Znaleziono 12 artykułów

Lech Trzeciakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak widzę wiek dwudziesty? Maria Bogucka Stanisław Ciesielski Antoni Czubiński Eugeniusz Duraczyński Stanisław Grzybowski Wojciech Iwańczak Sławomir Kalembka Marcin Kula Jerzy Kłoczowski Marian Leczyk Stanisław Litak Czesław Madajczyk Wojciech Materski Krzysztof Michałek Jerzy Myszor Jan Powierski Piotr Radzikowski Stanisław Salmonowicz Tomasz Schramm Jerzy Serczyk Hieronim Szczegóła Lech Trzeciakowski Wacław Urban Roman Wapiński Jan E. Zamojski Marian Zgórniak Zygmunt Zieliński Michał Śliwa s. 3-75
W setną rocznicę Biblioteki Uniwersyteckiej Lech Trzeciakowski s. 9-15
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zabór pruski na przełomie epok Lech Trzeciakowski s. 79-94
Kształtowanie się mentalności Polaków zaboru pruskiego Lech Trzeciakowski s. 85-103
Sprostowanie biograficzne do książki Lecha Trzeciakowskiego Tadeusz Oracki Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 97-101
Cherchez la femme : kobiety w życiu Ottona von Bismarcka Lech Trzeciakowski s. 115-124
"Polacy w historii i kulturze krajów Europy zachodniej. Słownik biograficzny", pod red. Krzysztofa Kwaśniewskiego i Lecha Trzeciakowskiego, Poznań 1981 : [recenzja] Andrzej Biernat Krzysztof Kwaśniewski (aut. dzieła rec.) Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 205-206
„W kręgu polityki. Polacy – Niemcy w XIX wieku”, pod red. Krzysztofa Makowskiego i Witolda Molika, Lech Trzeciakowski, Poznań 2002 : [recenzja] Dariusz Matelski Krzysztof Makowski (aut. dzieła rec.) Witold Molik (aut. dzieła rec.) Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 225-228
„Posłowie Polscy w Berlinie 1848–1928”, Lech Trzeciakowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Piotr Szlanta Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 274-276
"Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy”, red. Lech Trzeciakowski, Krzysztof Makowski, Poznań 1999 : [recenzja] Marek Czapliński Krzysztof Makowski (aut. dzieła rec.) Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 300-301
"Pod pruskim zaborem 1850-1918", Lech Trzeciakowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"Kulturkampf w zaborze pruskim", Lech Trzeciakowski, Poznań 1970 : [recenzja] Szczepan Wierzchosławski Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 541-544