Znaleziono 122 artykuły

Wojciech Wrzesiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poglądy polityczne Wojciecha Kętrzyńskiego Wojciech Wrzesiński s. 3-14
Ludzie spod znaku Rodła Wojciech Wrzesiński s. 3-8
Z problematyki ruchu rewolucyjnego na Warmii i Mazurach w latach 1918-1919 Tadeusz Grygier Wojciech Wrzesiński s. 3-32
Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej w XIX i XX wieku Wojciech Wrzesiński s. 3-15
Kronika Katolickiej Szkoły Polskiej w Nowej Kaletce Bohdan Koziełło-Poklewski Wojciech Wrzesiński s. 3-9, 80
Humanistyka olsztyńska dawniej i dziś Wojciech Wrzesiński s. 3-12
Kształtowanie nowych granic państwa polskiego po II wojnie światowej a przyszłość polityczna, gospodarcza i kulturowa Rzeczypospolitej Wojciech Wrzesiński s. 3-16
Dwudziestopięciolecie Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie Wojciech Wrzesiński s. 9-15
Polacy w Niemczech w walce o miejsce w życiu politycznym 1922-1939 Wojciech Wrzesiński s. 19-34
O potrzebie pełnej syntezy dziejów prasy polskiej na Warmii i Mazurach w XIX i w pierwszej połowie XX wieku Sławomir Kalembka Wojciech Wrzesiński s. 27-44
Dziedzictwo a tożsamość : Prusy Wschodnie - Warmia i Mazury - Olsztyńskie Wojciech Wrzesiński s. 37-53
Materiały do kwestii polskiej na Warmii i Mazurach po plebiscycie (1920-1921) Wojciech Wrzesiński s. 60-84
Kronika naukowa woj. olsztyńskiego za lata 1953-1956 : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Archeologiczne Wojciech Wrzesiński s. 62-63
Jeszcze raz o sporach o drogi do odzyskania niepodległości Polski po klęsce powstania listopadowego Wojciech Wrzesiński s. 63-77
Olsztyńskie regionalne badania historyczne (1945-1997) Wojciech Wrzesiński s. 73-86
Problemy potocznej świadomości historycznej mieszkańców Warmii i Mazur Włodzimierz Suleja Wojciech Wrzesiński s. 87-113
Przyczynki do problemu wschodniopruskiego w czasie II wojny światowej Wojciech Wrzesiński s. 91-120
Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939 Wojciech Wrzesiński s. 94-142
Kronika naukowa woj. olsztyńskiego za lata 1953-1956 : Polskie Towarzystwo Historyczne s. 104-107
"Z dziejów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Działdowie na Mazurach (1921-1936)", Kazimierz Stasierski, "Przegląd Historyczno-Oświatowy" 1964, nr 1 (23) : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Kazimierz Stasierski (aut. dzieła rec.) s. 107-108
"Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku", Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1974 : [recenzja] Roman Wapiński Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 108-112
Wokół wojennych rozważań o charakterze narodowym Polaków Wojciech Wrzesiński s. 115-125
Prusy Wschodnie w koncepcjach ZWZ-AK Grzegorz Górski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Warmia i Mazury w latach 1945-1947. Kształtowanie się stosunków politycznych", Edmund Wojnowski, Olsztyn 1968 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Edmund Wojnowski (aut. dzieła rec.) s. 117-125
Bohdan Jerzy Koziełło-Poklewski (1934-2002) Wojciech Wrzesiński s. 121-125
"Kazimierz Jaroszyk 1878-1941. O narodowy kształt Warmii i Mazur", Jan Chłosta, Olsztyn 1986 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 126-129
"Związek Mazurów w Działdowie (1935-1939)", Andrzej Chojnowski, "Przegląd Historyczny" T. 66, 1975, z. 2 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Andrzej Chojnowski (aut. dzieła rec.) s. 130-133
"Gazeta Olsztyńska" wobec spraw polskich w latach 1886-1913 : przyczynki do studiów nad obliczem ideowo-politycznym Wojciech Wrzesiński s. 131-176
"Między akceptacją a opozycją. Z badań nad rolą Kościołów w III Rzeszy", Antoni Sołoma, Warszawa 1988 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Antoni Sołoma (aut. dzieła rec.) s. 141-145
