Znaleziono 17 artykułów

Jerzy Dygdała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac profesora Jerzego Wojtowicza od 1952 roku s. 7-16
Wizerunek barokowego sarmaty i oświeceniowego Europejczyka, czyli August III Wettyn i Stanisław August Poniatowski Jerzy Dygdała s. 38-57
U początków 'czarnej legendy' czasów saskich Jerzy Dygdała s. 63-84
Toruń wobec Komisji Skarbu Koronnego w początkach panowania Stanisława Augusta (1764-1768) Jerzy Dygdała s. 81-89
Korespondencja rezydentów miasta Torunia na dworze królewskim w XVIII wieku w Archiwum Toruńskim Jerzy Dygdała s. 85-107
Jeszcze o nazwach dwóch części Prus w XVIII wieku Jerzy Dygdała s. 91-104
Toruń wobec unifikacji miar i wag w Rzeczypospolitej w latach 1764-1766 Jerzy Dygdała s. 99-111
Dylematy austriackiej polityki wobec Rzeczypospolitej podczas bezkrólewia 1733 roku Jerzy Dygdała s. 103-124
Zmienne losy kupca i przemysłowca Chrystiana Andrzeja Ruttiga (z burzliwych początków toruńskiego kapitalizmu w XVIII w.) Jerzy Dygdała s. 113-136
"Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku. Tendencje unifikacyjne a partykularyzm", Jerzy Dygdała, Warszawa-Poznań-Toruń 1984 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Jerzy Dygdała (aut. dzieła rec.) s. 151-158
Prace edytorskie nad lustracjami dóbr królewskich XVI-XVIII w. po półwieczu Krzysztof Chłapowski Jerzy Dygdała s. 161-171
Obraz Wielkiej Rewolucji Francuskiej w hamburskim czasopiśmie "Historisch-Politisches Magazin" : (z problematyki stosunku hamburskiego mieszczaństwa do rewolucyjnej Francji) Jerzy Dygdała s. 169-181
Synteza Pomorza Nadwiślańskiego Jerzy Dygdała Maksymilian Grzegorz Wojciech Wrzesiński Wacław Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 221-248
"Polnisch-österreichische Kontakte sowie Militärbündnisse 1618-1918. Symposium und Abendvortrag 11. und 12. September 2008", Wien 2009 : [recenzja] Jerzy Dygdała s. 281-286
"Aufklärung und Kulturtransfer in Mittel- und Osteuropa", hrsg. von Agnieszka Pufelska, Iwan Michelangelo D'Aprile, Berlin-Potsdam 2009 : [recenzja] Jerzy Dygdała Iwan Michelangelo D'Aprile (aut. dzieła rec.) Agnieszka Pufelska (aut. dzieła rec.) s. 297-300
„Szlachta i ziemiaństwo na Pomorzu w dobie nowożytnej XVI-XVIII wieku (Przemiany struktur wewnętrznych)”, red. Jerzy Dygdała, Toruń 1993 : [recenzja] Andrzej Klonder Jerzy Dygdała (aut. dzieła rec.) s. 490-493
"Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku", Jerzy Dygdała, Warszawa 1984 : [recenzja] Barłomiej Kaczorowski Jerzy Dygdała (aut. dzieła rec.) s. 928-929