Znaleziono 23 artykuły

Roman Wapiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak widzę wiek dwudziesty? Maria Bogucka Stanisław Ciesielski Antoni Czubiński Eugeniusz Duraczyński Stanisław Grzybowski Wojciech Iwańczak Sławomir Kalembka Marcin Kula Jerzy Kłoczowski Marian Leczyk Stanisław Litak Czesław Madajczyk Wojciech Materski Krzysztof Michałek Jerzy Myszor Jan Powierski Piotr Radzikowski Stanisław Salmonowicz Tomasz Schramm Jerzy Serczyk Hieronim Szczegóła Lech Trzeciakowski Wacław Urban Roman Wapiński Jan E. Zamojski Marian Zgórniak Zygmunt Zieliński Michał Śliwa s. 3-75
Przemiany obyczajów w Polsce w pierwszych dziesięcioleciach XX w. : (przegląd problematyki badawczej) Roman Wapiński s. 3-13
Problem tożsamości narodowej w Polsce po 1945 roku : dyskusja redakcyjna Andrzej Friszke Dariusz Jarosz Roman Wapiński Marcin Zaremba Janusz Żarnowski s. 5-28
"Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku", Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1974 : [recenzja] Roman Wapiński Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 108-112
Problemy historyka dziejów najnowszych Roman Wapiński s. 125-132
Historia regionalna a narodowa Roman Wapiński s. 155-170
"Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864-1939. Procesy socjalizacji", Włodzimierz Mędrzecki, Warszawa 2002 : [recenzja] Roman Wapiński Włodzimierz Mędrzecki (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku", Roman Wapiński, Gdańsk 1997 : [recenzja] Michał Śliwa Roman Wapiński (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku", Roman Wapiński, Gdańsk 1997 : [recenzja] Włodzimierz Suleja Roman Wapiński (aut. dzieła rec.) s. 190-196
Współczesność i niedawna przeszłość : (o książce Zygmunta Zielińskiego "Polska dwudziestego wieku. Kościół, naród, mniejszości") Roman Wapiński Zygmunt Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 191-194
Politycy polscy XX wieku i ich obyczaje : stosunki wzajemne Roman Wapiński s. 193-201
O poznawaniu dziejów Pomorza i dostrzeganiu ich złożoności Roman Wapiński s. 203-211
"Polska na styku narodów i kultur. W kręgu przeobrażeń narodowościowych i cywilizacyjnych w XIX i XX wieku", Roman Wapiński, Gdańsk 2002 : [recenzja] Janusz Żarnowski Roman Wapiński (aut. dzieła rec.) s. 207-211
Peregrynacje Roman Wapiński s. 212-224
"Katolicyzm na pograniczu. Kościół katolicki wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918-1925", Maciej Mróz, Toruń 2003 : [recenzja] Roman Wapiński Maciej Mróz (aut. dzieła rec.) s. 238-242
Polska i jej mieszkańcy w wyobrażeniach społecznych po odzyskaniu niepodległości (do 1939 r.) Roman Wapiński s. 271-279
O rozbiorach Rzeczypospolitej i niektórych ich następstwach - uwag kilka Roman Wapiński s. 271-274
Położenie geograficzne ziem polskich a pojęcie terytorialne Polski Roman Wapiński s. 299-316, 388
"Problemy źródłoznawcze badań prasoznawczych", Roman Wapiński, "Zeszyty Humanistyczne UG", z.28, Gdańsk 1985 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Roman Wapiński (aut. dzieła rec.) s. 315
Skutki podziałów zaborowych dla kształcenia się wyobrażeń o polskim terytorium państwowym Roman Wapiński s. 451-471, 596
Narodowa Demokracja : próba analizy modelowej Paweł Wieczorkiewicz Wiesław Władyka Roman Wapiński (aut. dzieła rec.) s. 503-513
"Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski", oprac. Aleksander Litwin, Warszawa 1955 : [recenzja] Roman Wapiński Aleksander Litwin (aut. dzieła rec.) s. 601-604
"Władysław Sikorski", Roman Wapiński, Warszawa 1978 : [recenzja] Tadeusz A. Szumowski Roman Wapiński (aut. dzieła rec.) s. 772-777