">>Gazeta Olsztyńska<< w latach 1886-1939", Andrzej Wakar i Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1986 : [recenzja] Jan Chłosta Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 143-147
Etos polskiego historyka Wojciech Wrzesiński s. 147-156
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego a regionalny społeczny ruch naukowy w Polsce Wojciech Wrzesiński s. 153-160
Prusy Wschodnie a bezpieczeństwo europejskie : stanowisko Francji, USA, Wielkiej Brytanii, ZSRS i Polski wobec przyszłości Prus Wschodnich w latach 1939-1945 Wojciech Wrzesiński s. 163-179
W sprawie pracy Stanisława Gwiaździńskiego: Warmia i Mazury Wojciech Wrzesiński Stanisław Gwiaździński (aut. dzieła rec.) Kazimierz Piwarski (aut. dzieła rec.) Stanisława Zajchowska (aut. dzieła rec.) s. 163-169
Kazimierz Jaroszyk jako redaktor "Gazety Olsztyńskiej" 1920-1928 Wojciech Wrzesiński s. 167-189
Oblicze ideowo-polityczne "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1920-1939 Wojciech Wrzesiński s. 167-212
Z problematyki stosunków gospodarczych Prus Wschodnich Zygmunt Lietz Wojciech Wrzesiński s. 170-171
Rudolf Neumann, Ostpreussen unter polnischer und sowjetischer Verwaltung Wojciech Wrzesiński Rudolf Neumann (aut. dzieła rec.) s. 174-181
"Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. Kontynuacja", red. W. Wrzesiński, Wrocław 1996 : [recenzja] Piotr Madajczyk Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny i rozwój", Janusz Jasiński, Olsztyn 1983 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 177-180
Starania o rozbudowę szkolnictwa polskiego na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1929-1939 Bohdan Koziełło-Poklewski Wojciech Wrzesiński s. 183-204
Listy Gustawa Leydinga o powstaniu i początkach Związku Mazurów w Działdowie (1935-1936) Wojciech Wrzesiński s. 185-212
"Na swoim i wśród obcych. Z życia Polaków w Niemczech międzywojennych", Wojciech Wrzesiński, Katowice 1971 : [recenzja] Janusz Jasiński Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Burzom dziejów nie dali się zgnieść", Władysław Gębik, Gdynia 1967 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Władysław Gębik (aut. dzieła rec.) s. 194-196
O stereotypie Niemca wśród Polaków Marek Maciejewski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 209-225
Badania nad charakterem narodowym Polaków : dyskusja i podsumowanie obrad Wojciech Wrzesiński s. 213-219
Podsumowanie obrad : (streszczenie) Wojciech Wrzesiński s. 215-218
Synteza Pomorza Nadwiślańskiego Jerzy Dygdała Maksymilian Grzegorz Wojciech Wrzesiński Wacław Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 221-248
"Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939", Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1973 : [recenzja] Tadeusz Swat Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Rola "Gazety Olsztyńskiej" w kształtowaniu i zachowaniu świadomości narodowej Polaków na Warmii (1886-1939) Wojciech Wrzesiński s. 223-241
"Rocznik Statystyczny woj. olsztyńskiego 1957", Olsztyn 1958 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński s. 226-229
Mniejszość niemiecka w Olsztyńskiem : (na marginesie pracy Bożeny Domagały) Wojciech Wrzesiński Bożena Domagała (aut. dzieła rec.) s. 235-240
"Szkolnictwo polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1919-1939", Bohdan Koziełło-Poklewski, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1980 : [recenzja] Leonard Grochowski Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 237-241
Seminarium w Rucianem dotyczące spraw ludności polskiej w Niemczech w latach 1920-1939 Wojciech Wrzesiński s. 241-248
O przyszłość Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk Wojciech Wrzesiński s. 247-250
