565