Tradycje polskości na Warmii i Mazurach Wojciech Wrzesiński s. 247-256
Z zagadnień klasowego ruchu robotniczego w Prusach Wschodnich w latach 1920-1933, w świetle materiałów archiwalnych Wojciech Wrzesiński s. 249-263
Między II Rzecząpospolitą a Republiką Weimarską : (z badań nad dziejami Prus Wschodnich w latach 1919-1932) Wojciech Wrzesiński s. 249-298
Sprostowanie Wojciech Wrzesiński s. 250
"Wspomnienia nauczycieli spod znaku Rodła", Maria Zientara-Malewska, oprac. i wstępem poprzedził Bolesław Grześ, Warszawa 1985 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Bolesław Grześ (aut. dzieła rec.) Maria Zientara-Malewska (aut. dzieła rec.) s. 256-259
Kwestia mazurska na Działdowszczyźnie w latach 1920-1939 Wojciech Wrzesiński s. 263-291
"Łemkowie. Zagadnienie migracji i asymilacji", Andrzej Kwilecki, Warszawa 1974 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Andrzej Kwilecki (aut. dzieła rec.) s. 271-273
Czterdzieści pięć lat pracy naukowej Janusza Jasińskiego Wojciech Wrzesiński s. 279-280
"Interludium mazurskie. Wspomnienia 1920-1939", Karol Małłek, Warszawa 1968 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Karol Małłek (aut. dzieła rec.) s. 282-284
"Rola i znaczenie ludności polskiej w Prusach Wschodnich w latach 1920-1939", Wojciech Wrzesiński, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Historia" z. 4, 1975 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 286-289
"Komunikaty Mazursko-Warmińskie" - 50 lat olsztyńskiego kwartalnika historycznego Wojciech Wrzesiński s. 287-293
"Wspomnienia Warmiaka", Jan Baczewski, przedm. Bogusław Leśnodorski, Warszawa 1961: [recenzja] Wojciech Wrzesiński Jan Baczewski (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) s. 290-294
Od Redakcji Wojciech Wrzesiński s. 291-294
"Uniwersytet Wrocławski. 1945-1995", Wojciech Wrzesiński, Wrocław 1995 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 293-295
Spory historyczne wokół Prus Wschodnich w latach 1920-1939 Wojciech Wrzesiński s. 295-311
"Październik 1956 na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Materiały seminarium naukowego Mierki k. Olsztyna, wrzesień 1996 r.", pod red. Wojciecha Wrzesińskiego, Wrocław 1997 : [recenzja] Barbara Turower Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 307-309
O przyszłość państwową Królewca w latach II wojny światowej Wojciech Wrzesiński s. 315-339
"Z dziejów staroobrzędowców na ziemiach polskich XVII-XX w.", Eugeniusz Iwaniec, Warszawa 1977 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Eugeniusz Iwaniec (aut. dzieła rec.) s. 315-318
"Wyjazdy i powroty. Migracje ludności w procesie normalizacji stosunków między Polską a RFN", Jan Korbel, Opole 1977 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Jan Korbel (aut. dzieła rec.) s. 324-327
Odrodzenie państwa polskiego w 1918 roku a problem Prus Wschodnich Wojciech Wrzesiński s. 347-384
"Pebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Wybór źródeł", wyd. Piotr Stawecki, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1986 : [recenzja] Michał Czajka Piotr Stawecki (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 351-352
"Pod pruskim zaborem 1850-1918", Lech Trzeciakowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"IV Dzielnica Związku Polaków w Niemczech 1922-1939 (w 60 rocznicę powstania)", Bohdan Łukaszewicz, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1982 : [recenzja] Piotr Wróbel Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 380-381
Kresowe ojczyzny Polaków Wojciech Wrzesiński s. 385-396
Zagadnienie Prus Wschodnich w polskiej myśli politycznej w latach 1920-1939 Wojciech Wrzesiński s. 391-426
"Bibliografia Ziem Zachodnich 1945-1958", Feliks Czarnecki, Poznań 1962 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Feliks Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 397-398
Akcja germanizacyjna na Warmii, Mazurach i Powiślu w okresie rządów hitlerowskich (1933-1939) : część I Wojciech Wrzesiński s. 413-431
Stanisław Zieliński wobec polskich przygotowań do akcji plebiscytowej : wybór źródeł Wojciech Wrzesiński s. 413-426
"Z dziejów zmagań o polskość Nadodrza", Euzebiusz Basiński, "Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego" T. 9 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Euzebiusz Basiński (aut. dzieła rec.) s. 415-421
Ruch "Wolne Niemcy" a problem Prus Wschodnich (1943-1944) Wojciech Wrzesiński s. 417-430
"Śladami twardej drogi", Maria Zientara-Malewska, Warszawa 1966 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Maria Zientara-Malewska (aut. dzieła rec.) s. 422-424
"Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922-1939", Wojciech Wrzesiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 423-425
"Die deutschen Ostgebiete zur Zeit der Weimarer Republik", Köln 1966 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński s. 424-430
"Tu jest mój dom", wstęp Józefa Chałasińskiego, wyboru dokonali i przygotowali do druku: Józef Chałasiński, Bronisław Gołębiowski, Eugenia Łysiowa i Franciszek Jakubczak, Warszawa 1965 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Józef Chałasiński (aut. dzieła rec.) Bronisław Gołębiowski (aut. dzieła rec.) Franciszek Jakubczak (aut. dzieła rec.) Eugenia Łysiowa (aut. dzieła rec.) s. 425-428
"Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku)", Tadeusz Oracki, Warszawa 1983 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 430-434
"Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864-1945", Wojciech Wrzesiński, Warszawa 1984 : [recenzja] Marian Mroczko Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 434-437
"Z działalności ruchu ludowego na Mazurach i Warmii w latach 1945-1949", Józef Fajkowski, "Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego" 1966, nr 8 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Józef Fajkowski (aut. dzieła rec.) s. 439-441
Program akcji polskiej na Mazurach w 1931 roku Wojciech Wrzesiński s. 442-461
    Zacytuj
  • Udostępnij
Spojrzenie w 1957 r. na "Główne problemy historii Warmii i Mazur w Polsce Ludowej" Janusz Jasiński Wojciech Wrzesiński s. 451-468
Z zagadnień polityki Rzeczypospolitej wobec Prus Wschodnich w latach 1920-1928 Wojciech Wrzesiński s. 451-470
"Na Świętej Warmii", Jędrzej Giertych, Londyn 1983 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Jędrzej Giertych (aut. dzieła rec.) s. 457-460
"Emigracja z Polski do RFN. Wybrane problemy", Jan Korbel, Opole 1983 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Jan Korbel (aut. dzieła rec.) s. 460-462
"Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939", Wojciech Wrzesiński, Poznań 1963 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 463-465
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Przemiany społeczno-kulturowe na wsi warmińskiej w latach 1945-1970", Anna Szyfer, Olsztyn 1971 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Anna Szyfer (aut. dzieła rec.) s. 474-479
"Szkolnictwo polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1919-1939", Bohdan Koziełło-Poklewski, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1980 : [recenzja] Zygmunt Lietz Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 482-486
Olsztyńska humanistyka : perspektywy i zagrożenia Wojciech Wrzesiński s. 487-494
Uwagi Stanisława Srokowskiego o problemie polskim w Prusach Wschodnich w 1921 roku Wojciech Wrzesiński s. 495-520
"Ruch ludowy na Mazurach i Warmii 1945-1949", Józef Fajkowski, Warszawa 1968 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Józef Fajkowski (aut. dzieła rec.) s. 506-509
"Moja droga przez życie", Wiktor Steffen, Olsztyn 1976 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Wiktor Steffen (aut. dzieła rec.) s. 522-524
Konkurs Polskiego Towarzystwa Historycznego i Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury Anatol Omelaniuk Wojciech Wrzesiński s. 522
"Wywiad polski w Trzeciej Rzeszy 1934-1939. Zarys struktury, taktyki i efektów obronnego działania wywiadu polskiego w Niemczech hitlerowskich", Leszek Gondek, Gdańsk 1975 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Leszek Gondek (aut. dzieła rec.) s. 537-540
"Granica zachodnia w polityce polskiej 1944-1947", Wiesław Dobrzycki, Warszawa 1974 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Wiesław Dobrzycki (aut. dzieła rec.) s. 540-541
"Propaganda zagraniczna Niemiec weimarskich wobec Polski", Janusz Sobczak, Poznań 1973 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Janusz Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 541-545
    Zacytuj
  • Udostępnij
""Gazeta Olsztyńska" w latach 1886-1939", Andrzej Wakar, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1986 : [recenzja] Leonard Smołka Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 543-550
"Olsztyn 1945-1985. Zapis czterdziestolecia", Bohdan Łukaszewicz, Olsztyn 1987 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Bohdan Łukaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 563-571
"Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich", praca zbiorowa pod red. W. Markiewicza i P. Rybickiego, Poznań 1967 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński W. Markiewicz (aut. dzieła rec.) P. Rybicki (aut. dzieła rec.) s. 565-568
"Przymrozki i odwilże. Wspomnienia z lat 1945-1957", Andrzej Burda, Lublin 1987 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Andrzej Burda (aut. dzieła rec.) s. 576-580
Edward Martuszewski (1921-1982) Wojciech Wrzesiński s. 589-592
Akcja germanizacyjna na Warmii, Mazurach i Powiślu w okresie rządów hitlerowskich (1933-1939) : część II Wojciech Wrzesiński s. 594-610
"Między Królewcem, Warszawą, Berlinem a Londynem. Studia i szkice z dziejów XX wieku", T. 1-3, Wojciech Wrzesiński, Toruń 2001 : [recenzja] Janusz Jasiński Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 599-601
Prawo do samostanowienia czy utrwalenie suwerenności państwowej? : plebiscyty wschodniopruskie 1920 roku Wojciech Wrzesiński s. 617-627
"Pogranicze polsko-niemieckie jako pogranicze etnograficzne", Zofia Staszczak, Poznań 1978 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Zofia Staszczak (aut. dzieła rec.) s. 629-633
"Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały", T. 1, red. Remigiusz Bierzanek i Józef Kukułka; T. 1, oprac. Karol Lapter, Remigiusz Bierzanek, Tadeusz Cieślak, Beniamin Perelmuter, Warszawa 1965 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Remigiusz Bierzanek (aut. dzieła rec.) Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) Józef Kukułka (aut. dzieła rec.) Karol Lapter (aut. dzieła rec.) Beniamin Perelmuter (aut. dzieła rec.) s. 666-669
Relacja Jędrzeja Giertycha z podróży po jeziorach mazurskich w 1931 r. Wojciech Wrzesiński s. 666-678
"Pamiętnik Opolanina", Wojciech Wawrzynek, [Katowice] 1965 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Wojciech Wawrzynek (aut. dzieła rec.) s. 674-676
"Polski ruch narodowy w Niemczech 1922-1939", Wojciech Wrzesiński, Poznań 1970 : [recenzja] Mieczysław Wojciechowski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 708-711
"Spółdzielczość polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych 1918-1939", Kazimierz Pietrzak-Pawłowski, Warszawa 1967 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Kazimierz Pietrzak-Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 721-724